Páni z Polné

Šlechtické rody i jednotliví šlechtici. Šlechtická kultura, heraldika, genealogie, ...

Moderátor: elizabeth

Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2717
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Páni z Polné

Nový příspěvek od Viola »

Katerina píše:
Viola píše:Trochu jsem pátrala po pánech z Polné, ale moc toho není, bohužel - nevíte někdo, ke kterému rozrodu měli náležet?
Já ted jen rychle bez hlubšího zkoumání, dívala ses na Marvartice ? Podle Otty se páni z Polné odvozují od Chvala, bratra Havla z Lemberka. Chval založil klášter ve Světlé nad Sázavou.
JInak Vikart z Polné, třetí manžel Elišky (Přemyslovny) ale jiné, dcery PO II a Anežky z Kuenringu. Třeba by se něco našlo i tímto směrem.
Já to hledala právě v souvislosti s tím Vikartem.

Zakladatelem rodu měl být právě onen Zbislav, jehož syn měl být Jan z Polné, jeho synové potom Vikart a Záviš. Je v tom ale spousta zmatků, takže se na to musím pořádně podívat. Zmínku o nich má i J. Urban v Lichtemburcích, ale jako na potvoru jsem je v úterý vrátila :( .
Katerina
Královna
Příspěvky: 1773
Registrován: 29 led 2007 16:32
Bydliště: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Páni z Polné

Nový příspěvek od Katerina »

Viola píše:
Já to hledala právě v souvislosti s tím Vikartem.

Zakladatelem rodu měl být právě onen Zbislav, jehož syn měl být Jan z Polné, jeho synové potom Vikart a Záviš. Je v tom ale spousta zmatků, takže se na to musím pořádně podívat. Zmínku o nich má i J. Urban v Lichtemburcích, ale jako na potvoru jsem je v úterý vrátila :( .
No zmatky to jsou, zase jsem trochu pátrala, ale fakt chybí souvislosti a návaznosti.
Nicméně je zřejmě nutné hledat u Markvarticů, když jsem se dívala na rodokmen opavských Přemyslovců, Vikart je u Elišky uveden jako Vikard z Polné, brněnský purkrabí a u jména erb s markvartickým lvem.
To mě přivedlo na hypotézu, zda se nejednalo o Markvartice, pukrabího v Brně, který se usadil na Polné a převzal pak predikát. Jenže to nesedí s tvými informacemi a tím, že jsem pak taky našla zmínku o bratru Závišovi z Polné.

U jedné obce - s prapodivným názvem Přepeř jsem našla zmínku o tzv. válce o dědictví turnovské mezi Marvartici - jmenovitě pány z Lemberka, Vartmberka a z Vladštejna. Autor pan Stanislav Kasík zde zminuje, že Vok z Rotštejna vedl spoustu sporů u soudů v Praze, Nymburce a Bydžově, jejichž záznamy se zachovaly. Žaloval spoustu svých příbuzných plus drobnou šlechtu v kraji. Vok z Rotštejna byl jeden ze 4 synů Jaroslava z Hruštice a Turnova a tedy starším bratrem Havla z Lemberka, Marvarta z Vartmberka a ze Scharfensteina a Kasík dále uvádí cituji : snad jejich bratrem měl být také jistý Chval, který je považován za předka pánů z Polné a Všeně.
Potíž je s tím snad a také s tím , že jsem ho zatím v této souvislosti u Lemberků nenašla.

Ale je zde ještě zmínka, že Vok byl v těch svých sporech podporován pouze jedním pánem, který byl ale příbuzný všech zúčastněných - a to Vikartem ! z Trnavy, Tírné.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Ta Eliška byl dobré číslo (a nebo chudinka, jak se to vezme) 8) - třikrát vdaná (Oldřich z Drnholce (†1274), Jindřich z Kuenringu (†1281),Vikart z Polné (?) )

Přemýšlím, jestli ten Jindřich byl bratranec, nebo strýc...
Je to pěkně propojené - Vítkovci, Přemyslovci, Kuenringové.

Ale souvislost s Polenskými jsem zatím nenašla. Také ještě popátrám.
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2717
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Nový příspěvek od Viola »

To je právě to, to snad... :( Nicméně o tom, že by měl Havel z Lemberka ještě bratra Chvala, který měl být zakladatelem pánů z Polné, jsem slyšela včera poprvé - a nutno dodat, že v mnoha mně známých publikacích se vůbec nevyskytuje. Navíc mi přijde trochu divné, že by se od něj mohli odvozovat právě páni z Polné, pokud Jan z Polné byl Havlův vrstevník...

Jinak Vikart, co měl mít snad za ženu Přemyslovu dceru, přežil svého bratra Záviše o více než 30 let, což je pro mě poněkud zarážející.
Katerina
Královna
Příspěvky: 1773
Registrován: 29 led 2007 16:32
Bydliště: Velvary
Been thanked: 1 time

Vikart z Trnavy

Nový příspěvek od Katerina »

No tak se to zamotává ještě mnohem víc a vypadá to na dlouhé pátrání (tak jak má v úmyslu Přemek).
Když jsem hledala tohoto pána , tak jsem narazila na toto:
Páni z Frenštejna (dnes Podhradí na Dyji) patřili ke starým moravským rodům, a sloužili v zeměpanstkých službách, nejznámější byl Vikart z Trnavy, který patřil k družině PO II. (sic!) a byl pukrabím na Vranově. Měl statky kolem Bítova a je uváděn jako Vikart z Trnavy ( Thurnau).

Dále jsem k nim našla, že to byl původně rakouský rod Thurnau, zeměpisně zhruba v oblasti Přemyslova babemberského dědictví - a odkaz na článek : Plaček M,, 1997 - Rakouský rod pánů z Thurnau a jejich vztahy k Moravě , ČMaTM 116, str. 79-92.

Jenže jaká je zde souvislost s tím, že tento pán měl být příbuzný s Markvartici ?
Na webu genealogy (vím, musíme být opatrní na nepřesnosti) jsem našla
Markvarta z Trnavy ! jehož manželkou byla dcera POII. a Anežky z Kuenringu , a pozor, tento Marvart je zde uveden jako syn Beneše I. z vartmberka, tudíž bratr Ješka z Vartmberka.
Dle genealogy měl mít s manželkou 2 syny - Beneše staršího z Vartmberka a Jindřicha z Vartmberka.

Myslím, že je nutné dopídit se toho článku pana Plačka.
Zdánlivě nezkombinovatelné dvě větve : Markvartici a Trnava(Thurnau) mají přece jen nějaké spojené body:
1. Přemysla Otakara II. v jehož družině měl Vikart sloužit
2. jeho dceru
3. pukrabství na Moravě

Otázka na závěr, nedávno jsem v jednom článku o Markvarticích četla, že s klidem, a jako prý více českých pánů používali dvě jména - jak německé, tak české - nebo počeštělé - odkaz je zde např. na Vítkovce (Ulrich - Oldřich) Markvartice samotné - Heřman, Markvart, apod.
Mohl by tedy být Markvart z Trnavy ztotožněný s Vikartem z Trnavy ?
Zatoulání se Markvartice z jejich tradičních držav na Moravu by se dalo vysvětlit službou u POII a predikát z Trnavy jako převzetí po pánech z Thurnau.
No otázek víc než dost.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Já myslím, že Markvart z Trnavy a Vikart z Trnavy (resp. Polné), jsou jedna a tatáž osoba.

Jan z Polné byl otčímem Vikarta z Trnavy. Proto ta změna predikátu.

Vikart je rovněž zmiňován jako Viktor.
-----------------------------------------------------------------------------------

Zde jsem našla zajímavý text k historii obce Všeň:

První písemná zpráva o Všeni pochází z roku 1318, kdy se proti Vokovi z Rotštejna zdvihli Valdštejnové Zdeněk, Hynek, Heník, Albrecht, Jan a Ctibor, Jaroslav z Rohozce, turnovští m칝ané, i někteří Lemberkové a Vartenberkové. Voka uvznili, vyplenili jeho statky a vypálili hrad Rotštejn – při této příležitosti si zaloupili také na statcích Vikarta z Polné v Příšovicích, Všeni a Olešnici. Existence tvrze ve Všeni není písemnými prameny doložena, ač by tomu nasvědčovaly archeologické nálezy na Hrádku (viz. Jan Filip: Dějinné počátky Českého ráje). O tvrzi nepochyboval ani náš nejvýznamnější pojizerský historik, Prof. J. V. Šimák. Zanikla již ve 14. století, když Všeň příslušela k hradu Kosti.Pokud jde o název Všeň, dovozuje se, že pochází z osobního jména Všen či Všeň, které je zkratkou jména Všemil, Všerad, apod.

Všeň bývala někdy sídlem potomního statku Kosteckého nežli vystaven byl hrad Kost. Měla v letech dvacátých XIV. století své držitele: Voka ze Všeně a r. 1329 jeho syna Viktora z Polné na Všeni a Olešnici, z roku Markvarticů. Za doby utrakvistické fara opatřena byla vždy správcem, poslední známý byl Daniel Dentulín.


A ještě toto (jsou tam i prameny):

Petr Matoušek (Všeň 1941):

Ponejprv objevuje se jméno Všeně v starém rodopise Markvarticů, uloženém v gerstorfské knihovně v Budyšíně (Bautzen). Praví se v něm: ... Markvart, druhý syn Heřmanův urodil 4 syny: Havla, Chvala, Jaroslava a Markvarta. Chval učinil lášter ve Světci a urodil Voka, Vok pak Vikarta ze Všeně...
Podobně zní tento rodopis v knize Paprockého O stavu panském, vydané r. 1606. Praví se zde v druhé části zápisu totéž poněkud jinými slovy: ... Chval založil a nadal klášter ve Světlé a zanechal syna Voka ze Všeně, jehož syn byl Vikart.


Snad to bude alespoň trošku k užitku.
Jest ještě třetí, však odchylnější verse té rodopisné zprávy. Ta řadí Vikarta do rodové linie vartmberské, nikoli lemberské. Rozcházejí se ty staré paměti nejen navzájem, ale hlavně též s prameny spolehlivými, jak praví prof. Dr. J. V. Šimák, od něhož vlastně víme to vše.

Nicméně pronikají z těch nepřesných zpráv i skutečnosti nesporné. Vidíme, že někdejší samostatné vladyctví všeňské, které zajisté existovalo, získali Markvartici; že člen toho rodu, jménem Vok někdy z počátku 2. pol. XIII. století držel kraj kol Všeně jako svůj úděl, že na Všeni sídlil a dle ní se psal.

Syn Vokův, Vikart, píše se pozdějí “z Polné, dle sídla svého otčíma Jana z Polné, /za něhož se jako vdova provdala matka Vikartova Eufemie, dcera Vikarta z Trnavy,mocného pána moravského). Vikart z Polné byl r. 1303 purkrabím brněnským. Za manželku měl Alžbětu, dceru krále Přemysla Otakara II.

Panství všeňského, by vzdáleného, se Vikart z Polné do své smrti nevzdal a když mu r. 1318 bylo popleněno, stihal škůdce žaloby z r. 1319, která zapsána jest v Pozůstatku desk zemských a zní: “Vikart z Polné žaluje na Heníka z Valdensteina, Alberta odtudž, Jana odtudž, Hynka odtudž, že učinili mu škodu svou mocí loupeží v Přísovicích a ve Všeni, dědictví jeho, zhubivše dobytek, nábytek, za 200 hřiven stříbra. Týž žaluje na Kubína z Březovice, že učinil mu škodu podobnou loupeží na Všeni a v Olešnici za 500 hřiven stříbra”.

(O Vokovi a Vikartovi ze Všeně viz. Dra J. V. Šimáka “Příběhy města Turnova” díl I. str. 8, 9 a 14. Též článek jeho “Počátek města Dubu a komendy sv. Jana” ve věstníku “Od Ještěda k Troskám” roč. I. str. 49).

Po smrti Vikartově (1326) splynulo všeňské panství s panstvím Vartmberků soboteckých, s rodem matky Vikartovy spříbuzněných, které po brzkém nato vystavění hradu Kosti zváno kosteckým.

Nedlouho však Všeň ke Kosti patřila. Roku 1371 dělili se bratři Petr a Markvart z Vamberka o Kostecko. (Hranice v lesích mezi panstvím svijanským a kosteckým je z té doby). Markvart obdržel sever Kostecka, jež připojil k Rohozci, který ukoupil. Všeň připadla tak k Rohozci.

V době Karlově – snad po onom oddělení Všeňska od Kosti – vystavěn byl na Všeni krásný chrám. Jeho dosud zachované presbyterium, na svou dobu velkolepé, patří k nejcennějším památkám gotickým našeho kraje.

(O kostele našem viz. Dra J. V. Šimáka “Severní Čechy” díl I., str. 350. Též jeho “Soupis památek historických a uměleckých”).
Volo, multum, statim!
Katerina
Královna
Příspěvky: 1773
Registrován: 29 led 2007 16:32
Bydliště: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Eliška z Polné

Nový příspěvek od Katerina »

Kateøina_z_Landštejna píše:Ta Eliška byl dobré číslo (a nebo chudinka, jak se to vezme) 8) - třikrát vdaná (Oldřich z Drnholce (†1274), Jindřich z Kuenringu (†1281),Vikart z Polné (?) )

Přemýšlím, jestli ten Jindřich byl bratranec, nebo strýc...
Je to pěkně propojené - Vítkovci, Přemyslovci, Kuenringové.

Ale souvislost s Polenskými jsem zatím nenašla. Také ještě popátrám.
No to je právě to, na co jsem narazila v souvislosti s pány z Polné.
Některé české prameny ji právě vdaly 3x, jiné (např. právě ten rodokmen opavských Přemyslovců uvádí jen Vikarta, a když jsem zabrousila do zahraničí, Midlands project - tam jsou uvedené nemaželské děti POII s Anežkou z Kuenringu , tak jak je známe - Mikuláš, jedna dcera a poslední Eliška- manžel uvedený taky pouze Vikart z Polné, ALE
uvádějí ještě dvě další dcery POII s jinou milenkou, kde oba zbývající pánové především Jindřich z Kuenringu jsou uvedeni jako manželé této další nemaželské dcery POII s neznámou milenkou.
Pak by to logiku mělo, protože blízké příbuzenství by tím bylo vyloučeno a záhada zda chudáka Elišku provdaly za strýce či bratrance by byla vyřešena.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Příspěvky: 1773
Registrován: 29 led 2007 16:32
Bydliště: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Všeò

Nový příspěvek od Katerina »

Díky moc Katko za tu Všeň, tím jsme se zase o kus posunuli.
Je jasné, že v pramenech i genealogiích se pořád objevují obě verze - tedy lemberská i vartmberská.

Nicméně jsi našla to spojení mezi páni z Trnavy (moravští, původně rakouští páni) a Markvartici, které jsem hledala.
Je to tedy přes manželku Eufemii , dceru Vikarta z Trnavy, kterého tím pádem, ale nemůžeme ztotožnit s Markvartem z Trnavy.

Jestli jsem to správně pochopila, tak Vikart z Trnavy byl děd (z matčiny strany) Vikarta z Polné, manžela Elišky, levobočné dcery POII.
Ted to sedí a dává smysl, jméno zdědil po dědovi, predikát po otčímovi, (a zamotal tím hlavu badatelům na následujících několik stovek let :) ).
Tím by se více potvrzovala lemberská linie, a zbývá nám zjistit, co je zač a zda vůbec existoval onen Markvart z Trnavy .. jeden ze synů Beneše I. z Vartmberka.

Mimochodem genealogy je uvádí oba a oběma přisuzuje jednu z nelegitimních Přemysloven (takže v tomto se oba zdroje Midlans i genealogy shodují - jedna nemanželská Přemyslovna - manžel : Markvart z Trnavy , druhá, jmenovitě Eliška : manžel - Vikart z Polné.
Oba zdroje se pouze rozcházejí v údaji o matce obou Přemysloven, Genealogy je obě přiřazuje Anežce z Kuenringu, Midlands má tu druhou neznámou milenku(viz výšče).


(jo a v těch Lichtemburcích, co zminovala Viola, je bohužel jako předek pánů Přibyslava a Jana z Polné, jmenován další pán - Zbislav z Bratřic, bohužel zatím jsem ho jinde nedohledala).
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Markvart z Trnavy byl majitelem a zřejmě i stavitelem hradu Kumburk, který se připomíná k r. 1325. Měl tři syny - Beneše st., Jindřicha a Beneše ml. Jindřich měl syna Jana, kterým v r. 1410 rod vymírá.

Měl žít v letech cca 1272 - 1358
Což mi připadá nějak moc na tehdejší dobu - 86 let, to je požehnaný věk i dnes.
Přežil syna Beneše st (+ 1356) a možná i Beneše ml. (+ kolem 1358).
Syn Jindřich měl zemřít r. 1379-

Buď to byla náramně dlouhověká rodina, nebo jsou to spojené dvě generace dohromady. Ti Benešové by seděli, ale Jindřich se mi nezdá - kdyby mu v r. 1379 bylo, řekněme, 60 let, pak se narodil r. 1319 a to už bylo tátovi 47 let.
On je trošku problém i s matkou - byla-li to Eliška Česká (jak jsem ji viděla psanou), pak se musela narodit někdy kolem r. 1300 - a to už bylo Markvartovi skoro 30! Že by se ženil ve 45 letech nebo ještě později - de facto stařec?

Ta zmínka na webu Přepeří je opravdu zajímavá. Na stránkách Scharfensteina jsem našla poznámku, že hrad Scharfenstein (Ostrý u České Kamenice) patřil Markvarticům (Marquartinger). Vybudovat jej měl Markvart z Heřmanic ve 30. letech 13. století. Českokamenicko Vartenberkům patřilo, takže, kdo ví...

Lajdáci středověký, kdyby si ty jména alespoň psali pořádně, kdo se v tom pak má orientovat #-o :-k
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

To mám radost :D

Protože mám málo času, tak se zmohu jen na náhodné nástřely, za což se omlouvám :oops:
O to víc mne těší, když náhodou zasáhnu nějaký ten cíl :)

Jestli se nakonec jmenoval Markvart z Vartenberka a ráčkoval, tak si to asi okolí docela užívalo :mrgreen:
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Jo, na to nejdůležitejší jsem zapomněla #-o

Při svých nočních toulkách jsem narazila na tuhle diplomku, tedy zmínku o ní - PF UJEP 1998, obor ČJ-Dě, Nesvadbová, Dita: Vývoj osídlení na teritoriu panství děčínských Vartenberků do konce 14. století. (vedl Doc. PhDr. T. Velímský, oponent: PhDr. J. Smetana) -

To by nám mohlo také pomoci.

[/b]
Volo, multum, statim!
Bohuslav
Sedlák
Příspěvky: 6
Registrován: 17 lis 2007 16:38

Nový příspěvek od Bohuslav »

Velímského jako historika mám fakt rád. Ta diplomka se dá nějak sehnat?
Obrázek
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1088
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Been thanked: 1 time

K pánùm z Polné

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Koukám, že jste se pěkně rozjeli, mám z toho radost, i když jste teprve na začátku :D (a já se ještě ani k tomu začátku nedobral :( ).
Jen stručně... já prolistoval většinu toho, co mě doma napadlo a sestavil jsem si náčrtky rozrodu (vyšlo mi asi pět rozdílných). Možná by nebylo od věci, utvořit si nejprve jistý základ podložený prameny, nikoliv literaturou.
Katerina píše:Vikarta z Trnavy, kterého tím pádem, ale nemůžeme ztotožnit s Markvartem z Trnavy.
To by byl taky omyl, tito dva jsou opravdu odlišní. :) Markvarta z Trnavy je nutno hledat (jak uvedla již Katka z Lanšteina) u hradu Kumburka. Pravděpodobně byl i stavitelem hradu.
Kolem roku 1325 se ale psal s predikátem "z Goldenburka" (pozdější Kumburk). Nevím ale o zmínkách, kdy se psal "z Trnavy."
Kateøina z Landštejna píše:...při této příležitosti si zaloupili také na statcích Vikarta z Polné
Ta tvrzení k válkám z let 1318-1325 se trochu zjednodušují. Nicméně Valdštejnové se tehdy opravdu postavili i proti Vikartovi z Polné. Trnem v oku jim však byl Vok II. z Rotštejna, proti němuž se postavila celá šlechta od Nymburka až k horám. Z těchto soudních pří také víme o Markvartovi z Goldenburka a Trnavy. Vikart se ale soudil i s jinými, než jen s Valdštejny a nejspíše s "rotštejnskou válkou" jeho případ neměl nic společného.

* Také nevím, co měl společného Markvart z Trnavy s Vikartem z Polné.
* Nemyslím si, že lze jméno Vikart ztotožnit se jménem Viktor.
* Ani jeden z nich však nejspíš neměl co dočinění s lemberskou větví Markvarticů.
* Děčínští a šarfštejnští Vartemberkové nesouvisejí s kumburskou větví.
Kateøina z Landštejna píše:Jindřich se mi nezdá
Jindřich z Vartemberka na Kumburce je tak trochu problém. Vůbec celá rodina Markvarta z Trnavy (viz. Špráchal, Kumburk, 2005). Já si myslím dokonce, že Jindřich zemřel mnohem později než r. 1379. :wink:
Viola píše:Zakladatelem rodu měl být právě onen Zbislav, jehož syn měl být Jan z Polné..
Tak to uvádí i Šimák (Turnov I., 1903). Zbyslav z Bratřic (podle jiných "z Bratčic, z Bračic) byl otcem Jana z Polné a vlastně s ním je už spojená první písemná zmínka o Polné (1242). Tady jako Šimák, i Hrady (1989). Ale zatímco Šimák mu (Janovi) připisuje za potomky Vikarta a Záviše, v Hradech se mluví jen jako o příbuzných.
Šimák totiž vyvrací teorie starších autorů, že by Vikart z Polné byl synem Voka ze Všeně a vnukem Chvala z Vartemberka, přestože to tak uvádí i Paprocký (Diadochos, 1602) a zmiňované zápisy Gersdorfské. Březan Vikarta dokonce připsal Chvalovi (Nachvalus). Podle těchto starších prací psali i Pekař (Paměti, 1889, 1892) a Sedláček (Hrady X., 1895).
Jaroš (Polná, 1989) také sice jmenuje Jana z Bratčic - z "Polmny", ale i když se s jinou literaturou rozchází v dataci jeho smrti, uvádí, že zemřel bez mužských dědiců, panství zdědil ze (Jan z Dobřan) a až dalšími majiteli byli teprve bratři Vikart se Závišem.
Ani Waldstein-Wartenberg (Markvartici, 2000) se do toho moc nechtěl potápět, ale naznačoval podle jiných prací souvislost Záviše z Polné se Závišem z Dobřan (jako zakladatelem pánů z Polné).
Podle zmiňovaného Matouška (Z dějin Všeně, 1941; brožura Všeň, 1993) byl také Vikart synem Voka a Jan z Polné jen jeho otčímem.
Obrázek
Peče Jana z Polné (z Dobřan), 1282

Jan a Záviš pečetili takovýmto erbem, kde se polovina vykládá na markvartického lva a Vikart z Polné pečetil jenom markvartickým lvem.
Naposledy upravil(a) Przemysl de Nyestieyky dne 27 čer 2008 19:31, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Já Ti Přemku závidím, že můžeš listovat!
Já jsem zatím odkázána na net, protože naše knihovna se nachází stále ještě v bednách. Nadělíme si ji až pod stromeček, až to tu ještě trošku uspořádáme \:D/
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Bohuslav píše:Velímského jako historika mám fakt rád. Ta diplomka se dá nějak sehnat?
Asi v Ústí na fakultě. Na netu jsem ji nenašla.
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2717
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: K pánùm z Polné

Nový příspěvek od Viola »

Przemysl de Nyestieyky píše:Jaroš (Polná, 1989) také sice jmenuje Jana z Bratčic - z "Polmny", ale i když se s jinou literaturou rozchází v dataci jeho smrti, uvádí, že zemřel bez mužských dědiců, panství zdědil ze (Jan z Dobřan) a až dalšími majiteli byli teprve bratři Vikart se Závišem.
Já jsem také našla dva "Jany" - jednoho z Polné a druhého z Polmny, přičemž někdy jsou ztotožňováni, ovšem každý měl zemřít v jiném roce (1245, resp. 1254). Ze Jana z Polmny měl být Jan z Obřan (někdy ztotožňovaný s Janem II. z Polné) a po něm jeho příbuzní Vikart a Záviš.

O Janovi z Polmny (Johannes de Polmna) je zmínka v Regestech, kde svědčí na listině Přemysla II. z roku 1254 (Reg. II. č. 36, s. 16), jinak nic. Tou dobou tedy musel nepochybně být naživu. Sám Emler má však u ztotožnění Polmny s Polnou otazníček...

Vikart z Polné je doložen jako brněnský purkrabí roku 1303.

Jan z Polné je zmiňován v tzv. Ždárské kronice jako podporovatel mnichů, bohužel v kronice neexistuje přesnější datace ani určení jeho rodu. Vodítko nám však může poskytnout jedna věta z této kroniky, v níž nejprve Jan žádá Oseckého opata Slavka o poskytnutí několik mnichů (zřejmě k založení nového kláštera), které mu nakonec Slavek posílá. V poznámce je uvedeno, že Slavek zemřel před rokem 1250 (naposledy doložen 1240), takže tato událost se musela odehrát před tímto datem. Jenže úmysl s klášterem nevyšel (podle kroniky snad pro nějaké pomluvy byli mniši povoláni zpět). V Drobovicích u Čáslavi měl vystavět kostel věnovaný křižovníkům. Jakmile mniši odešli, o půdu původně určenou Janovu klášteru se začal zajímat Přibyslav z Křižanova, nakonec se dohodli zřejmě na darování půdy novému Přibyslavově klášteru (tedy Žďáru nad Sázavou).

Tento Jan měl být pochován právě v Drobovicích.

Problémem je, že relevantní dokumenty k době Václava I. nejsou ještě bohužel naskenovány a v CDM se Polná - kromě roku 1303 - neobjevuje.Jeho nejlepším přítelem měl být Vikart z Trnavy (také pohřben v Drobovicích), který měl být "děd oněch v Polné" (znamená to předek pánů z Polné???). Kronika by měla být psána okolo roku 1300, ale její autor Jindřich podle svých slov do kláštera přišel okolo roku 1259, takže lze předpokládat, že události poměrně nedávné byly ještě v živé paměti jeho kolegů.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2717
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Nový příspěvek od Viola »

Pro nás by měla být klíčová listina ze 7.6.1242 - nemáte ji někdo?
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

z Polné

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Tak jsem zase pohrabošila a našla toho:

- Jan z Polmny zemřel r. 1254 bez mužských dědiců
- Panství získal jeho ze Jan z Dobřan, což by mohl být Jan II z Polné
- 1282 vlastní Polnou bratři Vikard a Záviš z Polné.
- 1318 spor mezi Vikardem z Polné a vladyky Billnagem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic o náhradu škody způsobené při přepadu vesnic Nížkov, Poděšín a Sirákov
- Vikard umírá cca 1326

- Polenské panství připadá Jindřichu z Lipé (hrad Polná s městem, Brzkov, Buková, Česká Jablonná, Dobroutov, Dolní Jablonná, Nížkov, Olešenka, Poděšín, Poříčí, Rosička, Sirákov, Šachotín, Špinov a Věžnice)

1338 - invaze kobyla způsobila na panství hladomor
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2717
Registrován: 02 led 2007 15:55
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: z Polné

Nový příspěvek od Viola »

Kateøina_z_Landštejna píše:- Panství získal jeho ze Jan z Dobřan, což by mohl být Jan II z Polné
Jenom bych opravila, že z Obřan. Ve Žďárské kronice se ještě píše, že dcera Jana z Polné ("spoluzakladatele" kláštera) měla být zasnoubená Smilovi z Obřan (Berneku), ale ten zemřel ještě před svatbou.
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Mne tam zaujala ta jména účastníků sporu. Třeba by to mohl být další stupínek někam.

A tohle je na webu obce Janovice:
http://obec-janovice.unas.cz/historie.htm :!:

Ale nevím, kde by ta listina mohla být. Všicni se na ni odkazují, ale asi mi uniklo, kde je uložena.
Volo, multum, statim!
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot, DotBot, Majestic-12 [Bot], SEOkicks a 3 hosti