Markéta Habsburská

Acoma
*cca 1346 - † 14. listopadu 1366

rodiče: Albrecht II. Habsburský a Jana z Pfirtu

manželé: Meinhard III. Tyrolský a Jan Jindřich Lucemburský.

Markéta, třetí potomek chromého rakouského vévody Albrechta II., kterého současníci zvali též „Moudrý" byla již v útlém věku zaslíbena Meinhardovi, synovi tyrolské vévodkyně Markéty Pyskaté. Svatba Meinharda a o dva roky mladší Markéty se uskutečnila někdy během let 1358 – 1359.

Meinhard III. Tyrolský byl z otcovy strany vnukem římského císaře Ludvíka Bavora a o otce přišel 18. září 1361. Po otcově smrti se stal matčiným spoluvládcem jako tyrolský hrabě. Otce však přežil o pouhé dva roky a zemřel zcela náhle a bez potomstva 13 .ledna 1363. Tyroly poté stará vévodkyně přenechala na základě předchozích smluv habsburské dynastii.

Mladičká vdova Markéta byla v rámci habsburské rodové sňatkové a spojenecké politiky 6. či 26. února 1364 znovu provdána. Tentokrát se jejím chotěm stal moravský markrabě Jan Jindřich. Sice mladší bratr Karla IV., ale o celých čtyřiadvacet let starší než nevěsta.

Pikantní na celé svatební záležitosti je skutečnost, že ženich byl bývalým manželem Markétiny tyrolské tchýně Markéty Pyskaté. Ta mladšího Lucemburka v r. 1341 obvinila z impotence a s vydatnou pomocí tyrolské šlechty vyhnala.

Impotentní Jan Jindřich rozhodně nebyl, z manželství s Markétou Opavskou (stejně jako Jan byla pravnučetem krále Přemysla Otakara II.) zplodil šest dětí a později si někde bokem „uhnal" ještě jednoho levobočka.

S Markétou Habsburskou se moravský markrabě potomstva nedočkal. Manželství bylo kratičké a zakončila ho Markétina předčasná smrt. Zemřela jako dvacetiletá a je pohřbena v brněnském kostele sv. Tomáše.