Architektura hradů

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Tindo
Sedlák
Posts: 8
Joined: 03 Aug 2008 17:25

Architektura hradů

Unread post by Tindo »

Téma o tom, jaké architektonické prvky byly typické pro støedovìké hrady v urèitých oblastech èi dobách.

Jako první otázku bych položil, jak byly zakonèovány hradní vìže u èeských hradù. Dochovalo se nìjaké takové zastøešení dodnes? Nebo víme, o nìjaké vìži urèitì, jaké mìlo ukonèení pøesnì tvar?

Jako první pøíklad zachovalé vìže bych uvedl západní vìž hradu Kašperk, která se zachovala nejspíše až z dob výstavby hradu Karlem IV.

Image
Fotka je z oficiálních stránek hradu - http://hradkasperk.cz/
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

To zakonèení je dost patrné na spoustì iluminací a dalších pramenech. Ikdyž se mùže jednat o více-ménì stylizaci, poøád je to dobrý zdroj.
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Jedna z vìží na Kašperku byla poškozena silným vìtrem,myslím 25 èervna a dokonce se spekuluje o tornádu ale mì se to moc nezdá.
Každopádnì luxusní fotka.Wilda Heckel by mìl radost.
Bez piva to není ono.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Architektura hradů

Unread post by Ježek »

K stavbě hradů:
Michaela Endlicherová, Miroslav Korbička: Základní suroviny užité při výstavbě některých částí hradu Skály (okr. Žďár n. Sázavou) a způsoby jejich získávání http://archeologiatechnica.cz/sites/def ... _20_05.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef Hložek: Na dohled vzdálené a přeci zcela odlišné Proměna nárokù na podobu hradu ve středověku a časném novověku https://uni.uhk.cz/zivaarcheologie/inde ... ew/143/130" onclick="window.open(this.href);return false;
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.