Horní Hrad - Hauenštejn

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

Foramen Cranialis
Sedlák
Posts: 6
Joined: 28 Sep 2007 01:03
Location: Nezjistitelné

Horní Hrad - Hauenštejn

Unread post by Foramen Cranialis »

Kdo slyšel už o tomhle hrádku v západních Èechách? Je to polozøícenina nejdøíve gotického hradu a v poslední fázi (zaèátek 20. stol.) romantického zámeèku v neogotickém stylu. Hrad se postupnì opravuje, už je pøístupný skoro ve všech èástech a je to opravdu zážitek tam být.
If it leasts till now, it will least a bit longer - jestliže to vydrželo doposud, vydrží to ještì chvíli
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zatím jsem tam nebyl, ale znát webovou presentaci. Strašnì sympatické mi pøijde zapojení veøejnosti do opravy hradu. V tom je ten hrad naprosto jedineèný a u nás v tomhle jednoznaènì nejlepší. Dle toho soudím, že kastelán musí být organisaènì velice schopný èlovìk.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Foramen Cranialis
Sedlák
Posts: 6
Joined: 28 Sep 2007 01:03
Location: Nezjistitelné

Unread post by Foramen Cranialis »

øeknìme že kastelán je spíše obklopen kruhem lidí co jsou opravdoví nadšenci a ,,jdou do toho naplno" nelze mu ovšem upøít jeho podíl....web je tuším na www.hornihrad.cz
If it leasts till now, it will least a bit longer - jestliže to vydrželo doposud, vydrží to ještì chvíli
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Foramen Cranialis wrote:kastelán je spíše obklopen kruhem lidí co jsou opravdoví nadšenci a ,,jdou do toho naplno" nelze mu ovšem upøít jeho podíl...
I to je dobøe, o tom je to taky.
Je jinak hrad nìèím zajímavý?
Vy tam pracujete na brigádì?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

??

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Proè tak skoupì milé páže?
Hrad Hauenštejn je jedním z tìch ménì hradù, jehož novodobá historie prorazila do médií.
Pokud se nepletu, tak se hodnì mluvilo o tom, že hradním pánem je nyní Fr. Palackého vnuk (?) Pavel.

Zkus nám vytáhnout z historie to nejzajímavìjší a pøiblížit toto sídlo i tìm, kteøí o nìm neslyšeli... :wink:
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: ??

Unread post by Zany »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Pokud se nepletu, tak se hodnì mluvilo o tom, že hradním pánem je nyní Fr. Palackého vnuk (?) Pavel.
nechci být škarholíd, ale nemìl on Palacký jen dcery? Takže by jeho pøímý potomek asi nenesl stejné jméno...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Pavel Palacký

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Zany wrote:..nemìl on Palacký jen dcery? Takže by jeho pøímý potomek asi nenesl stejné jméno...
Jak jsem nakoupil, tak prodávám. :D Já o tom èetl jen nìkolikrát kdysi v novinách a jeden z tìch èlánkù jsem našel i v internetové podobì! :arrow: ZDE
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Tak beru zpìt, jeden Palackého syn by se našel (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palack%C3%BD), ale poøád to neznamená pøímou vazbu, taky jsem si nevšiml, že by to on nìkde výslovnì øekl "jsem Palackého pravnuk" nebo tak nìco, spíš bych to vidìl tak, že se nìkdy nìjaký "novináø" chytil shody jmen a on už to nevyvrací, protože mu to tak vyhovuje...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Hrocha sem vidìl nìkolikrát v TV.Klobou dolu a je to úžasný èlovìk.
Bez piva to není ono.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Nìco k tomu: odkaz
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Zany wrote:Tak beru zpìt, jeden Palackého syn by se našel (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palack%C3%BD), ale poøád to neznamená pøímou vazbu, taky jsem si nevšiml, že by to on nìkde výslovnì øekl "jsem Palackého pravnuk" nebo tak nìco, spíš bych to vidìl tak, že se nìkdy nìjaký "novináø" chytil shody jmen a on už to nevyvrací, protože mu to tak vyhovuje...
Teï se náhodou mihnul kdesi v bednì a tam padlo, že je potomkem Palackého bratra
stýv
Měšťan
Posts: 20
Joined: 04 Dec 2008 12:24
Location: Kadaò

Unread post by stýv »

Od nás je to kousek , byl jsem tam nìkolikrát ,krásné místo ...úžasné je že se nìkdo snaží udìlat ze zøíceniny -nezøíceninu :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

dìti Palackého

Unread post by Jiří Motyčka »

Dovolím si ještì malou poznámku ponìkud OT na doplnìní.
František Palacký mìl 2 dìti, syna Jana († 1908) a dceru Marii († 1891) provdanou za F. L. Riegra.
Z manželství Janova vzešly 3 dcery, Olga († 1881), Evženie († 1876) a Adéla († 1944). Rod Palackých tedy smrtí Jana Palackého vymøel po meèi. ...