seniorát

Břetislav II.

český kníže, syn údělníka a později knížete a krále Vratislava a jeho druhé manželky Adléty Uherské, dcery uherského krále Ondřeje I. *?(1057 - 1062) - 22. 12. 1100

Seniorát (stařešinský) systém

Seniorát (stařešinské právo) je způsob následnictví nebo dědictví, kdy po smrti předchůdce nastupuje nejstarší mužský člen rodu (senior). V českém knížectví tento systém zavedl krátce před svojí smrtí Břetislav I., který se domníval, že tak zabrání nesvornosti mezi svými pěti syny.