Karlovsk sb 2013

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 20. 08. 2013

O vkendu 16. 18. srpna probhl dal ronk Sbe, akce projektu Doba Karlova, tentokrt nikoliv v jinch echch, ale pobl Skalan v eskm rji. Tento ronk byl koncipovn jako loveck kratochvle s hostinou, ovem se zpletkou, kter nechvala na samotnch astncch bh cel akce.

erstv a bezdtn vdova Elika z Rohozce dr Turnov, majetek zesnulho manela, pna z Turgova. O tento majetek se hls pbuzn zemelho. Elika proto zve sv ptele i zstupce znesvenho rodu, a tak nejvyho purkrabho praskho Jeka z Vartenberka, aby se ve vyeilo pokud mono smrnou cestou.

Organistoi tak vymysleli pbh, kter rozioval celou akci od peliv naplnovanho sledu rznch historickch innost vce k hran rozlinch rol. To podpoily i koly, kter dostala kad postava a mla je bhem cel kratochvle splnit). koly samotn byly odlin pro lechtu i neurozen, mezi tmi pro poddan lze zmnit roziovn a naopak tlumen herese, vhru v hazardnch hrch, pomlouvn pn nebo vyvoln rvaky i hdky.

Ne se spor bhem odpolednho parna snail urovnat prask purkrab, probhly rzn turnaje druin (lukosteleck zpolen), naveer probhly p souboje druin (buhurty) i jednotlivch pn. Veer byla na programu hostina (vepov a kuec s medovou omkou a jhly, pernky a preclky). Bhem hostiny, kter mla usmit rozvadn strany (vichni ovem oekvali jet njakou lest) vystoupil bsnk, hrla dobov kapela a tanilo se, probhla nmon bitva Kartga proti mu. ягоды годжи

Jak hodnotit akci? Karlovci ukzali (a jejich ptel z projektu markrabcch vlek) touto akc ukzali, e oivovn historie nemus bt jen hdkami o velkost knoflku v 14. stolet, povrchnm napodobovnm iluminacm a mdn pehldkou stedovkch at, ale e je mon uspodat akci a budovat projekt, kter se sna zachytit ducha doby. e se prvnick problm, ke ktermu se hod znalost Rombersk knihy i mladho sepsn Ondeje z Dub, kter se d eit nsilm (jak si souasnci pedstavuj), nebo je mon vyut tkopdn, ale fungujc soudn systm. Dohodnut smlouvy jsou namst zlistiovny (podle vzoru dobovch ji esky psanch listin) a peetny vekerou lechtou, kter vlastn peetidla (jednm z kol bylo padln peetidla). Probhal lenn slib, kter obsahoval lovenstv (smn velikost lna bude jist okoenn pro dal akce a tmata rozhovor). Respektovn byl i kesansk aspekt stedovk spolenosti, zpvno byla Te Deum laudamus, psahalo se na k. Duchovn aspekt je nicmn oblast, kde je obecn jet mnoho k zlepovn. Karlovcm se od minul sbe podailo zvtit velikost velikosti druin, tak aby cel setkn nevypadalo jako sjezd zeman z Nemanic, ale kratochvle pn, tedy vysok lechty a jejich klient.

Ani ne tolik jako vtku, jako sp nmt k vaze, jak jazyk pouvat. Nevarem je vykn lecht, to je a pozdj, pouvan jazyk rekonstrukce praktick historie je nejvce podobn kvtnat etin 19. stolet. Nemyslm si, e je v dohledn dob mon, aby destky lid nastudovaly staroetinu vrcholnho stedovku a dokzaly by j plynn mluvit.

Nezbv ne podkovat organiztorm za skvlou akci, pochvlit Karlovce za kroky vped a uvaovat o tom, zda se vce neastnit akc pro veejnost, vce propagovat historii.

Jin hodnocen akce, obsahujc fotogalerie StylePit стайлпит