Oktaj

Mongolové

V průběhu 13. století ve východní Asii vzniklo z kočovných mongolských kmenů ohromné impérium, které ve svých nájezdech proniklo až do střední Evropy. Kým byli obávaní kočovníci?