Vladykové z Vilímova (Vilémova)

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

malej
Poddaný
Posts: 3
Joined: 13 Jul 2008 22:25
Location: Tøebíè,Münster

Vladykové z Vilímova (Vilémova)

Unread post by malej »

Mìl bych velikou prosbu pøi hledání odkazù a informací k této drobné šlechtì. Je to na prosbu kamaráda,který z tìchto míst pochází. Jedná se o Vilímov u Golèùva Jeníkova. Dohledal jsem,že opravdu tam stála tvrz,která sloužila ke støežení kupecké stezky pøed lapky a patøila snad k hradu Lichnice. Však zda byla v držení drobné šlechty mì není známo. A.Sedláèek napsal (pøepsal) :"té doby tu byla tvrz od kamene vìtším dílem a nìco døeva vystavìné,šindelem pøikrytá,ale na stavení a støechách sešlá. Bylo v ní svìtnic,komor i sklepù." Byl bych velice vdìèen za jakékoliv informace. Díky!
Schopný voják nepotøebuje druhou mzdu ani proviant.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Hmm, tak já sem nic nenašel, kromì toho Sedláèka a of. historie mìsta:
http://www.obec-vilemov.cz/historie/
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Vladykové z Vilímova (Vilémova)

Unread post by Zany »

malej wrote:Dohledal jsem,že opravdu tam stála tvrz,která sloužila ke støežení kupecké stezky pøed lapky a patøila snad k hradu Lichnice
A tos dohledal prosím pìknì kde? Až do r. 1421 byl Vilémov klášterním zbožím. Tvrz byla z trosek kláštera postavena až v renesanci a to se už dávno o nìjakém støežení stezek nedá mluvit. K Lichnici bylo zboží pøipojeno až r. 1436
malej
Poddaný
Posts: 3
Joined: 13 Jul 2008 22:25
Location: Tøebíè,Münster

Unread post by malej »

Vzhledem k tomu,že mají ve studovnì dovolenou a já mám v tomto smìru hlavu dìravou :oops: ,tak si nemohu vybavit název knihy. Ale byl to mnohasvazkový poèin (mám za to,že 9.díl) a název: hrady,zámky,tvrze království èeského? V každém pøípadì to bylo v kolonce Vilímov,ale název upøesním hned jak otevøou. Pøesto dìkuji za snahu. Cením si toho!
Schopný voják nepotøebuje druhou mzdu ani proviant.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

malej wrote:Vzhledem k tomu,že mají ve studovnì dovolenou a já mám v tomto smìru hlavu dìravou :oops: ,tak si nemohu vybavit název knihy. Ale byl to mnohasvazkový poèin (mám za to,že 9.díl) a název: hrady,zámky,tvrze království èeského? V každém pøípadì to bylo v kolonce Vilímov,ale název upøesním hned jak otevøou. Pøesto dìkuji za snahu. Cením si toho!
Aha... pokud oba myslíme stejné dílo, tedy sedmisvazkovou publikaci nakladatelství Svoboda z 80. let "Hrady, zámky a tvrze v Èechách, na Moravì a ve Slezsku" tak se obrátil na ne pøíliš spolehlivý zdroj nechvalnš známý velmi kolísavou kvalitou zpracování jednotlivých hesel. Nicménì ani zde se u hesla Vilémov o tvrzi nehovoøí døíve než v pozdní renesanci.
malej
Poddaný
Posts: 3
Joined: 13 Jul 2008 22:25
Location: Tøebíè,Münster

Unread post by malej »

Ten název není úplnì pøesný,ale mìlo to asi 18. svazkù a rok tisku byl 1935? Ale jak øíkám - hned po dovolené (tuším 5.8.) tam zajdu a ovìøím si to.
Schopný voják nepotøebuje druhou mzdu ani proviant.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

malej wrote:Ten název není úplnì pøesný,ale mìlo to asi 18. svazkù a rok tisku byl 1935? Ale jak øíkám - hned po dovolené (tuším 5.8.) tam zajdu a ovìøím si to.
Tak to potom mùže být pouze 15svazkové dílo A. Sedláèka, ale tam se heslo o Vilémovì nièím významným neliší od toho, co už jsem výše napsal
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Vladykové z Vilímova (Vilémova)

Unread post by Ježek »

malej wrote: 22 Jul 2008 21:37 Mìl bych velikou prosbu pøi hledání odkazù a informací k této drobné šlechtì. Je to na prosbu kamaráda,který z tìchto míst pochází. Jedná se o Vilímov u Golèùva Jeníkova. Dohledal jsem,že opravdu tam stála tvrz,která sloužila ke støežení kupecké stezky pøed lapky a patøila snad k hradu Lichnice. Však zda byla v držení drobné šlechty mì není známo. A.Sedláèek napsal (pøepsal) :"té doby tu byla tvrz od kamene vìtším dílem a nìco døeva vystavìné,šindelem pøikrytá,ale na stavení a støechách sešlá. Bylo v ní svìtnic,komor i sklepù." Byl bych velice vdìèen za jakékoliv informace. Díky!
Trochu se tomu tématu věnoval M. Musílek v Hertvíkovi z Rušínova, něco by mělo být i tady: https://www.researchgate.net/publicatio ... nske_vazby
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.