Navarov - tajemný nebo neznámý?

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Pravdìpodobná rekonstrukce hradu Navarova

Unread post by KOMOŃ »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
KOMOÑ wrote:Tam tu podobu bohužel vìøit musíme...Ale u Navarova to tak být nemusí...
To zní dost absurdnì. :D Ale ze 17. století bylo obecnì pomìrnì dost maleb, i objektù, vèetnì rozmístìní vojsk pøi obléhání za 30ti leté války.
Jinak v pøípadì Navarova je opravdu víc možností, tam nemusíme "vìøit", ale mùžem se pokusit o hypotetickou rekonstrukci sami. K dispozici je plný pùdorys objektu, takže Ti nic nebrání v tom, aby's na základì pùdorysu pøípadnì vyvrátil hrubý vzhled sídla. 8)
Absurdní to není.Malba Veliše byla poøízená po nìkolika letech.Tuším po 15.
Na Navarov si ještì poèkám.Nejdøív se tam ale musím dostat.Do té doby ho ale nìkdo prozkoumá.Mì ale ani tak nezajímá vzhled, jako spíš okolnost založení...
Bez piva to není ono.