Nejděsivější hrad v Čechách

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

Vladislav Jagelonský

?

Unread post by Vladislav Jagelonský »

byl jsem na štemberku a je to fakt des!!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: ?

Unread post by Jiří Motyčka »

Jan Lucemburský wrote:byl jsem na štemberku a je to fakt des!!
Máš na mysli patrnì Šternberk. Ale ty jsou dva. Èeský Šternberk a Šternberk na Moravì. O kterém je øeè, že je to takovej dìs... :shock:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: ?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jan Lucemburský wrote:byl jsem na štemberku a je to fakt des!!
Já mám podezøení, že si´s spletl kapitolku. :wink: Ještì tu máme od ex-Posla z budoucnosti založené téma: Nejhorší zkušenosti na hradech http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=198 - nepatøí to náhodou tam? :D
A jen drobná technická, spíše marginální, pøipomínka... Až budeš vkládat pøíspìvek, snaž se pøedtím zvážit co to bude, aby pøíspìvek mìl hlavu, patu a aby byl vìcnì, fakticky pøínosný.
Když budeš zobrazovat obrázek, pøidej struènou popisku, abychom vìdìli o co jde a u textového pøíspìvku zvra pozornost na obsah, abychom z Tebe pak nemuseli páèit, co jsi tím myslel... :wink: Zvolil si´s pomìrnì odvážnou pøezdívku, snaž se, aby si´s jí také zasloužil a nosil "oprávnìnì" (alespoò v naší virtuální rovinì)...
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Viola wrote:Vidìli jste tohle? http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/11 ... o-pekla.ht

Ještì teï mi bìhá mráz po zádech...
No já jsem se tomu spíš smál.A vzpomnìl jsem si na kapitolu o Johance taky ukázka psychoŸy.Kastelán tvrdí majiteli jak je jeho pes neklidný a pøitom ten radostnì vrtí ocasem a èichá nìco pro nìj pozitivního.Ve psech se dost vyznám a vím,jak vypadá znejistìlý pes natož když dostane strach.Ale každopádnì dobrý marketinkový tah.A toulavá kamera u mne natáèela ve firmì a vím jak si s pravdivostí vìcí nedìlají hlavu.Hlavnì a je to zajímavé.Tak Violo klidné sny..Georg
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: KRVAVÁ PANÍ PIèÍNSKÁ

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...majitelka tvrze a zároveò manželka karlštejnského purkrabího Jana Bechyòského, Kateøina Pešíková z Komárova na Pièínì (+1534), byla taková menší obdoba èachtické paní...
Zrovna jsem si omylem koupil knížku o Kateøinì, protože jsem nevìdìl, že je to román... :? Ještì jsem to neèetl, ale podle epilogù, vysvìtlení fakt a mýtù v knize to vypadá, že autor se pøíliš nebude snažit o nový pohled na tuto kauzu, ale spíš pùjde o vyždímání senzace, a za každou cenu pøipodobnìní Kateøiny k Alžbìtì Bathory.
Image
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: KRVAVÁ PANÍ PIèÍNSKÁ

Unread post by KOMOŃ »

Tuhle knihu sem držel v sobotu ruce a váhal jsem.Øekl bych že bude èas "pøikùpit"hodnotnìjší literaturu.
Bez piva to není ono.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Krvavá paní

Unread post by Katerina »

Nic si z toho nedìlejte, mám ji taky , na zakupování hroznej knížek zaèínám být v poslední dobì machr. :evil:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Hrady se silnìjší sensitivností

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Hrad Stará Dubá je s "dìsivými" pocity návštìvníkù popisován v komentáøích na této stranì: http://www.hrady.cz/index.php?OID=289
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Hrady "dìsných" jmen

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Podle jmen by se na první pohled dalo o "hrùzostrašných" hradech uvažovat tøeba v pøípadì Kostomlat pod Milešovkou. Hrad téhož jména je i na druhé stranì království - Kostomlaty nad Labem (zvaný také Mydlovar). ...A nebo Harasov - nìkdy zvaný téže Krvomlejn... 8)
Image
Kostomlaty p. Milešovkou
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Èachtická paní z Karlštejna - Re: KRVAVÁ PANÍ PIèÍNSKÁ

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Przemysl de Nyestieyky wrote:taková menší obdoba èachtické paní...
ImageZaèal jsem tuhle knihu èíst, dostal jsem se s velkými potížemi do ètvrtiny a vzdal jsem to. :(
Autor sázel nejspíše na to, že když je dlouhodobì úspìšná Èachtická paní, tak u tohoto titulu, kor když jej tak pojmenuje, musí být úspìch téže zaruèen.
Pokud si chce ale nìkdo pøeèíst knihu od autora s minimální slovní zásobou, zanedbatelným vypravìèským talentem a ubohou sugescí krvavou bestií v systematickém ploskomozkém podání, pak smìle doporuèuji knihu:
Èachtická paní z Karlštejna -
Zloèiny a politické intriky støedovìku.
Richard Dostál
nakladatelství Fontána 2006


Kateøina z Komárova, hlavní "hrdinka" zemøela r. 1534; autor tohoto (nejhoršího jaký jsem dosud èetl) románu, by se také mohl zapojit do naší diskuse na téma Kdy byl konec støedovìku? :lol:
slavicekvac@upcmail.cz

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by slavicekvac@upcmail.cz »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Každá zemì má nìjakou hradní raritu. Z té krvavé historie napø. Rumunsko HRAD BRAN (a POENARI) a proslulého valašského knížete Vlada III. Tepese zvaného Dracula (1431- +1476), Slovensko HRAD èACHTICE s uherskou hrabìnkou Erszebet Bathory (1560- +1614).
Zná nìkdo podobné šlechtické sídlo v èechách, které proslulo podobnì strašnou historií? Nebo jsme v naší zemi nemìli takovou šlechtu s až tak morbidními deviacemi jako jinde?
Úplně stačí hrad Pražský. Co tam už toho bylo, včetně Heydricha, Hitlera, Brežněva...
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by elizabeth »

slavicekvac@upcmail.cz wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:Každá zemì má nìjakou hradní raritu. Z té krvavé historie napø. Rumunsko HRAD BRAN (a POENARI) a proslulého valašského knížete Vlada III. Tepese zvaného Dracula (1431- +1476), Slovensko HRAD èACHTICE s uherskou hrabìnkou Erszebet Bathory (1560- +1614).
Zná nìkdo podobné šlechtické sídlo v èechách, které proslulo podobnì strašnou historií? Nebo jsme v naší zemi nemìli takovou šlechtu s až tak morbidními deviacemi jako jinde?
Úplně stačí hrad Pražský. Co tam už toho bylo, včetně Heydricha, Hitlera, Brežněva...
Zajímavé, s tím bych souhlasila. Teď mě, v souvislosti s uvedenými pány a vězněním Záviše právě zde, došlo, že i pro mě to spolu s Hlubokou (kde z hradu Wroburg, Froburg,...naštěstí nebo naneštěstí udělali novogotický paskvil) je Pražský nejděsivější hrad ( schválně ponechávám v pádu prvním a nedávám do 7.) v Čechách.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by Michal »

elizabeth wrote:
slavicekvac@upcmail.cz wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:Každá zemì má nìjakou hradní raritu. Z té krvavé historie napø. Rumunsko HRAD BRAN (a POENARI) a proslulého valašského knížete Vlada III. Tepese zvaného Dracula (1431- +1476), Slovensko HRAD èACHTICE s uherskou hrabìnkou Erszebet Bathory (1560- +1614).
Zná nìkdo podobné šlechtické sídlo v èechách, které proslulo podobnì strašnou historií? Nebo jsme v naší zemi nemìli takovou šlechtu s až tak morbidními deviacemi jako jinde?
Úplně stačí hrad Pražský. Co tam už toho bylo, včetně Heydricha, Hitlera, Brežněva...
Hm, to je nesmysl. Nikde to tam na člověka nejuká, že tam byli tihle potentáti. To není vina Hradu, ale vesměs vedoucích představitelů této země. :think:
Děs Pražského hradu by mohly teoreticky vzbuzovat architektonické úpravy jeho částí, například věže katedrály, ale takhle to většina lidí nevnímá, naopak zrovna ta věž působí jako copyright. 8-)
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by Michal »

elizabeth wrote:Zajímavé, s tím bych souhlasila. Teď mě, v souvislosti s uvedenými pány a vězněním Záviše právě zde, došlo, že i pro mě to spolu s Hlubokou (kde z hradu Wroburg, Froburg,...naštěstí nebo naneštěstí udělali novogotický paskvil) je Pražský nejděsivější hrad ( schválně ponechávám v pádu prvním a nedávám do 7.) v Čechách.
Ale no tak, všichni víme, že jsi zaujatá. :lol: Kdyby Záviše věznili na Bouzově a popravili ho na Karlštejně, tak pro Tebe budou nejděsivější právě ty dva. :wink:
Koneckonců karleštejnská vražedkyně nebo hromadná vražda oblíbenců krále Václava IV v roce 1397 pasuje Kralův svatostánek na mnohem děsivější místo. A přesto je uváděn jako perla mezi českými hrady. 8-)
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by elizabeth »

Michal wrote:
elizabeth wrote:Zajímavé, s tím bych souhlasila. Teď mě, v souvislosti s uvedenými pány a vězněním Záviše právě zde, došlo, že i pro mě to spolu s Hlubokou (kde z hradu Wroburg, Froburg,...naštěstí nebo naneštěstí udělali novogotický paskvil) je Pražský nejděsivější hrad ( schválně ponechávám v pádu prvním a nedávám do 7.) v Čechách.
Ale no tak, všichni víme, že jsi zaujatá. :lol: Kdyby Záviše věznili na Bouzově a popravili ho na Karlštejně, tak pro Tebe budou nejděsivější právě ty dva. :wink:
....
To máš pravdu, budou... Ohledně volby nejděsivějšího hradu, to je samozřejmě především subjektivní záležitost. Na někoho působí děsivě to, na jiného ono. Já ti nevnucuju, aby byla Hluboká nebo Pražský hrad děsivý pro tebe. Já říkám, že jsou děsivé pro mě a jistě, že jsem zaujatá, to nepopírám.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by Michal »

elizabeth wrote: To máš pravdu, budou... Ohledně volby nejděsivějšího hradu, to je samozřejmě především subjektivní záležitost. Na někoho působí děsivě to, na jiného ono. Já ti nevnucuju, aby byla Hluboká nebo Pražský hrad děsivý pro tebe. Já říkám, že jsou děsivé pro mě a jistě, že jsem zaujatá, to nepopírám.
A co třeba Mírov nebo Špilberk? Ty pro Tebe neznamenají nic? :o
Nebo Svojanov, co by asi říkal Přemysl II., kdyby věděl, kdo se mu tam načas uhnízdil? :think: :mrgreen:
IMHO si myslím, že na Tebe Hluboká ani Pražský hrad ve skutečnosti nepůsobí děsivě, jen si tento názor vytváříš v souvislosti se Závišem nebo se mýlím? :wink: :)
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by KOMOŃ »

Já jsem se docela divil, že se zde jmenoval Pražský hrad.Tam straší jenom prezident, pokud nehájí dekrety, ale p strašidlech nic nevím.Rád si něco přečtu.
Bez piva to není ono.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by Michal »

KOMOŃ wrote:Já jsem se docela divil, že se zde jmenoval Pražský hrad.Tam straší jenom prezident, pokud nehájí dekrety, ale p strašidlech nic nevím.Rád si něco přečtu.
A proč Hluboká? :D Vždyť je jedním ze symbolů ČR.
Kromě toho za to, že Záviše rozpůlili mohl jeho brácha, nikdo jiný a hrad už vůbec ne. :think:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by KOMOŃ »

Michal wrote:
KOMOŃ wrote:Já jsem se docela divil, že se zde jmenoval Pražský hrad.Tam straší jenom prezident, pokud nehájí dekrety, ale p strašidlech nic nevím.Rád si něco přečtu.
A proč Hluboká? :D Vždyť je jedním ze symbolů ČR.
Kromě toho za to, že Záviše rozpůlili mohl jeho brácha, nikdo jiný a hrad už vůbec ne. :think:
O Hluboké také nic nevím :think:
Bez piva to není ono.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Nejděsivější hrad v Čechách

Unread post by Michal »

Co třeba Veveří, Přemyslovo vězení pro neposlušnou šlechtu? Ten hrad si taky vytrpěl svoje. A že je teda hodně starý. :think:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"