Středověk
Dnes je: 18. 02. 2018  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
05.02.2017: Rodokmen
Po dlouhé době rodokmen: Páni z Pardubic

17.04.2016: Jakub Kon(e)ček z Prus
Nižší moravský šlechtic, v závěru života majitel zdouneckého panství

28.02.2016: Maršík z Radovesic
Poslední komentáře
 • ? (Čeští panovníci)
 • zabiti vaclava iii femova vražda (Čeští panovníci)
 • Excalibur je jiný meč než ten vytažený z kamene. Excalibur dostal Artuš od Paní z Jezera a před smr . . . (Artušovská legenda - keltská mytologie)
 • Nechci se Vás nijak dotknout, ale ti připomínající mají většinou za sebou již nějaké publikace ;-) (Vilém Zajíc z Hazmburka. Katolický pán v husitské době)
 • Samý rejpal tady,zkuste si napsat něco takového sami lépe,když umíte jen hnidopišsky rýpat do každéh . . . (Vilém Zajíc z Hazmburka. Katolický pán v husitské době)
 • Sociální sítě a ostatní


  Přemyslovci

  * Vláda Konráda II. Oty (1189-1191)

  Autor: Jan Škvrňák . Vydáno dne 05. 11. 2007 (7883 přečtení)

  I na konci 12. století byl pražský kamenný trůn velkým lákadlem pro moravské údělníky vládnoucí v částech země, provinciích. Formálně jim právo stát se knížetem zajišovala stařešinská nařízení knížete Břetislava I., nastolená před jeho smrtí v Chrudimi roku 1055. Realita byla ovšem jiná. O pražském knížeti, tj. knížeti celých Čech s vrchní autoritou nad moravskými vládci z olomoucké a znojemskobrněnské větve Přemyslova rodu, rozhodovala přízeň velmožů, důvěra nebo koupená důvěra císaře, síla zbraní družin znepřátelených Přemyslovců a také v nemalé míře štěstí.
  Stejný jako moravští předci a pražští bratranci byl Konrád III. Ota, údělník, vládnoucí nad brněnskou a znojemskou části Moravy. On také neváhal obětovat tisíce a tisíce vojínů k získání přesvatého stolce na vrchu Žiži.

  Konrádova politická činnost rozhodně síle a stabilitě knížectví nepomohla. V roce 1182 se objevil s věrnými a nespokojenou šlechtou před Prahou. Celý konflikt s knížetem Bedřichem skončil před císařem, který fakticky rozdělil knížectví na Čechy a Moravu. Bedřich se tento kompromis pokusil změnit o tři roky později vysláním mladšího bratra Přemysla s vojskem – Konrád měl být ztrestán a podroben. Poražen byl u moravské Loděnice, ale zdecimovaní vítězi se museli vrátit zpět. Oba Přemyslovci, Bedřich s Konrádem, se dohodli na smíru. Konrád uznal vrchní vládu Bedřicha výměnou za nástupnictví v případě jeho smrti. 25. 3. 1189 kníže Bedřich, syn Vladislavův, umírá.

  Konrád se po jeho smrti bez větších konfliktů s ostatními příbuznými knížetem stal. I jeho politika se zásadně změnila a dala by se s trochou nadsázky označit jako „státotvorná“. Přestává být markrabětem, v listině z druhého roku vlády se tituluje jako kníže Čechů, kdysi markrabě Moravy. Do Olomoucka, získaného Barbarossovým verdiktem z Řezna roku 1182, dosazuje Vladimíra a Břetislava, dle nařízení právoplatné dědice – přímou vládu tedy ztrácí.

  Na rozdíl od Bedřicha neměl problém s biskupem Jindřichem Břetislavem. Vycházel dobře s ostatními Přemyslovci, kromě synů Vladislava II. – Přemysla a Vladislava Jindřicha. Děpolt II. se mohl vrátit zpět do svých údělů. Václav, další z bývalých odbojníků proti Bedřichovi, blízce s novým knížetem spolupracoval.
  Okruh Konrádovy šlechty se také změnil oproti předchozímu knížeti, který s předními českými muži často téměř válčil. Ve státních v úřadech se objevují jména, která byla spjata se Soběslavem II. (Heřman Černý komoří, Berwin číšník).

  Konrád kodifikoval také české právo v tzv. Statutech Konráda II. Oty . Kníže je předním mužům přestavil na sněmu v Sadské, v roce 1189. Ta se, bohužel, nedochovala, známe jen jejich potvrzení z obvodů jižní Moravy z 20. a 30. let století následujícího. Statuta zřejmě řešila především trestní právo, většinou formou peněžitých trestů, ale i fyzických. Napomáhala také vzniku pozemkové šlechty.

  Aktivní byl i v zahraniční politice, býval na dvorských sněmech v Říši. Z podnětu císařova syna Jindřicha podnikl ještě v roce 1189 výpravu do Míšeňska. Záhy má Jindřich problémy se Sicílií, kde se měl jako jediný dědic stát králem, ale tamní šlechta provolala králem Tankreda z Lecce. Jindřich, po smrti otce v Turecku římský král, vytáhl na jih, s ním i Konrád, kníže český. České oddíly zřejmě tvořily nezanedbatelnou součást výpravy, jak informují iluminace kroniky Petra de Ebulo. Správu země přenechal Václavovi. V dubnu se nechal Jindřich korunovat císařem a pokračoval dál na jih. Při dobývání Neapole císařské vojsko muselo bojovat nejen s obránci města, ale i morem. Především mor jej zdecimoval a porazil. Císař, který na mor málem také skonal, se dal na ústup. Dobytí Sicílie se muselo na několik let odložit. Pro české dějiny je podstatné, že v Monte Cassinu 9. 9. 1191 umírá český kníže Konrád II. Ota. Jeho ostatky byly záhy převezeny do Prahy. Svůj smutek analista (sic k roku 1190) vyjadřuje celkem jasně:

  Nad ním nech pláčí slzící a srdcích litující.
  Ach, Ach! Konráde, kníže, jenž mᚠbýt často vzpomínán,
  Žij v Kristu, jsa odveden ze světa tohoto!


  Konrád začal se stabilizací knížectví a knížecí moci. Přesto tato doba byla stále dobou bratrovražedných a velmi krvavých bojů a pevné království 13. století bylo spíše snem než realitou.

  Použitá literatura a prameny:
  Josef Žemlička: Čechy v době knížecí
  Josef Žemlička: Přemyslovci
  Martin Wihoda: Testament knížete Břetislava
  CDB I.

  Celý článek | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Záložky:
  Informační e-mailVytisknout článek

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Únor  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28     

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha