Daimjó Oda Kazusanosuke Saburó Nobunaga

Greywolf
* 23. 5. 1534 + 21. 6. 1582

Nobunaga Oda, celým jménem Oda Kazusanosuke Saburó Nobunaga, se narodil 23. května 1534. Byl synem Nobuhideho Ody, téměř bezvýznamného válečníka s malými pozemky v provincii Owari. Když Nobuhide Oda v roce 1551 neočekávaně zemřel, byl jeho syn Nobunaga uznán jako Nobuhidův právoplatný následník.

V té době byl však klan Oda rozdělen do několika frakcí, které mezi sebou neustále soupeřily o moc. Nobutomo Oda vypověděl Nobunagovi poslušnost a odmítl ho uznat jako pána provincie Owari. Nobunaga však přesvědčil Nobumicuho Odu (mladšího bratra jeho otce Nobuhideho), aby se připojil na jeho stranu. S jeho pomocí byl následně Nobutomo na hradě Kijosu zabit. Tím Nobunaga odstranil první překážku na své cestě. Stále ale neměl vyhráno. Jeho mladší bratr Nobujuki také toužil po moci. Zašel tak daleko, že se v roce 1556 otevřeně postavil proti Nobunagovi. S podporou Kacuieho Šibaty a Hidasady Hajašiho vytáhl proti Nobunagovi. Ten je ale v bitvě u Ino porazil. Díky intervenci jejich matky byli všichni tři omilostněni. Nobujuki se ale ani částečně bratrovi nepodrobil a plánoval další rebelii. Nobunaga byl však o jeho úmyslech informován bratrovým původním spojencem Kacuiem Šibatou. Chtěl-li mít Nobunaga od bratra konečně pokoj, musel nějak zasáhnout. Nechal tedy Nobujukiho odstranit. Stalo se tak na hradě Mitosu nejspíše roku 1558. Již další rok Nobunaga pro jistotu zlikvidoval veškerou opozici v klanu, a tak se roku 1559 stal jediným pánem provincie Owari.

Poprvé se jméno Nobunaga Oda skloňovalo po celé zemi v roce 1560. Tehdy totiž Nobunaga porazil Jošimoto Imagawu, vládce provincií Suruga a Tótómi, který proti němu vytáhl do pole. V bitvě u Okehazamy napadl Nobunaga přímo tábor Imagawů a zabil samotného Jošimota. To mu přineslo velké vítězství. Tehdy se poprvé Nobunaga předvedl jako velmi nekonvenční stratég a odvážný velitel, ochotný pro vítězství riskovat mnoho. V roce 1561, po konsolidaci provincie Owari, vzniklo spojenectví mezi Nobunagou a Macudairou Motojasuem, který byl později znám pod jménem Iejasu Tokugawa. To umožnilo Nobunagovi obrátit pozornost k sousedním klanům, které si chtěl podrobit. To se mu také postupně povedlo. Nobunaga s přehledem upevňoval svou pozici a bezohledně ničil své protivníky.

Když v roce 1574 Nobunaga zničil rod Nagašima, byl jeho jediným silným protivníkem v okolí již jen klan Takeda, který vedl Takeda Katsuyori. Nobunaga s Tokugawou porazili klan Takeda v bitvě u Nagashino. To se jim podařilo hlavně díky strategickému využití střelných zbraní. Nevýhodu pomalého nabíjení překonali tím, že střelce postavili do tří řad a zatímco jedna řada střílela, další dvě řady nabíjely. Kulky Nobunagových střelců byly schopny probít brnění útočících Takedových jezdců a díky tomu jeho opakovaně útočící jízdu téměř zničily. Nobunaga s Tokugawou tím dobyli velkého vítězství. Klan Takeda tak prakticky přestal (jako silný a obávaný protivník) existovat. To zcela rozvázalo Nobunagovi ruce a on se mohl rozmáchnout dále. Nobunaga tedy bez otálení pokračoval v expanzi. Své generály Šibatu Katsuieho a Maedu Tošiieho vyslal na sever, zatímco Akečiho Micuhideho poslal bojovat do provincie Tamba. Stejně tak v roce 1577 vyslal Hašibu Hidejošiho na západ proti klanu Mori.

V době těchto Nobunagových výbojů, někdy během roku 1578, vznikla další aliance namířená proti Nobunagovi. V jejím čele stál velmi významný generál té doby Uesugi Kenšin. Bojovníci obou stran se několikrát střetli v různých nevýznamných potyčkách, které nakonec vyvrcholily bitvou u Tedorigawy. V této bitvě byla Nobunagova vojska poražena a Uesugi Kenšin se stal vítězem. Než ale došlo k dalšímu významnému střetu, generál Uesugi Kenšin zemřel na mrtvici a aliance zanikla. V té době byl i přes porážku u Tedorigawy Nobunaga na vrcholu své moci. Neotálel ani chvíli a začal plánovat výboje do provincií Ečigo a Šikoku. To už se ale blížil nejčernější den jeho života. Ten nastal 21. 6. 1582, když byl obklíčen ve městě Kjótó oddíly svého vlastního generála Akeči Micuhideho, které bojovaly proti Nobunagovi ve velké početní přesile. Když již byla porážka nevyhnutelná, Nobunaga raději zvolil čestnou rituální sebevraždu, než by hanebně padl do zajetí zrádného generála. Tak zemřel jeden ze tří nejvýznamnějších mužů období Sengoku.

Daimjó Oda Nobunaga byl tvrdý a bezohledný válečník, výborný stratég, ale také dobrý hospodář, který rozuměl ekonomice. Jeho velkým snem bylo vylepšit a pozměnit válečné umění té doby. Rozvíjel umění boje s mečem, vylepšoval a rozšiřoval techniky kopí i luku. Stavěl také moderní hrady, budoval cesty, zakládal krásné zahrady i chrámy a pomáhal obchodu. Za jeho vlády též velmi významně vzrostl mezinárodní obchod (Čína a Korejský poloostrov). Byl také fascinován kulturou. Ve velkém sbíral umělecká díla, zbraně i brnění. Podle mnoha historiků mu jen jeho předčasná smrt zabránila dokončit sjednocení Japonska. Plným právem je Nobunaga v Japonsku vzpomínán jako jedna z největších postav období Sengoku.

Pozn.

Daimjó - titul japonského feudálního šlechtice

V překladu: velké a slavné jméno

Význam: titul feudálního šlechtice

Daimjó byl šlechtic formálně podřízený japonskému císaři. V podstatě to byl nezávislý pán, který vládl několika provinciím, několika okresům, v některých případech několika vesnicím. Dle některých pramenů bylo celkem 262 daimjó. Od 17. století se neoficiálně dělili na dvě třídy: fudai (uváděno 176 daimjó) a tozama (86 daimjó). V roce 1868 byl tento titul zrušen. Mezi nejznámější daimjó patřili např. Nobunaga Oda, Iejasu Tokugawa, Hidejoši Tojotomi, Šingen Takeda, Kenšin Uesugi, Sóun Hódžó, Moričika Čósokabe, Kacujori Takeda a další.

Zdroje - text:

David Brownstone, Irene Franck, Historie válek, Eminent, Praha 1999, ISBN 80-85876-75-2

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/500097-oda-nobunaga

http://wikipedia.infostar.cz/o/od/oda_nobunaga.html

http://www.japonsko.tnet.cz/historie.htm