Budivoj

Petr Povolný
Pražský biskup

Budivoj/Budislav, jméno přesně neznáme, patřil mezi kanovníky doprovázející pražského biskupa Pelhřima na jeho cestě do Říma.1 Přestože byly při volbě Pelhřima splněny veškeré náležitosti, papež jeho volbu nikdy neuznal a donutil ho k rezignaci. Hlavním důvodem pravděpodobně byla Pelhřimova věrnost králi, kterou prokázal, stejně jako většina českého kléru, nejen v době jeho sporu s biskupem Ondřejem (1214-1224). Pod dohledem papeže zvolili, zde přítomní pražští kanovníci, novým biskupem právě Budivoje/Budislava.2 Sice netušíme, čím pontifika zaujal, ale nepochybně se v očích kurie nezdiskreditoval v Pelhřimově kauze. Nový pražský biskup však za pouhý měsíc ještě v Římě zemřel.3 Podle jména byl domácího původu, jinak o něm prameny mlčí až do chvíle, kdy se objevil před papežem.


  1. Novotný Václav: České dějiny I.3, str. 539-542, Praha 1928; Žemlička Josef: Přemysl Otakar I., str. 237, Svoboda 1990 ↩︎

  2. Podle Václava Novotného, jenž tak usuzuje z CDB II. č. 299 str. 298, doprovázeli Pelhřima hodnostáři kapituly nebo osoby důležité pro posouzení jeho pře. ↩︎

  3. Datum jeho úmrtí uvádí sám papež 10. 7. 1226. CDB II. č. 284, str. 278 ↩︎