Nalezeno 25 výsledků hledání

Return

od Ingolf
24 zář 2013 18:45
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Co se vlastně po zrušení řádu stalo s jednotlivými templáři? Automaticky přestoupili k johanitům? Automaticky ne, ten vývoj byl složitější. Zatýkání proběhlo r. 1307 ve Francii, jinde z rozličných důvodů neproběhlo vůbec nebo se templáři stačili schovat. R. 1311 začal koncil ve Vienne, papež formál...
od Ingolf
25 črc 2018 23:28
Jump to forum
Jump to topic

Re: Černoši

Nevybavuji si žádnou zprávu o černoších v Česku, alespoň ne pro raný a vrcholný středověk. Učencům byly známy osoby černé pleti, považovali je za potomky Noeho syna Cháma (zatímco Evropané měli pocházet většinou od Noeho syna Jafeta a Židé/Semití od Noeho syna Séma). Za syny Cháma tak byli považován...
od Ingolf
27 črc 2023 21:28
Jump to forum
Jump to topic

Re: Slovanské osídlení Čech a Moravy: České a Moravské kmeny

Jak to myslíte s tou nadkmenovou identitou po vzoru Poláků nebo Němců? Že nová celoněmecká (celopolská) identita vymyšlená shora převrstvila původní kmenové identity, aby se stala pojítkem nového národa. K Polsku o tom píše M. Wihoda v nových Dějinách Polska Eduard Mühle v knize Slované ve středově...
od Ingolf
15 lis 2023 21:49
Jump to forum
Jump to topic

Re: DNA Rurikovců

Rurikovci (méně zachovalé DNA vzorky se podařilo získat i z dalších ostatků, takže příbuzenství minimálně není vyloučené) patří k haploskupině N (dle chromozomu Y), která je typická pro obyvatele severní Euroasie, výrazně jsou její nositelé dnes zastoupeni mezi obyvateli Finska (tam převažuje), sev...
od Ingolf
03 pro 2023 20:07
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Jedna věc bude legitimita řádu, když papež rozpustí řád, je to asi podobné, jako když soud rozpustí politickou stranu. I kdyby byla největší ve státě, nikdo jí nedovolí působit dál. Templáři šli na hranici po hanebném mučení, to umí odpor zlomit. Řád včetně rytířů a majetku byl pak převeden do jinýc...
od Ingolf
03 pro 2023 22:48
Jump to forum
Jump to topic

Re: Bílá hora - jen bitva nebo prokletí národa?

Habsburská dominance přinesla v povědomí Čechů dva nápory na jejich identitu, a to byla rekatolizace a germanizace. Na nich je zvláštní, že obě ty věci neprobíhaly úplně naráz. Po Bílé hoře přišla rekatolizace, to je jasné. Ale jezuitský rekatolizátor Bohuslav Balbín vydal Obranu jazyka českého, nap...
od Ingolf
03 pro 2023 23:35
Jump to forum
Jump to topic

Re: Sámo - náš největší panovník

Jedna věc - říše fungovaly na osobních svazcích, po smrti vládce se říše zpravidla rozpadá. Sámova říše byla možná dnešní řečí něco jako konfederací. K velikosti nebo spíš významu vládce pak patří, jestli se mu povede založit stát nebo říši tak, aby ho přežila. Sámova říše zakladatele nepřežila, a t...
od Ingolf
05 pro 2023 21:06
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Ale bránili se, ve Francii se bránili u soudu, Molay sám ve finále nevypovídal, protože doufal v papežův úsudek, a když došel zklamání, tak všechny obvinění vůči řádu odvolal. Jiní templáři, myslím jich bylo 54, se pokoušeli bránit řád, byli odsouzeni k upálení. v jiných zemích přešli k jiným řádům,...
od Ingolf
08 pro 2023 17:14
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Ozbrojený odpor musí mít definované nějaké cíle. Pokud by to měla být obnova řádu, tak by to znamenalo vytáhnout proti celé francouzské armádě, sesadit Filipa IV., nechat dosadit nového krále, podobně pohrozit papeži. Jiné řády se vydaly logickou cestou, když si udělaly nějakou územní základnu (náhr...
od Ingolf
13 pro 2023 22:46
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Ona to je právě hlavní teorie, proč má být pátek třináctého nešťastný :) Ta templářská flotila ukazuje, kam se mohli taky templáři ztratit, na mořích bylo místa dost a Středomoří znali výborně. Kdo ztotožňuje templáře se zednáři, tak na to může vztahovat slova při zasvěcení zednářského mistra, že se...
od Ingolf
17 pro 2023 18:01
Jump to forum
Jump to topic

Re: David Trojan: Tobiáš z Benešova. Biskup – Hospodář - Politik

No je fakt, že kníže i šlechticům takto poskytoval území nebo výnosy z cel taky po celém knížectví. Ale šlechta asi od přelomu raného a vrcholného středověku začala svoje pozemky směňovat a scelovat a na nejvhodnějším kusu území si udělala sídlo. Církevní instituce takové možnosti neměla, centrum mě...
od Ingolf
18 pro 2023 19:43
Jump to forum
Jump to topic

Re: Sámo - náš největší panovník

Před Sámem asi žádný podobný vůdce nebyl, ke vzniku říše vedly vnější, neváhám to nazvat světodějné události. Zeširoka - R. 626 probíhalo perské obležení Konstantinopole, kterého se účastnili na straně Persie Avaři a jim podřízení Slovani. Byla to poslední z tradičních válek mezi antickou Evropou a ...
od Ingolf
28 pro 2023 12:14
Jump to forum
Jump to topic

Re: Sámo - náš největší panovník

Promiň, že teď odbočím od tématu, ale zvědavost mi nedá: ty jsi profesor dějepisu? Neptám se jízlivě, ale naopak s úctou. To vůbec ne, maximálně tak student dějepisu.. Ten příchod Slovanů a něco kolem jsem kdysi studoval důkladněji a teď to ze mě vypadne jako takový přehled.., jako kdybych to někom...
od Ingolf
06 led 2024 18:50
Jump to forum
Jump to topic

Re: Lucembursko před Janem a po Janovi

963 Siegfriedem z ardenského rodu (zemř. 998) založen hrádek (na místě římské pevnůstky) - Lucillinburhuc Žije zde 7 generací jeho potomků do r. 1136, kdy linie vymřela po meči. Z toho první použil titul "Comes de Luccelemburc" Konrád I.(1059 - 1086) K raným Lucemburkům dvě poznámky. Zakl...
od Ingolf
01 dub 2024 00:56
Jump to forum
Jump to topic

Re: Husitská revoluce

Jaroslav Miller v knize o Anglické revoluci - https://www.databazeknih.cz/knihy/odlozeny-zrod-leviatana-51322 ten pojem re-volvere spojuje s návratem k něčemu. Má to být opak e-voluce, což je postupný vývoj, kdežto re-voluce znamená kupodivu návrat zpět, nikoli převratnou změnu, která to staré zničí...
od Ingolf
06 dub 2024 00:05
Jump to forum
Jump to topic

Michael Haag: Templáři + Zkáza templářů

Michael HAAG: Templáři. Fakta a mýty. Slovart, Praha 2011. -https://www.databazeknih.cz/knihy/templari-fakta-a-myty-47193 + Michael HAAG: Zkáza templářů. Vzestup a pád křižáckých států. Slovart, Praha 2017. - https://www.databazeknih.cz/knihy/zkaza-templaru-zkaza-templaru-vzestup-a-pad-krizackych-st...
od Ingolf
09 dub 2024 14:43
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Když mluvíme o Templářích - viděl jsem poněkud senzaciózní video o působení Templářů v Čechách, kde autor dává jejich činnost (trochu krkolomně) do souvislosti s nejasnými znaky v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Co si o tom myslíš? V Nových rytířích od Malcolma Barbera - https://arg...
od Ingolf
10 dub 2024 23:36
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Ten Jůna je myslím tentýž člověk, který psal i o valdenských v Jindřichově Hradci. Tady na fóru @thovtt Jo, to sedí. K templářům a českým zemím ještě dva kontexty. Jakub z Molay byl zatčen po pohřbu Kateřiny z Courtney, manželky Karla z Valois, což byl bratr krále Filipa IV. Karel si hned r. 1308 v...
od Ingolf
11 dub 2024 20:25
Jump to forum
Jump to topic

Re: Templáři

Ono nakonec nezáleželo na nějakých koncilech, papež vydal r. 1312 bulu In excelso, kde řád prostě zrušil, aniž by řešil prokázání viny. Tedy nakousl to, protože napsal, že řád už je tak pošpiněn, že to je jeden z důvodů zrušení. Papež tu pravomoc má, třeba jezuiti byli taky zrušeni prostým příkazem....
od Ingolf
18 dub 2024 22:51
Jump to forum
Jump to topic

Re: Husitská ... revoluce?

Jaroslav Miller v knize o Anglické revoluci - https://www.databazeknih.cz/knihy/odlozeny-zrod-leviatana-51322 ten pojem re-volvere spojuje s návratem k něčemu. Má to být opak e-voluce, což je postupný vývoj, kdežto re-voluce znamená kupodivu návrat zpět, nikoli převratnou změnu, která to staré znič...