Vydali jsme sbornk prac o Pemyslu Otakarovi II.

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: Web, Vydno dne: 09. 12. 2014

kolektiv autor: Pemysl Otakar II. Osudov eny a zlomov okamiky, Zln-Prtn 2014, 168 s., vydn prvn, ISBN 978-80-7490-042-6Ven pznivci tohoto projektu a zjemci o stedovk,

pi pleitosti vro bitvy na Moravskm poli v roce 2008 se na tomto portlu objevil poprv npad vydat soubor vlastnch lnk k tomuto tmatu. Po nkolika letech pprav, samotnho sepsn lnk, jejich pelivch korektur a grafickho zpracovn meme nabdnout irok veejnosti vsledek na innosti. Kad z lnk pin nov poznatky podloen vzkumem nebo alespo neotel pohled na ji probranou problematiku.

Sbornk na 168 stranch v 9 lncch a s pedmluvou profesora Libora Jana popisuje zlomov okamiky krle Pemysla Otakara II. a tak zajmavosti ze ivota nkterch osob z jeho okol. Konkrtn se vce dotete o jeho otci, krli Vclavu I., odboji mladho kralevice proti nmu, jeden lnek je vnovn opomjen prvn manelce Markt Babenbersk. Zjistte, jak to bylo s "oficiln" Pemyslovou milenkou Anekou, kter bv azena k rakouskm Kuenringm, a jestli opravdu do tohoto rodu pat. Dal st knihy je vnovna samotn bitv na Moravskm poli a tomu, co se dlo po n - s ostatky padlho krle i s eskm krlovstvm. Pohled archeologa nabdne lnek o stedovk vsi.

Cena knihy je jen 149 K plus ppadn potovn.

Tento zmr je prakticky od potku do konce een svpomoc, proto ani distribuce nen zaloena na dn ze st velkch knihkupectv. Mon je osobn pedn v Praze i v Brn, po domluv ppadn i v jinch mstech, nebo zasln potou. V ppad zjmu o sbornk mne prosm kontaktujte na mail: jan.skvrnak@gmail.com

Anotace (ryvek z textu prof. Jana):

Posledn dv desetilet pinesla nepochybn oiven zjmu o eskou historii, emu odpovd nrst potu popularizanch asopis i vy frekvence televiznch diskus. Krom modernch djin se takovmu zjmu t tak obdob pemyslovskch krl 13. stolet, nepochybn doba, kdy hrlo soustt veden domc eskou dynasti velmi dleitou roli v djinch stedovk msko-nmeck e a vlastn cel stedn Evropy. Tak na internetu se zjemci o toto obdob (ale i jin) propojuj a vedou spolu obshl a asto velmi zasvcen diskuse. Vlastn zjem o urit obdob a konkrtn problmy tak pohn amatry k hlubmu poznn a studiu historickch vd. Prv studie tohoto sbornku jsou svdectvm a zhmotnnm takovho zjmu. Jsou dlem astnk diskus na strnkch historickho fra www.e-stredovek.cz.

Z obsahu:

Vclav I.
Povstn kralevice Pemysla
Markta Babenbersk
Aneka Palck a exkurz k Pemyslovm nemanelskm dtem
Stedovk ves doby velk transformace
Bitva na Moravskm poli
Bitva Na Moravskm poli ve svtle soudobch kronik
Dlouh posledn cesta ptho krle
Dsledky bitvy na Moravskm poli