Bavor II. ze Strakonic

Jan Škvrňák
Český šlechtic, maršálek v letech 1277-1279, v pramenech od roku 1263, zřejmě manžel nemanželské dcery Přemysla Otakara II.

Bavor II. ze Strakonic byl synem stejnojmenného otce významného českého šlechtice Bavora I. ze Strakonic erbu střely a jeho manželky Bohuslavy z neznámého rodu.

Mladší Bavor má také sestru Domaslavu, provdanou za Jindřicha z Lichtenburka už v roce 1256.

Když na podzim 1260 Bavor I. umírá v úřadu českého komorníka, jeho syn je zřejmě ještě nezletilý a nezastupuje otce v jeho úřadě ani u českého dvora.1 Dost možná byl Bavor II. příliš mladý i v momentu své první zmínky v pramenech - v polovině roku 1263 je svědkem založení kláštera ve Zlaté Koruně.2 

Pravidelně se v okolí panovníka začíná objevovat až od roku 1268, na listinách v Písku, s biskupem Janem v Újezdě, a v listopadu opět u boku Přemysla Otakara II., tentokrát v Praze.3  

Od této doby se vyskytuje v svědečných řadách hlavně panovnických listin pravidelně, většinou v polovině seznamu svědků. Na rozdíl od svého otce nedosahuje čelního postavení na dvoře mocného Přemyslovce, dlouho také trvá než získá dvorský nebo zemský úřad. 

Erb pánů ze Strakonic

Erb pánů ze Strakonic, Armorial dit de Lyncenich, 15. století, Nizozemí

Důležitá je jeho účast mezi svědky mírových smluv mezi Přemyslem a Bélou IV. v roce 1271, lze předpokládat, že i Bavor II. se účastnil bojových operací proti Uherskému království.4

Bavorova pečeť je dochována z roku 1274, kdy Vítek z Krumlova se syny prodávají strakonickým johanitům ves Velké Strážné, na zelených a červených hedvábných nitích je k této listině přivěšená střela (šíp) Bavora II.5

Až v době největší krize soustátí Přemysla Otakara II. znamená pro Bavora vzestup, 1. května 1277 v Brně je zmiňován jako český maršálek,6 v této funkci také sleduje konec krále železného a zlatého - je jedním uvedených šlechticů - garantů mírové smlouvy mezi Přemyslem a Rudolfem ze září 1277,7 z titulu své funkce mohl velet některému z oddílů v bitvě na Moravském poli - zde ovšem není prameny doložen. 

Jméno manželky Bavora II. ze Strakonic vyplývá z listiny z roku 1318, jmenovala se Anežka. S ní měl tři syny (Bavora III., Viléma a Mikuláše) a tři dcery.8

Teprve o století později kronikář doby Karla IV. Přibík Pulkava z Radenína píše o tom, že Přemysl Otakar II. měl tři nemanželské dcery, které provdal mezi české šlechtice. Jedním z nich byl Bavor ze Strakonic.9 Soudobé prameny to přímo nepotvrzují, Pulkavova věrohodnost se hledá v listině z roku 1306, kde je zmíněna Anežka, vnučka krále Václava I. Totožnost vnučky českého krále a se “strakonickou” Anežkou ale z listiny přímo nevyplývá. 10

Naposledy se Bavor II. objevuje v pramenech 16. října 1279. Listina, kterou jako český maršálek vydává, se týká jeho majetků, odškodňuje totiž strakonické johanity za jejich bývalé pozemky, na kterých byl vykopán příkop opevnění města Horažďovice.11

Páni ze Strakonic na diskusním fóru


 1.  Komorníkem se stává Ondřej z Všechrom https://www.e-stredovek.cz/post/ondrej-z-vsechrom/ ↩︎

 2.  CDB V/1, č. 391, s. 582  ↩︎

 3.  CDB V/2, č. 553, s. 118-119, č. 565, s. 136, č. 571, s. 150. ↩︎

 4.  CDB V/2, č. 636-637, s. 256. ↩︎

 5. https://www.monasterium.net/mom/CZ-NA/RM/2402/charter ↩︎

 6.  CDB V/2, č. 834, s. 538 ↩︎

 7.  CDB V/2, č. 846, s. 560. ↩︎

 8.  RBM II, č. 471, s. 194. ↩︎

 9.  FRB V, s. 144. ↩︎

 10. RBM II, č. 2094, s. 904. Diskuse zde: https://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?p=71482#p71482 ↩︎

 11. https://www.monasterium.net/mom/CZ-NA/RM/2133/charter ↩︎