Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy IV.

Jindřich Žaludek
Další probíranou lokalitou bude Uherské Hradiště - Sady