Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 16 kvě 2021 10:57

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Byl středověk opravdu temný?
UNREAD_POSTNapsal: 16 čer 2008 19:53 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 14 čer 2008 20:01
Příspěvky: 42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Co si myslíte o tom, že je støedovìk v porovnání s novovìkem stále chápán jako období stagnace, nízké vzdìlanosti, hladu, válek? Když jsem si proèítal rùzné texty (i tady) o životì obyèejných lidí, stravování, hygienì, kultuøe atd., vùbec na mì tak nepùsobí. Pokud jde napø. o války a inkvizièní procesy, mnohem horší byl novovìk. Ze støedovìku jsou dochované doslova skvostné literární památky. V jednom èlánku o architektuøe bylo uvedeno (nejsem architekt, nemùžu posoudit), že gotika byla objevnìjší a rozmanitìjší než následující renesance. Obecnì vzato si myslím, že rozdìlení starovìk, støedovìk a novovìk je hodnì umìlé a neodpovídá skuteènosti. Bìhem všech tìchto "období" docházelo k rozkvìtu i k úpadku v závislosti na území, spoleènosti apod.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl støedovìk opravdu temný?
UNREAD_POSTNapsal: 16 čer 2008 20:08 
Offline
Vévoda

Registrován: 29 kvě 2008 18:40
Příspěvky: 825
Bydliště: no pøece u nás doma
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Troodon píše:
Co si myslíte o tom, že je støedovìk v porovnání s novovìkem stále chápán jako období stagnace, nízké vzdìlanosti, hladu, válek? Když jsem si proèítal rùzné texty (i tady) o životì obyèejných lidí, stravování, hygienì, kultuøe atd., vùbec na mì tak nepùsobí. Pokud jde napø. o války a inkvizièní procesy, mnohem horší byl novovìk. Ze støedovìku jsou dochované doslova skvostné literární památky. V jednom èlánku o architektuøe bylo uvedeno (nejsem architekt, nemùžu posoudit), že gotika byla objevnìjší a rozmanitìjší než následující renesance. Obecnì vzato si myslím, že rozdìlení starovìk, støedovìk a novovìk je hodnì umìlé a neodpovídá skuteènosti. Bìhem všech tìchto "období" docházelo k rozkvìtu i k úpadku v závislosti na území, spoleènosti apod.

Zajímavé, ale pokud jde o svobodu vyznání, tak v tom byl støedovìk i stavovìk temnìjší, vzpomeò pronásledování køesanù Øímany a pozdìji pronásledování pohanù køesany.

_________________
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl støedovìk opravdu temný?
UNREAD_POSTNapsal: 16 čer 2008 22:01 
Offline
Zeman

Registrován: 12 čer 2008 15:37
Příspěvky: 111
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
K tomu tvojmu nadpisu: temný - tesne po páde Západorímskej ríše nastala doba temna a chaosu - no niektorí to berú až príliš extenzívne a nazývajú tak celý stredovek. Hoci stredovek sa chápe ako civilizácia dedinského typu - no má mnoho pozitív...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 10:16 
Offline
Pán
Uživatelský avatar

Registrován: 29 říj 2007 20:25
Příspěvky: 296
Bydliště: Ducatus Nitraensis
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No ak sa pozrieme na všetky faktory plusy a mínusy, tak jednoznaène si myslím, že naozaj to bola skôr doba temna ako naopak.

_________________
Skutočná pravda bez cenzúry: www.slobodnyvysielac.sk


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl støedovìk opravdu temný?
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 10:42 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Michal píše:
Zajímavé, ale pokud jde o svobodu vyznání, tak v tom byl støedovìk i stavovìk temnìjší, vzpomeò pronásledování køesanù Øímany a pozdìji pronásledování pohanù køesany.

Pronasledovani krestanu komunisty ve XX. stol. bylo take krute.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 11:00 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Já bych øekla, že se jedná o klasické klišé. V èem mìla spoèívat ta temnota a také jak byla odlišná od toho, co bylo pøedtím èi potom? To vlastnì nikdo poøádnì neví. Je samozøejmé, že svìt byl pøed 1000 let jiný než dnes, bylo by asi trochu divné, kdyby se nevyvíjel. Nemùžeme samozøejmì oèekávat, že byla rozvitnuta lidská práva tak, jak je známe ze souèasného západního svìta, stejnì jako další vymoženosti. Pokud rozdìlíme støedovìký svìt podle slohù na románský a gotický, mùžeme sledovat zcela evidentní posun od sevøeného, tmavého a upjatého k otevøenìjšímu, svìtlejšímu, lidštìjšímu.

Že byla støedovìká spoleènost svázána kastami a køesanskými pøíkázáními? A napø. barokní snad nebyla? Mùžeme spekulovat o tom, že barokní možná o nìco ménì, ale z našeho novovìkého demokratického pohledu se nám obì období budou jevit podobnì. Pokud jde o postavení nejnižších vrstev obyvatelstva, mnohdy bylo ve støedovìku lepší než pozdìji, po probìhnuvší renesanci. Tak kde je ta temnota? :wink:

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 11:29 
Offline
Zeman

Registrován: 12 čer 2008 15:37
Příspěvky: 111
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Peacemaker píše:
No ak sa pozrieme na všetky faktory plusy a mínusy, tak jednoznaène si myslím, že naozaj to bola skôr doba temna ako naopak.


Menuj nech spoloène pohútame...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 12:02 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Viola píše:
Já bych øekla, že se jedná o klasické klišé. V èem mìla spoèívat ta temnota ...

Presne tak. :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 18:24 
Offline
Pán
Uživatelský avatar

Registrován: 29 říj 2007 20:25
Příspěvky: 296
Bydliště: Ducatus Nitraensis
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Temnota spoèívala v neustálom "kacírstve" a hladaní nepøítele církve svaté, v morovej rane ktorá vyhladila nemalú populáciu, Mongolský a Turecký vpád na ktoré doplatilo šeredne hlavne Slovensko vyhladením 60% obyvatelstva, neustále vojny kvôli "viere" , 100 roèná, 30 roèná vojna, dvojité zdaòovanie poddaných atï atï

_________________
Skutočná pravda bez cenzúry: www.slobodnyvysielac.sk


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 21:01 
Offline
Zeman

Registrován: 12 čer 2008 15:37
Příspěvky: 111
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Peacemaker píše:
Temnota spoèívala v neustálom "kacírstve" a hladaní nepøítele církve svaté, v morovej rane ktorá vyhladila nemalú populáciu, Mongolský a Turecký vpád na ktoré doplatilo šeredne hlavne Slovensko vyhladením 60% obyvatelstva, neustále vojny kvôli "viere" , 100 roèná, 30 roèná vojna, dvojité zdaòovanie poddaných atï atï


1. Aké kacírstvo? Kresanstvu nebolo súdené osta kompaktnou vierou. Už za èias Rímskej ríše sa ukázalo, že zo strany Konštatína Ve¾kého išlo o vypoèítavý krok (prija kresanstvo) - nakoniec sa ukázalo, že to bol riadny prehmat - už ak sa nemýlim na I. ekumenickom nicejskom koncile, ktorý sa konal 20. mája 325 - sa ukázalo, že kresanstvo ako také sa rozštiepi. Ko¾ko koncilov sa snažilo vyrieši herézu a neúspešne - heréza nie je len vecou stredoveku.

2. Totalitárny štát a cirkev majú nieèo spoloèné a to, že si každý z nich stále h¾adá nejakého nepriate¾a... niè nové pod slnkom...

3. Aj dnes nás ohrozujú rôzne pandémie, a to nemusíme by ani v stredoveku.

4. Mongolský vpád - Za Rímskej ríše to boli Huni, v r. 896 Maïari a v r. 1241 Tatári - zmena podmienok v ich vlasti ich hnala na Západ - niè spoloèné so stredovekom + èo sa týka tých obetí - chyba Bela IV., ak by neviedol takú politiku proti magnátom, akú viedol, možno by sa doèkal pomoci od ve¾možov a nemusela príjs Slaná...

5. Turecký vpád - Taktiež vina ¼udovíta II. a celej kresanskej Európy, že nepomohli napr. Draculovi, kým bol èas... a hlavne Byzatskej ríši, neviem preèo nerealizovali Florentskú úniu - hoci veriaci z východu odmietli jej obsah, no mohli sa aspoò o nieèo pokúsi...

6. 30 roèná vojna - neodohrala sa náhodou v rokoch 1618 - 1648?

7. Dvojité zdaòovanie - napr. súèas tureckého jarma v pohranièných oblastiach...

P.S.: Turecký vpád a 30 roènú vojnu by som nerátal do stredoveku...

Nevidím, tu žiaden dôvod preèo nazva stredovek temným...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 čer 2008 22:17 
Offline
Pán
Uživatelský avatar

Registrován: 29 říj 2007 20:25
Příspěvky: 296
Bydliště: Ducatus Nitraensis
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ale ja ano :wink: Každý bojoval proti každému. V Anglicku sa krá¾ vyhlásil za pápeža novej cirkvi èo vyvrcholilo ešte do väèšej anarchie, tisícky uhorených na hranici atï atï. V tej dobe nebol ani náznak nejakého poriadku.

_________________
Skutočná pravda bez cenzúry: www.slobodnyvysielac.sk


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 00:02 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 14 čer 2008 20:01
Příspěvky: 42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Peacemaker píše:
Ale ja ano :wink: Každý bojoval proti každému. V Anglicku sa krá¾ vyhlásil za pápeža novej cirkvi èo vyvrcholilo ešte do väèšej anarchie, tisícky uhorených na hranici atï atï. V tej dobe nebol ani náznak nejakého poriadku.


Jenže to se stalo až v novovìku, pokud vím. A už budu brát za hranici "objevení" Ameriky nebo vynález knihtisku. Když už jsme u toho, já osobnì za pøelom mezi støedovìkem a novovìkem (pokud to tak budeme rozdìlovat) považuji reformaci.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 08:20 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Peacemaker píše:
Každý bojoval proti každému.

Nezlob se, ale to je podle mì nicneøíkající klišé - de facto poøád bojuje nìkdo s nìkým, nìkdy osamocen, jindy v koalici, nevidím v tomhle ve støedovìku žádnou zásadní výjimku.
Peacemaker píše:
V Anglicku sa krá¾ vyhlásil za pápeža novej cirkvi èo vyvrcholilo ešte do väèšej anarchie, tisícky uhorených na hranici atï atï. V tej dobe nebol ani náznak nejakého poriadku.

V tom tedy spoèívá ta temnota? Urèité okamžité pomatení mysli anglického krále pro Tebe symbolizuje temnotu støedovìku? Pro mì tedy ani omylem - jednání Jindøicha VIII. do velké míry koresponduje se stále trvající krizí papežství.

Jinak trochu odboèím - líbí se mi, jak si spousta laikù pøedstavuje temnotu støedovìku také v nošení výhradnì tmavého (!!) obleèení, hlavnì v gotice :lol: :lol: .

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 08:30 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 14 čer 2008 20:01
Příspěvky: 42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
Peacemaker píše:
Každý bojoval proti každému.

Jinak trochu odboèím - líbí se mi, jak si spousta laikù pøedstavuje temnotu støedovìku také v nošení výhradnì tmavého (!!) obleèení, hlavnì v gotice :lol: :lol: .


Tohle mì taky irituje. Nechápu proè je tzv. gothic style spojený s èernou. Šaty v téhle barvì snad nikdo kromì mnichù a jeptišek urèitých øádù nenosil. Možná tak ještì vojáci. Na iluminacích a jiných obrázcích z té doby jsou vidìt všechny možné barvy vèetnì žluté, modré, zelené a èervené.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 10:32 
Offline
Pán
Uživatelský avatar

Registrován: 29 říj 2007 20:25
Příspěvky: 296
Bydliště: Ducatus Nitraensis
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Lenže vy tu teraz porovnávate neporovnate¾né. Bavíme sa o Európe a nie o Afrike a ïalekom východe. V Európe bola tá tzv doba temna. Èiže mi chcete tvrdi, že to èo je v Európe dnes je oproti stredoveku takmer rovnaké? Stále každý bojuje s každým? V mene Boha sa upaluje na hranici? Atï atï..

_________________
Skutočná pravda bez cenzúry: www.slobodnyvysielac.sk


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 10:36 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Peacemaker píše:
Lenže vy tu teraz porovnávate neporovnate¾né. Bavíme sa o Európe a nie o Afrike a ïalekom východe. V Európe bola tá tzv doba temna. Èiže mi chcete tvrdi, že to èo je v Európe dnes je oproti stredoveku takmer rovnaké? Stále každý bojuje s každým? V mene Boha sa upaluje na hranici? Atï atï..

Budu zlá - ale mohl bys pøestat mluvit obecnì a uvést konkrétní pøíklady, proè usuzuješ na dobu temna?

Asi neèteš pozornì pøíspìvky, protože:
Viola píše:
Je samozøejmé, že svìt byl pøed 1000 let jiný než dnes, bylo by asi trochu divné, kdyby se nevyvíjel. Nemùžeme samozøejmì oèekávat, že byla rozvitnuta lidská práva tak, jak je známe ze souèasného západního svìta, stejnì jako další vymoženosti.

Jinak ve jménu kohokoliv se upalovalo i v novovìku, poèet obìtí neumím srovnat. Jestli Ti jde o vyvrácení Øíma, to se také uskuteènilo v novovìku. Kdo konkrétnì bojoval s každým?

_________________
Loyaulté me lie.


Naposledy upravil Viola dne 23 čer 2008 08:34, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: TEMNO
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 13:52 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
...mohl bys pøestat mluvit obecnì a uvést konrkétní pøíklady, proè usuzuješ na dobu temna?...

Peacemaker píše:
...naozaj to bola skôr doba temna ako naopak...
Rád bych mírotvùrci pøipomnìl, že v èeské kotlinì nazýváme "temnem" úplnì jiné období, než kterým ty stále oznaèuješ støedovìk. Ta historická doba temna, kterou mám na mysli, se už nacházela - možná mi to ani nebudeš vìøit - v novovìku... :wink:

P.S. Abych pøedešel pøipadným poznámkám, chci hned v tomto pøíspìvku poznamenat, že vùbec není OT.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 18 čer 2008 14:16, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 14:00 
Offline
Zeman

Registrován: 12 čer 2008 15:37
Příspěvky: 111
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Súhlasím s Violou, èo sa týka sporu Viola - Peacemaker. Napríklad èarodejnícke procesy sú viac doménou novoveku ako stredoveku.

Ako tu bolo správne uvedené za prelom medzi stedovekom a novovekom možno považova:

- Objavenie Ameriky;

- Reconquista Ibérskeho poloostrova;

- Objav Kníhtlaèe,

- Zaèiatok reformácie;

- Pád Konštantínopola

- v Uhorsku 29. august 1526

Za zaèiatok stredoveku možno považova:

- Milánsky edikt,

- r. 379 kedy sa kresanstvo stáva štátnym náboženstvom RR

- Administratívne rozdelenie rímskej ríše

- Pád Západorímskej ríše

- 565 Smr Cisára Justiniána

Peacemaker - bavme sa v rozmedzí týchto rokov....


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 14:10 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Felix píše:
Ako tu bolo správne uvedené za prelom medzi stedovekom a novovekom možno považova:...

Pøesnì, teï jsi uhodil høebíèek na hlavièku. Podle mì ani nelze vztáhnout jedno datum na celou Evropu èi snad svìt. Renesanèní Itálie má se støedovìkem máloco spoleèného, v èeských zemích se za konec støedovìku považuje právì bitva u Moháèe, resp. nástup Habsburkù.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2008 14:35 
Offline
Zeman

Registrován: 12 čer 2008 15:37
Příspěvky: 111
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
Pøesnì, teï jsi uhodil høebíèek na hlavièku. Podle mì ani nelze vztáhnout jedno datum na celou Evropu èi snad svìt. Renesanèní Itálie má se støedovìkem máloco spoleèného, v èeských zemích se za konec støedovìku považuje právì bitva u Moháèe, resp. nástup Habsburkù.


Som rád, že aspoò niekto so mnou súhlasí :). Tak ako dnes sú medzi jednotlivými krajinami obrovské rozdiely (no nie až také ako tomu bolo v minulosti) - iný kraj iný mrav - zmeny išli postupne a skoro v každej krajine ináè... Sú obdobia v stredoveku, keby sa žilo o mnoho lepšie ako v urèitých fázach napríklad novoveku...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz