Svobodní zednáři a naše dějiny

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderátor: Ježek

Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Svobodní zednáři a naše dějiny

Nový příspěvek od Georg »

Myslíte ,že na naše dějiny mělo zednářství vliv?Tento neveřejný spolek se poslední dobou přeci jen prezentuje a tak se člověk mnohdy diví.Třeba ,že se loučí s hercem Vlastimilem Brodským.Nicméně nechci rozebírat jejich dějiny,ale výše zmíněný aspekt.Budu se pro objektivitu snažit čerpat pouze s jejich oficiálních stránek.Jak se definují?
CitujiZednáři jsou exkluzívní společností, přijímající mezi sebe jen takzvaně osoby na úrovni, to jest politiky, vědce, finančníky a podobné. Samotná idea zednářství, vycházející původně z myšlenek osvícenství, je však natolik nejasně formulována, že se u nich nezdá pravděpodobným sledování nějakých konkrétních všezednářských cílů, spíše je patrné, že zednářství je přizpůsobováno samotným členům zednářům. Síla pak spočívá v kontaktech, to jest ve vzájemném propojení elit různých oborů lidské činnosti, díky jimž je umožněno pronikání do řídících struktur občanské společnosti. Těžko však uvažovat o nějaké působnosti na široké vrstvy lidu, ta je naopak zcela minimalizována.
Jak uvěřit poslední větě,toď otázka.Prof. Syllaba,z rodiny osobních přátel TGM,velký Mistr lože Národ říká :„Hlavním naším úkolem je stále, abychom každý na svém místě působili v duchu zednářských zásad a abychom takto každý byli živým příkladem pro je jich rozšíření v našem lidu.
A úvod zakončím další citací:
I když to tak nevypadá, je problematika svobodného zednářství i v dnešní době velice aktuální. Nejen že tento řád existující ve své nové podobě funguje již téměř 300 let, ale jeho vliv v dnešní době na řízení států a společnosti je mnohem větší, než si dokážeme představit. Mnoho velkých státníků, politiků a dalších významných osobností jsou svobodnými zednáři.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Trochu dlužím odpověď Jiřímu,proč se hlásí zednáři k J.A.Komenskému a největší meziválečná lože u nás se jmenuje po něm. Když angličtí zednáři roku 1723 vydávali svou první Konstituci, vzali za základ filosofický odkaz Jana Amose Komenského, jeho dílo Panergersia.A autoři velmi dobře znali jeho dílo.Navíc použili i jeho symboliku.
První na to poukázal německý filosof K.Krause r. 1810. U nás již roku 1853 poukazoval na shodnost ideologie zednářské s ideologií Komenského svého času vážený filosof Květ. Také největší znalec života a clila Komenského František Jan Zoubek dokazoval, že ideologie zednářská a ideologie Komenského jest totéž. Také nedávno zesnulý velmi dobrý znalec života a díla Komenskěho profesor Kvačala ukazoval na souvislost myšlenkové náplně zednářské a duchovních odkazu Komenského.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Komenský v. zednáøství

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Georg píše:...U nás již roku 1853 poukazoval na shodnost ideologie zednářské s ideologií Komenského svého času vážený filosof Květ...
No, víš Georgu, já když čtu "ideologie" v souvislosti s Komenským, tak mám poněkud smíšené pocity. Mně tohle cizí slůvko furt evokuje minulý režim. Proto bych v souvislosti s Komenským použil spíše filosofie, humanita a křesanský pohled na svět v podobě, kterou deklarovala Jednota bratrská, a Komenský přivedl do všech oblastí a složitostí lidského života s akcentem na pedagogickou výchovu a výuku. Protože Komenského dílo se stalo svým významem a nadčasovostí nedílnou součástí světového kulturního dědictví, tak z této bezedné názorové studnice mohou čerpat nejenom zednáři...

BTW. Nejsem žádný komeniolog, ale přiznám se bez mučení, že povědomost o díle s názvem Panergersia nemám. Tedy pokud se nejedná o jakousi relativně samostatnou část jeko pansofických spisů. To nevylučuju. Ale jinak na moji nevědomost nehleď... :wink:
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Ideologie.Schválně jsem nechal doslovnou citaci.Mne totiž trápí jedno.Jsou s.z. ve vládách a významných pol. funkcích proto,,že je tam jejich humanistické cíle dovedou,a nebo je to naopak?Uvědome si,že své členy si sami vybírají,jsou vázáni mlčenlivostí,po staletí mají stejné rituály.Ale opět ke konkrétním příkladům,budu citovatPokud bývá meziválečné zednářství spojováno s nějakou politickou osobností, pak se bezesporu na čelném místě objeví Edvard Beneš. Podle mnohých však na něj nelze hledět jako na typického zednáře. Výhody při kontaktech v zahraničí, což mělo pro ministra tohoto resortu jistě význam, vyvážila možná negativa, především nebezpečí skandalizace.V době svého prezidentství, přestože zůstával formálně bratrem, nevyvíjel žádnou činnost. Pozoruhodné na volbě v roce 1935 bylo, že protikandidátem byl Bohumil Němec, také svobodný zednář.
No a ten měl taky zajímavý osud.Jistě velmi uznávaný biolog.Po roce 1948 mu jeho kandidaturu neodpustili.Dostal důchod,který ho sotva uživil.Náhle kvůli němu přijíždí sovětská delegace a stává se r.53 akademikem čsl. akad. věd.A tam přichází zednáři z uspaných loží.
Na závěr jeden z nejvýzn. zednářů vůbec. Alfons Mucha.Významný podporovatel TGM v exilu píše o svém zasvěcení.Když mi sundali šátek z očí/v Paříži/byl jsem překvapen,kolik význ.osobností,politiků a vládních činitelů bylo přítomno..Mimochodem ho přivedl k poradci W.Wilsna,Ch. Res Cranemu/Oba sv. zednáři./.Ten mu pak zprostředkuje setkání s presidentem.Po vzniku ČSR se pak jeho synové Richard a .Zkrátka panslavismus jak má být :shock: John stávají velvyslanci USA u nás a poradci TGM.A mimochodem podle dcery Josephine Crane maluje Mucha bohyni slovanů Slavii.Asi měla slovanské geny :shock:
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Tak zatím je to spíše monolog,ale budu pokračovat.někdy se za zakladatele zednářství u nás uvádí hrabě Špork,ale porokazatelně fungují až po obsazení Prahy francouzskými důstojníkyPřestože mezi svobodné zednáře patřil i Štěpán Lotrinský, manžel s nastupujícící panovnice Marie Terezie, počátky českého zednářství jsou spojeny se skupinami odpůrců Habsburské monarchie, Bavorský kurfiřt Karel Albrecht sice odmítal zednářství, ale pražskou lóži považoval za vhodný nástroj v zápasu s mladou císařovnou o její, dědičné země. Nekladl proto odpor k založení lóže u "Tří korun" která vznikla roku 1741 za velké podpory Francouzů. Ochrannou ruku nad ní držel hrabě F. A. Rutowski, guvernér obsazené PrahyTato lože a lože U devíti hvězd Byla obsazena ve vedoucích funkcích českými šlechtici.Především hrabě K'nigl/autur stav.divadla/,hrabě Nostitz,Canal Šternbek a další.Členy však byli významní pracovníci soudního dvora a umělci.Zda asi sehrála velkou úlohu přítomnost W.A.Mozarta.Zednáři se stali jeho spolupracovníci např,Kuchař,možná i "jeho"dirigent J.Strobach/narozen v místní části Cvikova :D /Osud jeho zenářské Kouzelné flétny,kde uveřejnil některá tajemství a jeho,je dobře známVčele pražské lóže u tří korun stál hrabě J. W. de la Saga Paradis a protihabsurskou orientaci pražských zednářů podtrhuje skutečnost, že mezi nimi byl Karel David, právní odborník (syn pražského řezníka, který se stal šlechticem), jenž vstoupil do služeb Karla Albrechta a pokusil se pozvednout české sedláky proti Marii Terezii. Po odchodu Francouzů ho roku 1743 odsoudili k smrti, dovedli ho na popraviště a omilostniliV rostoucím počtu zednářů je vyjádřena i skutečnost, že s nástupem Leopolda II. V roce 1790 se značně uvolnily podmínky pro zednáře, které panovník považoval za vhodný nástroj k prosazování vládní politiky.Leopold II. Projevil svou příchylnost k zednářství v době pražského korunovačního pobytu v roku 1791, kdy manifestačně navštívil sirotčinec u Sv. Jana Křtitele (v Bredovská ulice, dnes Politických vězňů). Založili ho již v sedmdesátých letech zednáři .Ti aspoň tvdí,založili také České král. společenství nauk,České technické učení,Národní muzeum,Morav. zemské muzeum,Národní galerii.V červenci 1794 (v době, kdy se ve Vídni konaly přípravy na velký proces proti jakobínů) došlo udání i na pražského policejního ředitele sv. p. Lamotha a na další zednáře, kteří zastávali významné funkce v guberniální správě. Nejvyšší purkrabí hrabě Štampach se ohradil proti podobnému nařčení předních úředníků království, ale atmosféra u královského dvora se obracela proti zednářům.Jeden po druhém se vytráceli ze zednářských lóží významní šlechtici a přední vědci. Prof. Cornova aj. Šternberk sice protestovali, ale jejich učení kolegové se odříkávali zednářství.Počátkem roku 1794 se rozhodli pražští zednáři uspat na čas činnost svých lóží a jejich rozhodnutí vzal císař , přípisem ze 4. února 1794 milostivě na vědomí.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Využívám,že je tu Jur.Římskokatolická církev je proti zednářům.Hlavně ,že neuznávají boha ,ale tzv.Všehomíra.Váš největší znalec Norbert Wojtkovič je teolog,ale i držitel jejich ceny.Nevíš jak je to možné?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

dialog

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Georg píše:Tak zatím je to spíše monolog...
No, když nereaguješ na všechny moje připomínky, či nejasnosti, či jak to nazvat, to se pak nediv... :wink: :D

BTW. A jinak si z toho nic nedělej, takových "monologů" tady mám taky povícero...
jur
Pán
Příspěvky: 233
Registrován: 18 kvě 2007 09:49
Bydliště: Polonia

Nový příspěvek od jur »

Georg píše:Váš největší znalec Norbert Wojtkovič je teolog,ale i držitel jejich ceny.Nevíš jak je to možné?
Norbert Wójtowicz je historik a teolog - absolvoval Uniwersytet Wroc³awski (historie) a Papieski Fakultet Teologiczny we Wroc³awiu (teologie). Pokud vim, pracuje vedecky v tematu svobodneho zednarstvi (pol. wolnomularstwo, masoneria). Tady jsem nasel jeden z jeho textu : http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2332
Portal racjonalista.pl je dusledne antiklerikalni. :D
Myslim si, ze i katolicky knez - coz Wójtowicz neni - by mohl zkoumat dejiny svobodneho zednarstvi, a urcite je cirkevni historici zkoumaji. Neco jineho by bylo, kdyby katolicky knez se stal svobodnym zednarem - to by cirkevni hierarchie jiste neschvalila.
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Mne jenom překvapilo ,že Wojtovitz byl zednáři oceněn.Jinak církev se s nimi moc ráda nemá,četl jsem dokonce o odhalení infiltrace do Vatikánu.Ale ,to jen na okraj.Co jim vytýká?Veškerá náboženství před křesanstvím byla tajnůstkářská a velmi se podobala zednářství, ale s křesanstvím přišlo náboženství otevřené, které dává každému člověku možnost se podílet na oslavě vzkříšení Krista. Navíc v křesanství jsou si všichni rovni, což v zednářství neplatí. Rozdělení členů do stupňů opět symbolizuje nesvobodu a nerovnost. Navíc je zde velké nebezpečí tajného spiknutí proti někomu, nebo něčemu, za kterým může stát velká skupina lidí a nikdo o tom nebude mít vůbec tušení./I já si myslím,že se to asi děje/. Další věcí je fakt, že zednáři hlásají svoje názory pouze v uzavřeném kruhu, zatím co křesanství je otevřené po každého. To jsou asi hlavní rozdíly ze strany církve.A co Zednáři ?Nechávají víru na jedinci.Ale zároveň odmítají trojjediného boha.Zednářství ponechává svým členům naprostou náboženskou svobodu. Jedinou, ale zcela zásadní podmínkou je však víra ve Vyšší Moc, kterou zednáři nazývají Velkým Architektem Všehomíra (Vesmíru). Je ponecháno na každém, aby tento termín interpretoval podle svých vlastních představ. Může to být Bůh kteréhokoliv světového náboženství, může to však být i víra v přírodní zákony, které byly hned na počátku tak dokonale promyšleny, že umožnily vznik a vývoj Vesmíru a v něm pak zrod a evoluci živé hmoty.
A nazávěr ještě odpověď Jiřímu ke Komanskému.Cituji z listiny uspání lože po nástupu komunismu.V našich zemích mělo Svobodné Zednářství svou vlastní půdu. Obecně se uznává, že některé pansofické a irenické spisy Jana Amose Komenského, jmenovitě Panegersie z r. 1666 a Via lucis z r. 1668, měly rozhodný vliv na rozvoj Zednářství v Holandsku, Anglii a Švédsku. Mnozí proto pokládají Komenského za otce československého Zednářství
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

omluva

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

JM píše:...Tedy pokud se nejedná o jakousi relativně samostatnou část jeko pansofických spisů. To nevylučuju... :wink:
Georg píše:...Obecně se uznává, že některé pansofické a irenické spisy Jana Amose Komenského, jmenovitě Panegersie z r. 1666 a Via lucis z r. 1668, měly rozhodný vliv na rozvoj Zednářství v Holandsku, Anglii a Švédsku...
Georgi, musím se tobě i ostatním omluvit. :oops: Asi jsem nějak musel přehodit 2 hlásky, když jsem heslo "Panegersie" zadával do všech možných internetových vyhledávačů, nebo co. A nyní k věci.

S Panegersií se to má v podstatě tak, jak jsem se domníval. "Panegersie" (všeprobuzení) je I. částí pansofického spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum, ante alias vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae (1645—1670). To jest: Obecná porada o nápravě věcí lidských, poslední vydání v češtině z r. 1992, vydalo nakladatelství Svoboda, Praha 1992.
(... a ještě pro úplnost Via lucis ...)

To pro případ, že by si nějaký český svobodný zednář chtěl počíst ve spisech svého "otce" ... :wink:
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4057
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 88 times
Been thanked: 18 times

Názor na zednáøe

Nový příspěvek od Ježek »

Georg píše:Zednáři jsou exkluzívní společností, přijímající mezi sebe jen takzvaně osoby na úrovni, to jest politiky, vědce, finančníky a podobné. Samotná idea zednářství, vycházející původně z myšlenek osvícenství, je však natolik nejasně formulována, že se u nich nezdá pravděpodobným sledování nějakých konkrétních všezednářských cílů, spíše je patrné, že zednářství je přizpůsobováno samotným členům zednářům.
Jednak nemám tajné sdružení (ve kterých nejsem) rád. Jednak mi celá podstata sdružení a jeho cílů přijde velmi špatná. Prachsprostý karierism a oportunism, nijak jinak to označit. Je to jen o vymezení - my budeme vládnout, ovládat tuto společnost na úkor "těch druhým" - o vymezení dost pochybné.
Řada sdružení, politických směrů, sleduje nějaký konkrétní cíl, jimž ospravedlňuje svoje konání - "sociální rovnost", existují i příklady kladné.
To tady nenalézám a proto zednáře rád pošlu za obzor mého zájmu. Když se dostanou mimo relevanci v naší politice a veřejném životě - také dobře.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

No a dostávám se k prvnímu hlavnímu bodu.Bylo české obrození dílem zednářů?Domnívám se,že ano,ale nebyli jsme v tom sami.Volnomyšlenkářství hýbalo Evropou a heslo sv.zednářů se stalo heslem Velké francouzské revoluce.Co říkají zednáři:
V dějinách našeho národního probuzení vyplňuje Svobodné Zednářství pozoruhodnou kapitolu. Ve Fričově "Čechu" z r. 1861 v č. 12 se čte:"Slušno zde podotknout, že větší díl našich národních buditelů vstoupil pod Josefem II. do bratrstva svobodných zedníků, kteří vůbec mají o naší vlast dosud netušené zásluhy".Pravda je, že zakladatel Učené společnosti r . 1770, Ignác Born byl horlivým Zednářem a podobně všichni její původní členové : Ungar, Voigt, Cornova, Dobner, Dobrovský, Jungmann. Od svého vzniku tato zednářská společnost byla až do doby Palackého jediným ohniskem české vědecké práce, práce pro český jazyk, české dějiny, českou literaturu. Dějiny české společnosti nauk jsou dějinami počátků Zednářství v Čechách a dějinami české vědy.Která jména tam figurují-Bolzano,Šafařík ,Palacký,Jungmann,Čelakovský,Riegel.Dále Náprstek a jeho kroužek,Purkyně,Křižík, hodně herců a umělců kolem Nosticova divadla.Také Neruda a oba zakladatelé Sokola.
Mají vztah ještě k dnešku.Jinde jsem psal o ..založení Nár.Muzea sv. zednáři .Oficialně ani zmínka,ale pokud znáte základní symboly zednářů ,např.otevřené kružidlo,zjistíte ,že osoby z 19.stol. zde uvedené jsou zednáři http://www.peopleforeurope.cz/?search&by=1
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1123
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Kdo u nich nebyl...

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Podle tvého předchozího příspěvku by asi bylo jednodušší spočítat, kdo u nich nebyl. :roll:
Georg píše:...Bylo české obrození dílem zednářů?Domnívám se,že ano,...
Jasně, dnes se mnohé záležitosti svádí na "hry tajných služeb" a tenkrát, že za vším stáli zedníci. Ale jenom ti svobodní... :louceni:
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Neviděl bych to peiorativně jako nějakou konspirační teorii.Prostě to co jsem výše uvedl jsou fakta.Dost překvapivá a zatím neprozkoumaná,tedy široké pole k diskuzi.Ani Ježkovo pošlu je za okraj svého zájmu,nemůže být akceptované.Pak bychom poslali k šípku celé obrození,dobu humanismu a vznik první republiky.Chceme li si dát navrhované podtitulky,nelze přivírat oči nad tím.co zatím moc nezapadá do konstrukce našich dějin.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4057
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 88 times
Been thanked: 18 times

Nový příspěvek od Ježek »

Georg píše: Dějiny české společnosti nauk jsou dějinami počátků Zednářství v Čechách a dějinami české vědy.Která jména tam figurují-Bolzano,Šafařík ,Palacký,Jungmann,Čelakovský,Riegel.Dále Náprstek a jeho kroužek,Purkyně,Křižík, hodně herců a umělců kolem Nosticova divadla.Také Neruda a oba zakladatelé Sokola
Takhle předpokládám, že zmínění měli nejdříve nějaké zásluhy o národ a jazyk a dělali to ze své vůle a ze svého podnětu. Až teprve potom se stali zednáři. Čili nedělali to proto, že byli zednáři, neřekli si: "Teď jako zednáři budeme obrozovat" jejich zednářství na to nemělo vliv ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

To je ta otázka,která mne právě zajímá.Nemyslím,že to byla nějaká konspirační buňka.Těch vlivů tu bylo hodně.Bylo zde pnutí proti konzervativním monarchiiím,které,ruku v ruce s klerikální církví bránili šíření volnomyšlenkářství,měnil se i pohled na člověka jako takového.Myslím,že elity neměli ani jinou možnost.Otevřenou cestou to nešlo.organizace s tuhou vnitřní a DOBROVOLNOU disciplinou byla ideální.Navíc říkat si bratře z významnými st.úředníky,soudci,šlechtici..Myslím,že tady trochu musíme pozměnit pohled na dějiny jako dílo lidových mas.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Trochu exkurz do naší nejbližší země-Slovenska.
Na území Slovenska v 18. storočí bolo viac aktívnych slobodomurárskych lóží, ktoré prispievali k duchovnej obrode obyvateĺstva, kladne pôsobili za panovania Márie Terézie a Jozefa II. Vypracovali Ratio Educationis, mali aj veĺké zásluhy na vydaní Tolerančného patentu. Medzi bratmi boli vysokí šĺachtickí hodnostári, kráĺovskí úradníci, ale aj umelci, učitelia, evanjelickí kňazi, ako J. Kollár, J.N. Hummel, gróf Mikuláš Pálffy, J. Bencúr, Zhillag, atď.
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa Bratislava stala pre slobodomurárov veĺmi dôležitou, pretože v rakúskej časti monarchie bola ich činnos zakázaná. V meste mali dva slobodomurárske chrámy (v jednom z nich dnes sídli budova Csemadoku oproti kinu Hviezda).
Veď mená ako Riegele, Hummel, Kozics, Liszt, Kempelen, Štefánik, Šrobár, Karvaš sú dodnes súčasou našich kultúrnych a politických dejín.V misionárskom kalendári z roku 1940 sa dočítame, ako "odhalili" v Slovenskej republike tajnú slobodomurársku lóžu v "Hlinkovom dome" (terajšia budova CSEMADOK-u na Župnom námestí). Autor ponúka nahliadnutie do lóže, "ktoré nám všeličo odokrylo".
Vyjímám teď několik poznámek z obsáhlého článku
Tretia miestnos predstavovala zasadaciu sieň slobodných murárov. Tu boli na stene obrazy Beneša a Masaryka. Podĺa autora (p. Obický) Beneš bol vraj viackrát tajne v bratislavskej lóži a bol jej činným členom. Našli vraj aj jeho slobodomurársky pl᚝ s kuklou.V slobodomurárskej jedálni na stene viseli dva veĺké obrazy: obraz sv. Jána Krstiteĺa a obraz svetovej revolúcie.
Znáte někdo obraz světové revoluce?To mne zaujalo nejvíce.U bratrstva,které se proklamuje jako apolitické,dává takový důraz na symboliku a OBRAZ SVÌTOVÉ REVOLUCE?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Tak se posunu k těm REVOLUCÍM.Jsou zdokumentovány tři ruská,francouzská a vznik Usa,v nichž sehráli významnou úlohu sv z.
Nejprve k USA.Ta ovlivnila i vznik ČR.
Předem je nutné říci ,že se vyvíjelo zednářství v USA jinak než v Evropě.Zednáři byli pevně etablováni ve východních koloniích, ale protože se 95% populace ztotožňovalo s křesanstvím, museli pozměnit svoji filozofii a zahrnout do ní křesanské učení. Velká lóže Spojených států byla založena roku 1777, čímž američtí zednáři oficiálně zpřetrhali vazby na své britské protějšky.Vytvořili i vlastní bibli.George Washington vstoupil do lóže 'Fredericksburg Lodge #4' ve Virginii roku 1752, a když byl roku 1789 zvolen prezidentem, byl Velkým mistrem lóže (Grand Master of the Lodge), což byl nejvyšší titul. Skládal přísahu pro svůj úřad prezidenta na Zednářskou Bibli, stejně jako jeho viceprezident John Adams, který byl také zednářem. Tato Zednářská Bible, která pochází z oltáře Lóže sv. Jana č.1 (St. Johns Lodge No. 1) v New York City, která byla vytištěna roku 1767 v Londýně, byla později použita pro přísahy dalších prezidentů, jako byli Harding, Eisenhower, Carter, Reagan a Bush. Tato Zednářská Bible má úvodní část, kde se vysvětluje, že zednářství není křesanské bratrství, ale podporuje vlastně všechna náboženství.Zednářská bible říká, že "déle než 150 let osud je této země určován převážně muži, kteří byli členy zednářského bratrstva
Osm signatářů Deklarace nezávislosti bylo také členy lóže Fredericksburg. Vlastně 51 z 56 signatářů bylo zednáři. Do zednářských kruhů patřili: Patrick Henry, John Hancock, Paul Revere, John Paul Jones, Alexander Hamilton, Benedict Arnold, John Marshall, Samuel Adams, Anthony Wayne, Francis Marion("The Swamp Fox") a Ethan Allen. V armádě bylo 24 Washingtonových hlavních generálů a 30 z 33 brigádních generálů zednáři. Vlastně to byli zednáři, kdo podnítili a uskutečnili Americkou revoluci. Utajení zednářských lóží dovolilo koloniálním patriotům se scházet a diskutovat o strategii. Všeobecně se věřilo, že důvodem pro Revoluci bylo "zdanění bez zastoupení". Byla to pravda, protože Parlament po roce 1760 přijal zákon, že žádná kolonie nesmí vydávat své vlastní peníze. Kolonie musely vydávat dluhopisy a prodávat je bankám, které jim půjčovaly peníze. To nutilo kolonie platit ze svých peněz daně. Revoluce byla vznícena Bostonským čajovým dýchánkem (Boston Tea Party), který byl naplánován během večeře v domě u Bradleeových. Účastníci pocházeli z lóže St. Andrew v Bostonu, kteří se ustrojili jako Indiáni Mohawkové a šli na palubu lodě Dartmouth, která kotvila v přístavu, a vysypali náklad čaje do moře.
Mezi prezidenty, kteří byli nebo jsou zednáři, patří: Washington, Jefferson (33. stupeň), Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Andrew Johnson (32. stupeň a Velmistr), Garfield , Theodore Roosevelt, Taft, Harding (32. stupeň ), Franklin Roosevelt (32. stupeň), Truman (33. stupeň a Velmistr), Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson(1. stupeň), Nixon, Ford (33. stupeň), Carter, Reagan (33. stupeň), Bush a Clinton.
Neni proto divu,že USA mají na své jednodnodolarové bankovce v podstatě pouze zednářské symboly,peče USA je též zednářským symbolem.Ale k tomu příště
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

Zednářskými symboly byly opatřeny i připravované české bankovky z dílny A:Muchy,asi našeho nejvýznamnějšího zednáře.Opatřeny jsou i původní jednodolarovky -rubová strana-bankovek USA.Pokud má někdo zájem blíže,práce R.Hieronima ve zkratce
http://vodnisvet.wuwej.net/elementViewe ... mentId=148
Obrázek z rubu bankovky.Vysvětluje se i jinak,pyramida,základna zednářů a na vrcholu oko iluminátů.Iluminátům se připisuje Velká fr. revoluce.A spolupracovníkem Weishapta byl finančník Rotschild
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ilumin%C3%A1ti
Také peče má zajímavou zedn. symboliku.Vůbec geometrie a skryté šifry jsou pro toto bratrstvo symbolické.Zajímavý pokus o dešifraci

http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2019
i znak spojených států orel je vlastně parafrází bájného ptáka Fénixe.Pro srovnání peče našich zednářů
http://libkratochvil.sweb.cz/engine1/0293.JPG

Na závěr pak i zednářská symbolika v Praze http://www.lmost.cz/index.php?p=23&PHPS ... 5a2481194b
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Příspěvky: 474
Registrován: 22 bře 2007 22:04
Bydliště: Martinovo údolí

Nový příspěvek od Georg »

„Jsem přesvědčený, že zvl᚝ v posledních stoletích se politika odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace. Jde o osoby, které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo.“

Hádejte,kdo tohle řekl.
Karel Gott,na otázku,zda by nezvážil účast v prezidentských volbách
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot a 0 hostů