Čeští panovníci

Jan Škvrňák
Seznam vládců (knížat a králů) na našem území do roku 1918.

Sámova říše

Sámo 623/4 - 658/9

Velká Morava

Mojmír I. asi 830 - 846

Rostislav (I.) 846 - 870

Svatopluk (I.) 870 - 894

Mojmír II. 894 - 907

České knížectví1

Bořivoj I. asi 873 – 888/889

Spytihněv I. 894 – 915

Vratislav I. 915 - 921

sv. Václav (I.) 921 - 9352

Boleslav I. 935 - 967/72

Boleslav II. 967/72 - 999

Boleslav III. 999 - 1002

Vladivoj (I.) 1002 - 1003

Jaromír (I.) 1003

Boleslav (IV.) Chrabrý 1003 - 1004

Jaromír (I.) 1004 - 1012

Oldřich (I.) 1012 - 1033

Jaromír (I.) 1033 - 1034

Oldřich (I.) 1034

Břetislav I. 1034 - 1055

Spytihněv II. 1055 - 1061

Vratislav II. (I.) 1061 - 10923

Konrád I. 1092

Břetislav II. 1092 - 1100

Bořivoj II. 1101 - 1107

Svatopluk (II.) 1107 - 1109

Vladislav I. 1109 - 1117

Bořivoj II. 1117 - 1120

Vladislav I. 1120 - 1125

Soběslav I. 1125 - 1140

Vladislav II. 1140 - 11724

Bedřich I. 1172 - 1173

Soběslav II. 1173 - 1178

Bedřich I. 1178 - 1189

Konrád II. 1189 - 1191

Václav II. 1191 - 1192

Přemysl I. Otakar 1192 - 1193

Jindřich (I.) Břetislav 1193 - 1197

Vladislav (III.) Jindřich 1197

Přemysl I. Otakar 1197-1198

České království5

Přemysl I. Otakar 1198 - 1230

Václav I. 1230 - 1253

Přemysl II. Otakar 1253 - 1278

Václav II. 1283 - 13056

Václav III. 1305 - 1306

Jindřich (I.) Korutanský 1306

Rudolf (I.) Habsburský 1306 - 1307

Jindřich (I.) Korutanský 1307 - 1310

Jan (I.) Lucemburský 1310 - 1346

Karel I. (IV.) 1346 - 1378

Václav IV. 1378 - 1419

Zikmund I. 1436 - 14377

Albrecht (I.) Habsburský 1437 - 1439

Ladislav (I.) Pohrobek 1453 - 14578

Jiří (I.) z Poděbrad 1458 - 14719

Matyáš (I.) Korvín 1469 - 149010

Vladislav (I.) Jagellonský 1471 - 151611

Ludvík (I.) Jagellonský 1516 - 1526

Ferdinand I. Habsburský 1526 - 1564

Maxmilián II. 1564 - 1576

Rudolf II. 1576 - 1611

Matyáš 1611 - 1619

Fridrich (I.) Falcký 1619 - 1620

Ferdinand II. 1620 - 1637

Ferdinand III. 1637 - 1646

Ferdinand IV. 1646 - 1657

Leopold I. 1657 - 1705

Josef I. 1705 - 1711

Karel VI. 1711 - 1740

Marie (I.) Terezie 1740 - 1780

Josef II. 1780 - 1790

Leopold II. 1790 - 1792

František II. 1792 - 1835

Ferdinand V. 1835 - 1848

František Josef 1848 - 1916

Karel I. 1916 - 1918


 1. České knížectví zpočátku závislé na Velké Moravě ↩︎

 2. Zpočátku za něj vládla jeho matka Drahomíra ↩︎

 3. Od roku 1085 až do smrti králem. ↩︎

 4. Od roku 1158 králem ↩︎

 5. Dědičný královstký titul potvrzen Filipem Švábským v roce 1198, protikrálem Otou IV. v roce 1203, definitivně Fridrichem II. v roce 1212 (Zlatá bula Sicilská↩︎

 6. V letech 1278 - 1283 poručníkem Václava a vládcem v Čechách Ota IV. Braniborský, na Moravě vládl Rudolf Habsburský ↩︎

 7. V roce 1420 korunován ↩︎

 8. Do roku 1453 “vláda” landfrýdů, v roce 1452 správcem Českého království Jiří z Poděbrad. ↩︎

 9. Od roku 1469 vláda jen v Čechách ↩︎

 10. Po celou dobu “protikrálem”, vládl ve Vedlejších zemích Koruny České - Morava, Slezsko, Lužice. ↩︎

 11. Do roku 1490 vláda jen v Čechách. ↩︎