Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 28 zář 2022 08:52

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Hrad Starý Jičín
UNREAD_POSTNapsal: 04 dub 2008 15:09 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 15:24
Příspěvky: 2597
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Jak mnozí z vás vìdí, mám tento kdysi mocný hrad :lol: pøímo u nosu a je jeden z mála, na nìmž bývám velmi èastým a velmi pravidelným hostem.

Seøadila jsem informace, které jsem zatím rùzným zpùsobem nalezla. Od vás uvítám další informace, které víte o hradì samotném i jeho majitelích. Tìším se zde s vámi nìkdy na vidìnou.

Poloha Hradu:
5 km JZ od Nového Jièína. Zbytky hradu stojí v Moravské bránì na Starojickém kopci, vysokém 486 m, který je oddìlen od ostatního pøedhùøí Beskyd.

Historie osídlení:
Území obce a její okolí lákalo k osídlení již v pravìku. Procházela tudy prastará spojnice od Jadranu k Baltskému moøi, známá též jako jantarová cesta. Výrazná poloha Starojického kopce s možností pøehledné kontroly širokého okolí pøitahovala pøíslušníky rùzných pravìkých kultur. Svìdèí o tom èetné archeologické nálezy (pazourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí.


Po osídlení naší vlasti Slovany nabyl Starojický kopec asi záhy funkce strážiska. Koncem 12. nebo na samém poèátku 13. století se strážisko mìní v pohranièní hrad støežící cestu do Polska. Hrad mìl funkci vojenskou, z malé èásti snad i správní a odpoèinkovou. Pod ním vznikla malá osada hradèanù nynìjší Starý Jièín, který byl asi po nìjakou dobu nejzazším trvale osídleným místem pøi stezce. Nasvìdèuje tomu i okolnost, že starojický kostel je zasvìcen sv. Václavu, podle tehdejšího pojetí patronovi státní hranice. Hrad i osada pod ním má nespornì jméno slovanské, související se slovem nebo vlastním jménem Dik -divý èlovìk, divokých mravù, divoèák. Dotvoøen pøíponou -ín znamená Dikùv /majetek/.

Historie Hradu

Starý Jièín se stal již na poèátku 13. století tržní vsí. Pøi spojovacích cestách s okolím vznikaly další kolonizaèní osady. Tyto se stávají souèástí panství, jehož tržním centrem je Starý Jièín. Patrnì již kolem r. 1230 získal Starý Jièín s okolím Arnold z Hückeswagenu, šlechtic pocházející z Porýní, jenž zastával dosti významné místo v družinì Pøemysla Otakara I. První písemná zmínka o hradu (postaveném v místì pùvodní døevìné tvrze) pochází ze 14.7.1240, kdy Arnold z Hückeswagenu vydával v "Ditschin" darovací listinu pro premonstráty ve Steinfeldu. Po svém založení mìl hrad funkci vojenskou a strážní. Hlavnì vzhledem ke své strategické poloze blízko obchodní cesty do Polska a také u vstupu do Moravské brány.Poèátkem 14. století se stal držitelem hradu rod pánù z Kravaø, kteøí hrad rozšíøili pøistavìním paláce pøi západní hradbì. Po nìkolika zmìnách majitelù po husitských válkách získává panství na poèátku 16. století rod pánù ze Žerotína. Ti provedli poslední stavební úpravy, když pøistavìli renesanèní palác a renesanèní dìlové bašty. Za úèast na stavovském povstání ztratil Vilém Bedøich ze Žerotína ètyøi pìtiny majetku. Mezi nimi i panství Starý Jièín. 1624 bylo panství pøiøèeno charvátskému bánovi Mikuláši Frankopávovi z Tržacu. Hrad byl v prùbìhu tøicetileté války obsazován vojsky obou táborù. Po válce se v držení Starého Jièína se v prùbìhu 17. a 18. století vystøídala øada rodù. V roce 1727 postavili tehdejší majitelé panství Zenonové z Dannhousen v mìsteèku nový malý zámek pod kostelem, který byl v následujícím století prodán obci k umístìní školy.
Koncem 18. století se hrad i panství dostávají do majetkù rodù Seilernù, kteøí jej drželi do roku 1906. Vzhledem k nezájmu majitelù hrad rychle podléhal rozkladu Ovšem majitelé už nemìli o hrad zájem, ten rychle chátral. Posledními majiteli se po roce 1906 stává dr. Bedøich hrabì Deym ze Støíteže a po nìm jeho pìt dcer.
Bohužel ani jeho snaha o úpravu hradu na poèátku 20. století nezabránila hlodajícímu zubu èasu a z kdysi mohutného hradu se stala zøícenina
Do dnešních èasù se zachovaly èásti hradeb, hranolová vìž se vstupní branou, zdivo renesanèního paláce a dìlové bašty. Nejlépe zachovalou èástí je vnitøní hrad, jehož vnìjší obvodové zdi se zachovaly až do výše 2. patra, zachováno též torzo okrouhlé vìže. V roce 1996 byla zrekonstruována strážní vìž a upravena na hradní kavárnu a vyhlídku, kde je umístìna expozice historie hradu. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní vìž. V pøízemí vìže se nachází stylová restaurace. V patrech byla nainstalována dobová expozice zbroje a dokumentù o hradì a panství Starý Jièín.


A bez obrázku by to nebylo ono:


Obrázek ObrázekObrázek
Obrázek
Obrázek

Obrázek
a zámek z roku 1727, v nìmž pozdìji byla škola:

Obrázek


další pak zde a zde

Zdroji informací byly:
http://www.zsstjicin.edunet.cz/stjicin.html
http://www.stary-jicin.cz/hrad.asp?NCTS ... 7305555556
http://www.hrady.cz/index.php?OID=292
http://www.atlasceska.cz/moravskoslezsk ... ary-jicin/

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Naposledy upravil elizabeth dne 06 dub 2008 17:47, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 dub 2008 17:19 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 19:37
Příspěvky: 1723
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
o hradu kromì obvyklých encyklopedických zdrojù více:
Rostislav Vojkovský: Starý Jièín, Beatris, Dobrá 2001, ISBN 80-86737-47-0
Jiøí Tichánek, Zdenìk Šerý: Šlechtická sídla na Novojièínsku, Jiøí Müller - Butterfly, Opava 2003, ISBN 80-239-1701-2 (str. 236-253)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 dub 2008 17:19 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 17:32
Příspěvky: 2125
Bydliště: Velvary
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Hezký !!!

Jen jsem si chtìla ovìøit, když jedu do Ostravy ,z Bìlotína smìr Starý a NOvý Jièín tak pøed odboèkou na NOvý Jièín jedu takovou jakoby dálnicí s mírnejma zatáèkama, než zaèínám sjíždìt z kopce smìr Pøíbor. A pøed sebou , pokud mì pamìt neklame po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 dub 2008 17:22 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 19:37
Příspěvky: 1723
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Katerina píše:
po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?

jo, to je pøesnì on :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 16 říj 2008 18:24 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 15:05
Příspěvky: 1202
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Obrázek
Beatris.cz


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Rekonstrukce hradu kolem r. 1400
UNREAD_POSTNapsal: 16 říj 2008 18:26 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 15:05
Příspěvky: 1202
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Obrázek
Beatris.cz


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Webkamera Hrad Starý Jièín
UNREAD_POSTNapsal: 31 říj 2008 15:52 
Webkamera Hrad Starý Jièín - pohled z hradní vìže


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Hrad Starý Jičín
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2010 10:39 
Offline
Poddaný

Registrován: 18 led 2010 10:31
Příspěvky: 2
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
hrad je hezky, jen je skoda ze se o nem nikde moc neemluvi, jsem z jizni moravy a v miste meho sidla se o nmem moc nevi, do doby nez jsme zde loni vystupoivali se skupinou mi o jicine nebylo znamo nic :cry: ale to same muze byt zas na severu, kde nikdo nebude znat me sidelni hrady


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Hrad Starý Jičín
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2010 18:55 
Offline
Pán

Registrován: 22 bře 2009 11:41
Příspěvky: 202
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jen ty arkýře na věži, trošku kazí dojem. Jinak je hrad super.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Něco pro Ježka a nejen pro něj...
UNREAD_POSTNapsal: 16 dub 2014 09:19 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 15:24
Příspěvky: 2597
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
http://www.muzeumnj.cz/aktuality/hrad-a ... jicin.html

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Hrad Starý Jičín
UNREAD_POSTNapsal: 07 črc 2022 16:47 
Offline
Rytíř

Registrován: 22 kvě 2015 19:15
Příspěvky: 174
Bydliště: Holešov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Už jsem tou popisovanou cestou na Ostravu docela dlouho nejel, ale pochybuji, že se za tu dobu něco změnilo. Dominantní Starojický kopec s hradem na vrcholu je sice nepřehlédnutelný, ale co moje paměť sahá, hrad samotný vždycky z velké části zakrývaly stromy. Zvláště právě ze strany oné silnice. To je samozřejmě problém většiny hradů a u zřícenin to platí téměř na 100 %.
Na kopci Chlum u Bystřice pod Hostýnem v minulých letech (údajně) zaúřadoval kůrovec a byl vymýcen celý vrchol kopce. V plné kráse se tak ukázaly valy a centrální pahorek zaniklého hradu, jak jej nebylo možno spatřit desítky, možná i stovky let ... Ochránci přírody mě asi budou kamenovat, ale bylo by hezké, kdyby i Starojický kopec navštívil kůrovec, aby byl viditelný celý hradní areál.
P. S. : nedávno jsem byl u myslivecké chaty nad obcí Branky u Valašského Meziříčí (je to nedaleko vrcholu Sedliska - 414 m. n. m.) ... průsekem v lese bylo odtamtud vidět velkou část údolí se Starojickým kopcem ... povim vám - byl to úchvatný pohled :clap:
Ale k hradu samotnému ... disponujete někdo kompletní posloupností majitelů hradu ??


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Hrad Starý Jičín
UNREAD_POSTNapsal: 15 srp 2022 11:44 
Online
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4152
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 43 times
Been thanked: 12 times
Tak na rychlo, určitě to nebude zcela přesné. Na druhou stranu existuje ještě brožurka nakladatelství Putujme, ale ta je dělá podle literatury, ne pramenů, takže tam jsou taky nepřesnosti.

Adolf Turek, Hrad Starý Jičín, 1965.
Příloha:
turek_sj1.PNG
turek_sj1.PNG [ 689.66 KiB | Zobrazeno 187 krát ]

Příloha:
turek_sj2.PNG
turek_sj2.PNG [ 1.09 MiB | Zobrazeno 187 krát ]

Příloha:
turek_sj3.PNG
turek_sj3.PNG [ 1.11 MiB | Zobrazeno 187 krát ]

Příloha:
turek_sj4.PNG
turek_sj4.PNG [ 1.13 MiB | Zobrazeno 187 krát ]

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz