Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 21 čer 2021 23:50

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další

Obnova památek
Prospìšná  59%  [ 17 ]
Prospìšná, ale...  41%  [ 12 ]
Neprospìšná  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 29
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Obnova zřícenin
UNREAD_POSTNapsal: 14 lis 2005 17:35 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Co vy na to?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 14 pro 2005 00:14 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 12 pro 2005 20:16
Příspěvky: 3
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nevím, jestli jsem správnì pochopil otázku. Je myšleno jako postavit z øíceniny nový funkèní hrad èi zámek???


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 14 pro 2005 16:50 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Tøeba i to... tøeba tady se mùžou názory dost rùznit


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Nikoliv dostavba...
UNREAD_POSTNapsal: 23 čer 2006 17:16 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Asi je toto téma málo frekventované tím, že to vùbec není jednoduchá otázka. Mnohem složitìjší se však stává, pokud ji èlovìk øeší pøímo v praxi.
U zøícenin kaplí a kostelù je, dle mého, jenom ku prospìchu vìci, když se vystaví v témže duchu, v jakém byl objekt pøed jeho zøícením. Takto zachránìných kaplí je v èechách naštìstí èím dál víc.
Zcela opaèný je pak výsledek pøi snaze dostavby zøíceniny hradní. Tam bych se zdržoval jakýchkoli okázalých dostaveb s výjimkou zastøešení, zakonservování, nebo nutného dozdìní a zabezpeèení zdiva.
Odstrašujícím pøíkladem mùže být lesní romantický hrádek AICHELBURG. Pùvodnì byl vystaven v duchu romantiky v Krkonoších bìhem 19. století k poctì hrabìte Bertholda Aicheilburga. V posledních letech se zchátralé zøíceniny ujal místní Spolek, který stavbu dokonèil v tak nevkusném stylu, že jsem nic horšího za celou dobu v naší zemi nevidìl. :!:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 23 čer 2006 18:01 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
ReKONSTRUKCE znièeného hradu je podle mne velká hloupost a to i v pøípadì, že se rekonstruuje podle nìjakých rytin, plány nejsou.
Zajištìní rozpadající zøíceniny je jedna z nejlepších vìcí v oboru, ovšem aè ji dìlá nìjaké sdružení, musí být profesionální, nejlépe podle plánu nìjakého odborníka. Památkový ústav na to peníze nemá, tak je dobøe, že se toho ujímají spolky z nestátního sektoru - je jich èím dál víc, ku prospìchu èeských památek. Jejich úsilí není bìhem na krátkou trať, je to dobrá investice (ale velmi drahá) do budoucna.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: obnova zøícenin
UNREAD_POSTNapsal: 24 čer 2006 06:44 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
To je pravda, navíc odborné plány (zjišťovací výzkumy, projekty ap.) jsou z památkového zákona vùbec podmínkou k tomu, aby se nìco v tomto duchu mohlo dìlat. Problém je ale vážnì v tom, že stát nemá (ani nechce mít) na toto peníze, takže pokud se nejedná o hrad zaøazený do kategorie národních kulturních památek, má pramalou šanci k záchranì. Tou šancí jsou ještì právì ty spolky a dobrovolná sdružení, ale i ty mají èasto sami s sebou problémy.
Kritizovaná byla taky rekonstrukce zachovalého hradu KOKOøÍNA. Podílelo se na tom dost lidí, kapacit té doby, pracovalo se na základì rytin a odborných rad a pøesto se na to snesla vlna kritiky. Velice zdaøile vypadají i èásteèné rekonstrukce a zastøešování hradu HELFŠTÝNA, jednoho z nejvìtších hradù na Moravì.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Zastøešování
UNREAD_POSTNapsal: 24 čer 2006 11:49 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Zastøešování je také vlastnì zásah do organismu hradu, tak se k tomu nestavím kladnì. Když už se palác zastøeší, tak se mohou stejnì jako døevìná støecha vybudovat døevìná patra a následnì zaèít stavìt kamenné hradby. Na druhou stranu lepší pokladna pod støechou, než nevzhledná budka na nádvoøí.

Jiná vìc je, postavit si hrad nový, podle vlastních plánù a podle støedovìkých technik. Nevzpomenu si na ten francouzský v Burgundsku, poblíž Cluny. Myslím zaèíná na G. A dokonèen má být v roce 2024.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zastøešování
UNREAD_POSTNapsal: 24 čer 2006 14:48 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pravda, zastøešování je vážný zásah do objektu. Rozdíl je pøedeším v tom, ze kdy objekt pochází a jestli se dozdívá pouze koruna zdiva max. do 2m nebo jestli se pøistavují celé èásti stìn tøeba do 14.metrové výše?

Jinak zcela nový "hrad" na "zeleném drnu" je pøíjemné architektonické osvìžení, ale už to není obnova památky. Díky však za každý takový pokus, jelikož zvláštì druhá pol. 20.stol. je architektonicky naprosto negramotná.

Stejnì tak každý pøíklad experimentální archeologie nebo formy tzv. living history" je jednou z nejpøínosnìjších vìcí pro sblížení historie. V našem státì však finanèní tok zcela míjí neziskové a nekomerèní projekty. Debaty vznikají až okolo takových památek, které se vyèíslují v hodnotì desítek milionù Kè (katedrála na Pražském hradì ap.)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 24 čer 2006 19:16 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
I zastøešení zøíceniny, dejme tomu, že zdi nemá vùbec poškozené (hypoteticky), jen chybí støecha je výrazný zásah. Zvlášť u støedovìkých zøícenin. U novovìkých zámkù tak kritický nebudu.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: zastøešování zøícenin
UNREAD_POSTNapsal: 24 čer 2006 21:32 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pokud je u støedovìkého objektu jen propadlá støecha, bez výraznìjších destrukcí zdiva budovy (což je opravdu jen nepravdìpodobná hypotéza), pak se z mého pohledu jedná jednoznaènì o záchranu zøíceniny. Nerozumím tomu pøespøíliš kritickému pohledu?
Podle mì je spíš smutný, když se nìjaké sdružení už dá do nejnutnìjších oprav a pak z nìjakého dùvodu aktivita zcela ustane. To je pro onu lokalitu mnohem výraznìjší zásah. Na spoustì místech již došlo k obnažení zdiva, k zásahu do pøirozené suťové konservace a kdo ono místo znal, tak pozná, že mu to sebralo cosi víc z celkové atmosféry místa...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 24 čer 2006 21:43 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Zastøešování zøícenin je skoro to samé, jako dostavba zboøených zdí. Tak to beru.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: zastøešování zøícenin díl XXXV.
UNREAD_POSTNapsal: 24 čer 2006 21:56 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Zastøešování zøícenin je skoro to samé, jako dostavba zboøených zdí. Tak to beru.

A basta! :D
Jenomže u dostavování zdí je ten problém, že pokud stojí zeď do výše už jen dvou metrù nad zem, všechno, co se dostavuje, je jenom na libovùli "stavitele". Tudíž renovovátor tvoøí se vší pravdìpodobností zcela jiný objekt, odlišný od toho, který chce zrekonstruovat. Ale pokud stojí ještì celé zdi, tolik variant na typ støechy už není...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zastøešování
UNREAD_POSTNapsal: 01 črc 2006 10:18 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Jiná vìc je, postavit si hrad nový, podle vlastních plánù a podle støedovìkých technik.

Pokud vzniká "støedovìk" na nehistorickém místì, mùže to být i pøíjemné a bez nenávrátných škod (pokud se to zas stát nerozhodne znárodòovat).
Tøeba toto? http://www.hrady.cz/index.php?pgid=vox_list&tmpvar=247&voxnum=


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Nevkus pøehnaných dostaveb hradù.
UNREAD_POSTNapsal: 01 črc 2006 12:06 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kokoøín byl sice sice kritizován, aè se striktnì držel historie, podobnì jako ochoz na vìži hradu Sovinec.
Za to ukázka nehistorizujícího nevkusu je tøeba mostecký HRAD HNìVÍN:
http://www.mumost.cz/mesto/historie/data/2001hnevin.jpg
a nebo již zmiòovaný lesní hrádek AICHELBURG. Tam by to v pøípadì støedovìké zøíceniny bylo možná až na žalobu. Na objekty z období romantismu se bohužel asi tak nenahlíží. Výsledek je však otøesný...
http://www.ergis.cz/krkonose/pict_db/places/49_1.jpg :evil:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Dostavby a novostavby
UNREAD_POSTNapsal: 01 črc 2006 15:46 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Já celkem nemám nic proti tomu, když si nìkdo postaví pseudostøedovìké sídlo a provozuje tam nìjakou živnost nebo tam bydlí. Vìtšinou to není historicky reálné, ale vlastník to ani netvrdí. Vždyť kolik je u nás "støedovìkých" hospod. Je to takový fantazijní støedovìk, novogotika apod. Celkem se mi ten první pøíklad líbí.
Ten druhý hrad vypadá strašnì komerènì, jako penzion v postavený v 90. letech by se mi líbil. Jinak je to znièení kulturní památky, jestli nìkdo z ruiny vytvoøil tohle.
A o tom posledním škoda mluvit. Nic než nevkus.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 26 lis 2006 22:32 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Kokoøín byl sice sice kritizován, aè se striktnì držel historie, podobnì jako ochoz na vìži hradu Sovinec.
Za to ukázka nehistorizujícího nevkusu je tøeba mostecký HRAD HNìVÍN:
http://www.mumost.cz/mesto/historie/data/2001hnevin.jpg
a nebo již zmiòovaný lesní hrádek AICHELBURG. Tam by to v pøípadì støedovìké zøíceniny bylo možná až na žalobu. Na objekty z období romantismu se bohužel asi tak nenahlíží. Výsledek je však otøesný...
http://www.ergis.cz/krkonose/pict_db/places/49_1.jpg :evil:Souhlasim, oboje je opravdu vrchol nevkusu. :cry:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 led 2008 13:51 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
NPÚ provádí soupis ohrožených památek - více v tomto èlánku.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 led 2008 15:14 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Viola píše:
NPÚ provádí soupis ohrožených památek - více v tomto èlánku.


on ten èlánek je ponìkud nepøesný, NPÚ provádí soupis již drahnì let a stejnou dobu jej pod jménem "Seznam nejohroženìjších a nevyužívaných nemovitých památek v Èeské republice" zpøístupòuje veøejnosti v knižní formì (nejstarší seznam, který se mi dostal do ruky byl z roku 99). V posledních letech je seznam i stažitelný v pdf ze stránek NPÚ (http://www.npu.cz/prur/download/pp/).
Takže hlavním pøínosem a hlavní nvinkou je vytvoøení odnože online databáze památek Monumnet, která sama o sobì funguje již také znaènou dobu.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Obnova zøícenin
UNREAD_POSTNapsal: 09 led 2008 03:44 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Co byste øíkali restauraci Karlštejna, která vypadá dost jinak, než pùvodní vìž?(Jejíž obrazy jsou zachovány).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Obnova zøícenin
UNREAD_POSTNapsal: 09 led 2008 09:10 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
kanuk píše:
Co byste øíkali restauraci Karlštejna, která vypadá dost jinak, než pùvodní vìž?(Jejíž obrazy jsou zachovány).

Jaké restauraci?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz