Pernštejn

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Pernštejn

Unread post by Jiří Motyčka »

Dovolil jsem si založit toto téma, protože hrdé sídlo jednoho z nejvýznamnìjších a nejmovitìjších rodù v zemích Koruny je koneènì po požáru depozitáøe v r. 2005 znovu otevøeno.

Je smutné, že po tak neblahé zkušenosti se nenašly peníze na požární hlásièe do dalších místností, aby se na jednom z nejkrásnìjších a nejzachovalejèích hradù nejen Moravy situace nemohla opakovat... :cry:
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Pernštejn

Unread post by Zany »

Jiøí Motyèka wrote:Dovolil jsem si založit toto téma, protože hrdé sídlo jednoho z nejvýznamnìjších a nejmovitìjších rodù v zemích Koruny je koneènì po požáru depozitáøe v r. 2005 znovu otevøeno.

Je smutné, že po tak neblahé zkušenosti se nenašly peníze na požární hlásièe do dalších místností, aby se na jednom z nejkrásnìjších a nejzachovalejèích hradù nejen Moravy situace nemohla opakovat... :cry:
obávám se, že tvé "znovu otevøeno" je ponìkud zavádìjící, požár se dotkl naštìstí pouze hospodáøského køídla, kde byly depozitáøe a nikdy se tam neprovádìlo, takže nebyl nikdy dùvod nìjak omezovat návštìvnické okruhy. NEvím sice, co bylo v tìch zprávách (jsem u našichna GPRS, to se streamované video opravdu nechytá), ale asi nejspíš obvyklé novináøské zmatlání faktù dohromady.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Unread post by Michal »

Hrad byl pochopitelnì otevøen stále, otevøeli jen sýpku, kdy nainstalovali nìjakou expozici plus ty požární hlásièe. Na stránkách hradu není o nìjakém omezení v pøedešlém èase zmínka.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

Re: Pernštejn

Unread post by Maria »

Na místě, kde stojí hrad Pernštejn, podle jedné legendy stanul věrozvěst Metoděj a zarazil do kamenité země svoji hůl, z ní vyrostl mohutný tis. Dokud se bude strom zelenat, potud bude hrad stát. První písemné zmínky hradu jsou z roku 1285, ale výstavba začala již v první polovině 13 století. Hrad patřil až do roku 1596 pánům z Perštejna. Dnešní podobu získal v 15 -16 století, kdy byl hrad jedno staveniště. Proslavil se jako mramorový hrad. Na jeho stavbu byl použitý nedvědický mramor. Ostění oken, portály, klenby..byly zhotoveny z mramoru.poslední dny slávy zažil hrad za Vilémova vnuka Vratislava /1530 - 1582/.Zastával úřad nejvyššího dvorského kancléře a císařova oblíbence. Byl to muž vzdělaný zcestovalý. Našel si nevěstu ve Španělsku. v roce 1555 se oženil s katoličkou Marií Manrique de Lara a odvezl si ji do Čech. Pernštejnská domácnost se stala přední výspou španělského vkusu ve střední Evropě. Vratislav bez rozpaků hájil zájmy habsburského panovnického domu. Během nákladného života zabředával do hospodářských nesnází. Na stěnách hradu do dnes objevují tajemné znaky a znamení. Náhlé úmrtí Vratislava z Pernštejna v roce 1582 znamenala pro jeho manželku a děti vážnou pohromu. Skon Vratislava z Pernštejna podle legendy zapříčinil náhodný nález kamene s tajemným nápisem. Kdo se toho kamene dotkne, do roka zemře. Pod kamenem měl být údajně poklad, ale nic se nenašlo. Syn Jan si po smrti otce nedokázal s majetkem poradit. Před hrozící katastrofou rodinu zachránil jen zásah císaře,španělského vyslance a několika katolických šlechticů. Ale i tak byl hrad v roce 1596 prodán.
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

Re: Pernštejn

Unread post by Maria »

Majitelé hradu:
zakladatel hradu Štěpán z Medlova /později rod z Perštejna/1258
jeho vnuk Štěpán z Pernštejna
Vratislav z Pernštejna, / měl 21 dětí/
Jan z Pernštejna, syn Vratislava, zvaný Bohatý prodal 1596 hrad Pavlu Katharin z Katharu
Vratislav Eusebie z Pernštejna /padl v třicetileté válce/ 1631..jím vymírá rod Pernštejnů po meči
od roku 1609 vlastnil hrad Lev Liecek z Rýzmburka, jehož vdova Ester se roku 1623 vdala za Kryštofa Pavla, hraběte z Lichenštejna-Kastellhornu
roku 1710 koupil hrad František ze Stockhammeru
roku 1798 vlastnil hrad Ignác Schoffel z Mannsberku, jehož dcera se vdala za Viléma Mitrovského z Mitrovic a Nemyšle
V držení rodu Mitrovských byl hrad až do roku 1945.
Maria
Olifacek
Poddaný
Posts: 1
Joined: 25 Jun 2012 21:38

Re: Pernštejn

Unread post by Olifacek »

Rytířský sál a obrazárna:
Nejkrásnější velká místnost je rytířský sál který na stropě udržuje krásná štukatéřská výzdoba ze 17.století od Italského štukátera Antonia Corbelinniho na zakázku tehdejších majitelů Stockhammerových.Na zdi visí barokní renesanční portréty které ukazují podobizny Mitrovských a ze Stockhammeru.
Pak se jde do menší místností nazvaná Hradní obrazárna plných portrétů.
Majitelé to brali jako hradní galerie.Na horních obrazech jsou namalováni lovy,staré rytiny,a tak dále a ty podobizny pochází ze 16,17 a 18.století podle mě se jedná o rodinu ze Stockhammeru.