Děpolt III.

Přemyslovec, *70. léta 12. století - +1223

Syn Děpolta II. a Adeline. Narodil se někdy v 70. letech 12. století.

Přemyslovci - Děpoltici, rodokmen

Po smrti otce dědí východočeský úděl. Má spory s králem Přemyslem Otakarem díky jeho politice. V roce 1202 je vyhnán ze země. Od Filipa Švábského (římského krále, jehož Přemysl nepodporoval) dostává Čechy v léno (1203).

Později (1204) se situace mění, Děpolt se může vrátit zpět. Během další krizové situace Děpolt společně s bratrem Soběslavem se stává správcem Plzeňska.

Po zvolení Václava králem (1216) a porušení seniorátu (Děpolt byl po králi a markraběti 3. v pořadí) obsazuje neznámý královský hrad a plení okolí. Později (1218) je donucen vypravit se na křížovou výpravu do Pruska, kterou dříve slíbil.

Po smrti Vladislava Jindřicha (1222) se dostává opět do sporu s králem o uvolněné markrabství. Spor končí Děpoltovou smrtí při obraně Kouřimi v roce 1223 a ztrátou všech držav z rukou Děpolticů.