Vladimír Olomoucký

Jan Škvrňák
moravský údělník, ? - 1200

Syn Oty III. Dětleba (údělník v Olomouci v letech 1140 - 1160) a Durancie.

Olomoučtí Přemyslovci, zjednodušený rodokmen

Neví se o něm prakticky nic. Jako olomoucký kníže bez reálné moci se v Olomouci objevuje v roce 1189, ho tam - společně s bratrem Břetislavem dosazuje nový kníže Konrád II. Ota. V roce 1192 jsou oba vyhnání novým knížetem Přemyslem (pozdějším králem). Není známo kam se oba uchýlili a zda podpořili převrat biskupa Jindřicha. Ten se stal knížetem a v létě 1194 ovládl Moravu. Vladimíra i Břetislava sem dosazuje, ale zřejmě rozděluje Olomoucko na dvě části s centry v Břeclavi (Břetislav) a Olomouci (Vladimír). Zde oba dožívají prakticky bez vlivu až do své smrti, nevyhání je znovu ani Přemysl.

Vladimír Olomoucký umírá asi v roce 1200.