Páni z Hradce

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

Hugo z hor
Sedlák
Posts: 8
Joined: 26 Jun 2008 22:03
Location: È.Budìjovice

Páni z Hradce

Unread post by Hugo z hor »

K roku 1255, konkrétnì 28.12 je v RBM èást II 1253-1310 uvádìn mimo jiné i Wittico de Nouo castro a Wittico de Rosenberch. Jedná se o listinu èíslo 79. Na listinì 81 je také uvádìn Wittico de Nouo casto. Prosím o radu, zda se jedná o Vítka z Hradce èi Vítka ze Skalice, èi pøípadnì o jiného Vítka.

http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 32&page=40

Dìkuji za odpovìï.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Vítkové z Rožmberka a Nových hradù

Unread post by elizabeth »

Hugo z hor wrote:K roku 1255, konkrétnì 28.12 je v RBM èást II 1253-1310 uvádìn mimo jiné i Wittico de Nouo castro a Wittico de Rosenberch. Jedná se o listinu èíslo 79. Na listinì 81 je také uvádìn Wittico de Nouo casto. Prosím o radu, zda se jedná o Vítka z Hradce èi Vítka ze Skalice, èi pøípadnì o jiného Vítka.

http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 32&page=40

Dìkuji za odpovìï.
Nouo castro bych vidìla jako Nové Hrady. (? )Akorát si musím poskládat který Vítek to vlastnì byl... :lol: Jeden by mohl být Vítek ml. ten co ho máme v genealogické tabulce jako otce Zachariáše a Voka z Rožmberka (to myslím byl ten z Rožmberka, byl by ale dost stár). A další Vítkové, co pøicházejí do úvahy jsou Vítek z Krumlova ( bratr Budivoje) nebo Vítek z Klokot (otec Pelhøima a Ojíøe z Lomnice, který byl taky uvádìn jako z Nových Hradù), takže pøedpokládám, že Nouo casto by mohl být Vítek ( otec Pelhøima a Ojíøe z Lomnice) v naší tabulce z Klokot.
Viz naše zkrácená genealogická vìtev Vítkovcù:
viewtopic.php?t=599&postdays=0&postorder=asc&start=130

Ale jedná se jen o úvahu k dalšímu zamyšlení a kontrole... :D
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Vítkové z Rožmberka a Nových hradù

Unread post by Ježek »

elizabeth wrote:Nouo castro bych vidìla jako Nové Hrady. (? )
Není to Jindøichùv hradec? Heinrich de Nouo Castro CDB II. è. 208, rok 1220 - Jindøich z (Nového) Hradce, pozdìji Jindøichova.
Plurál v latinì je jinak ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Vítkové z Rožmberka a Nových hradù

Unread post by elizabeth »

Ježek wrote:
elizabeth wrote:Nouo castro bych vidìla jako Nové Hrady. (? )
Není to Jindøichùv hradec? Heinrich de Nouo Castro CDB II. è. 208, rok 1220 - Jindøich z (Nového) Hradce, pozdìji Jindøichova.
Plurál v latinì je jinak ...
Je pravda, že toho Ojíøe jsem vidìla spíš jako Nova domo. Tak to byl Oldøich a ne Ojíø... Jenže žádného Vítka z Hradce nemáme... Nebo jo?
Last edited by elizabeth on 12 Jul 2008 11:46, edited 1 time in total.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: Vítkové z Rožmberka a Nových hradù

Unread post by Dagmar »

Ježek wrote:
elizabeth wrote:Nouo castro bych vidìla jako Nové Hrady. (? )
Není to Jindøichùv hradec? Heinrich de Nouo Castro CDB II. è. 208, rok 1220 - Jindøich z (Nového) Hradce, pozdìji Jindøichova.
Plurál v latinì je jinak ...
Narazila jsem na jméno Heinricus de Novo Castro ,jako zakladatele hradu v pozdìjším Jindøichovì Hradci. Pozdìji je uvádìn, také jako Heinricus de Nova domo - Nový hrad - Nový dùm Jindøichùv. V roce 1293 je osada , které vznikla kolem hradu a pøeneslo se na ní jméno hradu - Nova domus, uvádìna jako mìsto.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Vítkové z Rožmberka a Nových hradù

Unread post by Ježek »

Dagmar wrote:Narazila jsem na jméno Heinricus de Novo Castro ,jako zakladatele hradu v pozdìjším Jindøichovì Hradci.
No a on mìl být maršálkem a stolníkem krále Otakara I.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Vítkové z Rožmberka a Nových hradù

Unread post by elizabeth »

No jo, a ten z Nova Domo se uvádí na listinì jako Oldøich ( z Hradce) a ne Ojíø, ten byl z Klokot, pozdìji ze Svin nebo Lomnice...
viewtopic.php?t=357&postdays=0&postorder=asc&start=15

Takže toho Vítka z Hradce nevím, kam zaøadit.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Nova domus nebo Novum castrum je urèitì (Jindøichùv) Hradec, Vítek z Rožmberka teï nevím - myslím, že by mohl být bratr Voka.
Hugo z hor
Sedlák
Posts: 8
Joined: 26 Jun 2008 22:03
Location: È.Budìjovice

Unread post by Hugo z hor »

Podle mých poznámek je rodokmen pánù z Hradce následující. Vítek z Prèic - jeden z jeho synù Jindøich z Hradce * 1166? + 1237? a jeho synové Vítek z Hradce a Sezema z Kosovy Hory. Vítek z Hradce * 1218 + 1259?
V RBM II je k rokùm 1253, 54, 55 uvádìn Vítek (Witko) de Nova domo. Je možné, že se nìkdy psal z Nova domo a nìkdy z Nouo casto.

Nové Hrady byly založeny pozdìji nìž roku 1255 nebo se pletu?
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Unread post by Greywolf »

Hugo z hor wrote: Nové Hrady byly založeny pozdìji nìž roku 1255 nebo se pletu?
Nepleteš se ...
Gotický hrad z 1.poloviny 13. Století, poprvé zmiòován roku 1279. V držení Vítkovcù – pánù z Landštejna, pozdìji Rožmberkù.

Krásné foto zde ...

http://www.sevcikphoto.com/nove_hrady_zamek.jpg.html

Popis je zde ...

http://www.hrady.cz/index.php?OID=508

A taky zde ...

http://www.castles.cz/hrad-nove-hrady/
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Unread post by Greywolf »

Hugo z hor wrote:Podle mých poznámek je rodokmen pánù z Hradce následující. Vítek z Prèic - jeden z jeho synù Jindøich z Hradce * 1166? + 1237? a jeho synové Vítek z Hradce a Sezema z Kosovy Hory. Vítek z Hradce * 1218 + 1259?
Chtìl bych Vás všechny o nìco požádat ...

Máte-li k dispozici a uvádíte-li data ( hlavnì narození, se kterými je nejvìtší potíž ), uveïte prosím k tomuto i zdroj. Ostatní pak tráví hodnì èasu jeho hledáním ( zdroje ) a ovìøováním ...

Je to jen pár písmenek, které ale ušetøí ostatním spoustu èasu. Není to potøeba vždy, ale v takovémto krátkém pøehledu by to bylo vhodné ... hlavnì když toho Vítka z Hradce hledáme ... :wink:
elizabeth wrote: Je pravda, že toho Ojíøe jsem vidìla spíš jako Nova domo. Tak to byl Oldøich a ne Ojíø... Jenže žádného Vítka z Hradce nemáme... Nebo jo?
Takže Hugo z hor ... kde jsi prosím toho Vítka z Hradce našel ???
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Unread post by Greywolf »

A3. Jindøich z Hradce, +1237, bur Velehrad
... B1. Vítek z Hradce, *1218, +1259
...... C1. Ludmila, +after 1248; m.Markvart z Hrádku
... B2. Oldøich I, +after 1282, bur kostel komendy køížovníkù, Jindøichùv Hradec; m.Marie Magdalena von Hardegg (+after 1299)
...... D1. Marie, a nun, +after 1285
...... D2. Kateøina, +after 1285; m.Jindøich von Chuenring (+before 1286)
...... D3. Vítek, +ca 1291
...... D4. Otto, +ca 1300
...... D5. Markéta, +ca 1312; m.Štìpán z Meisova
...... D6. Oldøich II, +before 1312; m.Mechtilda von Schaumburg

http://www.genealogy.euweb.cz/bohemia/rosenbg1.html#VS

Jinde jsem ho zatím nenašel ... :cry: :studium: :louceni:
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
Hugo z hor
Sedlák
Posts: 8
Joined: 26 Jun 2008 22:03
Location: È.Budìjovice

Vítek z Hradce

Unread post by Hugo z hor »

Omlouvám se za pozdní reakci, ale byl jsem na svatební cestì O:)

Vítek se objevuje nìkolikrát v RBM II. V roce 1253 k 14. 11., 20. 11., 27. 12. v roce 1454 k 3.4., v roce 1255 2. 1., 18. 2., 28. 12, v roce 1256 1.1.

Vítek, psáno v rùzných podobách se píše buï de Nova domo nebo v letech 1255 a 1256 de Nova Castro.

Zajímavý je zápis z roku 1255 z 10. 5. kde je uvádìn Witko filius Henrici de Gradez. Nevím, jestli v této dobì mohl být dnešní J. Hradec nazván Gradez, nebo jestli se jedná o jinou osobu.


http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 32&page=31
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Vítek z Hradce

Unread post by Ježek »

Hugo z hor wrote:Zajímavý je zápis z roku 1255 z 10. 5. kde je uvádìn Witko filius Henrici de Gradez. Nevím, jestli v této dobì mohl být dnešní J. Hradec nazván Gradez, nebo jestli se jedná o jinou osobu.
Asi ano, mohl jako pøepis èeského názvu (s tím se setkáváme už dlouho pøedtím - np. Woyteh x Adalbertus) Kdyby ne (je to jen mùj názor), tak by se muselo jednat o jiný Hradec než ten Jindøichùv - Hradec Králové, Hradec nad Ostravicí - zde by onen Jindøich musel být purkrabím/kastelánem.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Hugo z hor
Sedlák
Posts: 8
Joined: 26 Jun 2008 22:03
Location: È.Budìjovice

Vítek z Hradce

Unread post by Hugo z hor »

Nalezl jsem na internetu ukázku z díla Miroslava Milce - Peèeti pøíslušníkù pánù z Hradce a Rožmberka. Je tam i peèe Vítka z Hradce (1218-1259)

http://www.heraldica.cz/ghmags/2007/ghm ... icle-1.htm
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Tak si tak sepisuji poznámky k vývoji titulatury a narazila jsem na jednu listinu z 27. prosince 1253, kterou POII. potvrzuje vlastnictví vsí Újezdec (Újezd?, Viezdetz) a Zbùch (Zboch) u Plznì chotìšovskému klášteru.
A mezi svìdky je zapsán Witego de Nova Domo.

Pak ho ještì nacházím na listinách z:
23. øíjna 1254 - týká se práv židù (Witko de Noua domo),
2. ledna 1255 - potvrzení privilegií klášteru v Tišovicích (Tischowitz), kde je Vítek uveden dokonce na druhé místì hned za knížetem polským Jindøichem (Wittego de Novadomo)
18. února 1255 (dominus Witko de Noua domo) - zde je už na prvním místì (nìco s kaplí sv. Michala v Olomouci)
10. kvìtna 1255 - privilegia bøevnovskému klášteru (Witko filius Henrici de Gradez a zde se nám rovnìž objevují Shavisse filius Witkonis, Smil filius Henrici, Chenec frater eius)
Záviš, syn Vítkùv, Smil, syn Jindøichùv a Chenec (že by náš postrádaný Zdenìk?????), bratr jeho
28. prosince 1255 - potvrzení privilegia udìleného františkánùm Václavem I. (Wittico de Nouo castro - 3., ..., Wittico de Rosenberch - 5.)
prosinec 1255 - nìco s kaplí sv. Markéty (Wittigo de Nouo castro - 2.)
1. ledna 1256 - potvrzení závìti Boèka z 16. 1 r. 1255 (Withigo de Nouo castro)
leden 1256 - nìjaký spor kláštera velehrad se Smilem z Belkova (Witego de Noua domo)
TO je poslední výskyt Vítka z Hradce, dále se objevuje obèas Smil, syn Jindøichùv a pravidelnì Vok z Rožmberka
19. dubna 1256 - pole v Kuromrtvech pro klášter bøevnovský (Zmil filius Henrici - 5.)

Už jsme o tomhle Vítkovi, myslím, mluvili, že?[/i]
Volo, multum, statim!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Ha, mizera jeden!

V r. 1259 se nám Vítek z Hradce (Nova Domo) opìt objevuje:

5. ledna 1259 - POII. potvrzuje nìco kolem založení kláštera Tišnovského (na druhém místì mezi svìdky je uveden Wittego de Noua domo)
Mezi dalšími svìdky (nobiles Boemie) je uveden Jaenzo, purchauius de Graez. Vítek z Landštejna mìl ve Znojmì maršálka, který se také jmenoval Jenco (syn toho z r. 1259?) a je známa jedna jeho peèe s prostým obrazem rùže. Databáze peèetí AIP Beroun jej uvádí mezi nižší šlechtou - žeby nìjaký neznámý chudší rozrod Vítkovcù, jehož mužští èlenové se tradiènì vìnovali úøedickým a vojenským službám bohatším pøíbuzným? Jen hypotetizuji, ale to jméno je docela nezvyklé...

To je ale jeho skuteènì poslední výskyt. Pak už jen Vok a zaèíná se objevovat Vítek z Krumlova.
Volo, multum, statim!
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Vítkovci

Unread post by thovtt »

Dobrý den,
k otázce původu Dětřicha (theodorika) z Hradce neexistuje žádná listina, která by otvrzovala jeho rodovou příslušnost k pánům z Hradce. Je zde ale zápis který jsem nalezl od Šlechty- Z pravěku do vovověku 1-,,Eliška manželka Chadoltova Sirotka. Tato byla sestra Olomouckého biskupa Jetřicha neboli Teodoricha. O něm Dr. A. Kesenbrot se Všehrt a dále v díle Episeoporum Olomucensium Series (viz vydání tohoto díla od Fr. Richtera, st. 88- ortur erat ex illustri, antiquua praepomenti familia Novadomea... Pater fuit Witgo, fratres Ulricus et Henricus)." Tolik citace.

Ze zápisu je zdřejmé, že otcem Elišky a biskupa Dětřicha byl Vítek I. a jejich bratři Oldřich I. a Jindřich I.

Roku 1281 26.3. zvolila Olomoucká kapitula kompromisem Dětřicha biskupem Olomouckým. Volba se udajně nemohla konat u sv. Václava pro nepokoje v zemi, jak vypovídá volební listina podepsaná 18 kanovníky, určená do Mohuče metropolitovi. Dále kapitula psala proč byl zvolen právě kanovník Dětřich. Že je léty dospělí, mravů chvalitebných, povahy usedlé, je znalec kanovnického práva, šlechtic zrozený z řádného manželství a je už knězem. Toto vše jsem popsal z práce mé a paní Mgr Novákové z názvem Počátky pánů z Hradce 1159-1312
v časopise Heraldika a Genealogie č.3/4 2007, roč.40, str. 143-162.
V tomto článků u čísla 7, Oldřich II. je třeba vynechat poslední větu. Asi Tiskařský šotek, tento článek navazuje na předchozí s názvem Vítek z Prčice a původ Vítkovců.
Pozdrav všem.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Vítkovci

Unread post by elizabeth »

thovtt wrote:Dobrý den,
k otázce původu Dětřicha (theodorika) z Hradce neexistuje žádná listina, která by otvrzovala jeho rodovou příslušnost k pánům z Hradce. Je zde ale zápis který jsem nalezl od Šlechty- Z pravěku do novověku 1-,,Eliška manželka Chadoltova Sirotka. Tato byla sestra oomouckého biskupa Jetřicha neboli Teodoricha. O něm Dr. A. Kesenbrot se Všehrt a dále v díle Episeoporum Olomucensium Series (viz vydání tohoto díla od Fr. Richtera, st. 88- ortur erat ex illustri, antiquua praepomenti familia Novadomea... Pater fuit Witgo, fratres Ulricus et Henricus). Tolik citace.

Ze zápisu je zdřejmé, že otcem Elišky a biskua Dětřicha byl Vítek I. a jejich bratři Oldřich I. a Jindřich I.
Zajímavá informace, díky za ni.

Víme z čeho při tom Dr. A. Kesenbrot a Fr. Richter mohli vycházet?

Historikové obvykle tu Dětřichovu příslušnost k pánům z Hradce uvádějí, ale nerozvádějí... :D
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Elisabeth, sestra biskupa Dětřicha

Unread post by elizabeth »

thovtt wrote:Dobrý den,
k otázce původu Dětřicha (theodorika) z Hradce neexistuje žádná listina, která by otvrzovala jeho rodovou příslušnost k pánům z Hradce. Je zde ale zápis který jsem nalezl od Šlechty- Z pravěku do vovověku 1-,,Eliška manželka Chadoltova Sirotka. Tato byla sestra Olomouckého biskupa Jetřicha neboli Teodoricha. O něm Dr. A. Kesenbrot se Všehrt a dále v díle Episeoporum Olomucensium Series (viz vydání tohoto díla od Fr. Richtera, st. 88- ortur erat ex illustri, antiquua praepomenti familia Novadomea... Pater fuit Witgo, fratres Ulricus et Henricus)." Tolik citace.
Poznámku, že Eliška (Elisabeth) vdova po Kadoltu Sirotkovi byla sestra Dětřicha, biskupa olomouckého má uvedenu i Emler v RBM, viz zde. Teď ještě najít onu listinu, v níž to přímo je uvedeno...
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)