Archivace stránek

O stránkách, dotazy, připomínky, kritika...

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Archivace stránek

Unread post by Ježek »

Naše stránky jako souèást èeského kulturního dìdictví bude archivován Národní knihovnou.
http://www.webarchiv.cz/
Za mnoho práce na stránkách namísto volného èasu bych chtìl podìkovat všem, kteøí se nìjak podíleli na rozvoji tìchto stránek. Archivace je v jistém smyslu uznání této práce.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Archivace stránek

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Naše stránky jako souèást èeského kulturního dìdictví bude archivován Národní knihovnou.
Wow :palec: Koho to vlastnì napadlo nás archivovat? To se ozvali sami?
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Tedy Ješku, to je tedy ocenìní hlavnì tebe, moc gratuluji.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

tybrdo!!!!

obzvlast, co jsem si v kriteriich vyberu archivovanych stranek precetla tohle:

3. Obsah
Zdroje významné kulturní a vìdecké hodnoty, které mají originální obsah a dlouhodobou badatelskou hodnotu


si toho fakt vazim...

:ruce: :palec:
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Tak mají ambice posbírat všechny dokumenty na netu, ale zatím snad jedou výbìrovì (od nejlepších)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Katerina wrote:Tedy Ješku, to je tedy ocenìní hlavnì tebe, moc gratuluji.
Souhlasím a pøipojuji se ke gratulaci. :palec: =D> , Ježku - Ješku.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Ježek wrote:Tak mají ambice posbírat všechny dokumenty na netu, ale zatím snad jedou výbìrovì (od nejlepších)
=D> =D> =D>
není co dodat
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Unread post by JOhanka.1412 »

Pøidávám se ke gratulacím!!! Spadla mi èelist, když jsem si to pøeèetla. :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

oslovení

Unread post by Jiří Motyčka »

Náš server tato instituce oslovila, pokud si to dobøe pamatuju pøed více jak rokem, kdy tato záležitost byla ještì v plenkách, my dali souhlas a bylo to. Když nás oslovili, mìli jsme z toho podobné pocity, ale pak nastalo vystøízlivìní, protože nám bylo jasné, že potøebují v první fázi a v relativnì krátké dobì naplnit svoji DB "nìjakými" internetovými informacemi, proto jsme se na to nejprve dívali s jistou dávkou skepse. I ta spolupráce a obsáhlá korespondence s nimi tomu odpovídala. To jsou ale "pouze" naše zkušenosti. Za tu dlouhou dobu se však možná nìco zmìnilo k lepšímu. Nevím.

Ale pozor! Abych nebyl špatnì pochopen. Nechci nijak tento projekt bagatelizovat, Bože chraò! Doufám, že zastøešení Národní knihovnou by tou správnou zárukou mìlo být. Také my si považujeme za èest být, vìøme, že v dobré spoleènosti...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

stejnì je to úžasný. :shock: :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Re: Archivace stránek

Unread post by JOhanka.1412 »

Tak tohle téma mě teď dost pobavilo :D Můj web o Janě z Arku už je taky archivován :dance: :wink: