Čína

Čingischán

Čingischánův příběh je příběhem člověka který se z okraje společnosti dostal až na samý vrchol. Ačkoliv jeho moc a bohatství byly nezměrné, nikdy nezapomněl kým doopravdy je - kočovníkem ze stepí, který snil o nekonečných stepích a pastvinách pro svá stáda.

Mongolové

V průběhu 13. století ve východní Asii vzniklo z kočovných mongolských kmenů ohromné impérium, které ve svých nájezdech proniklo až do střední Evropy. Kým byli obávaní kočovníci?