Středověk
Dnes je: 19. 09. 2019  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.

22.03.2019: 2 osoby
Pidn prask biskup Budivoj a Hroznata z Knova

08.04.2018: Prask biskup
Posledn komente
 • Pedstava, e klter Porta Coeli le na cest z Brna do Blanska neme pijmot ani dt, kter dos . . . (Konstancie Uhersk)
 • Jet s moj enou, kterou jsem te pochoval, jsme na Nkle byli. Z dohldky jsem vidl toto: uvnit . . . (Podvren zhada Veligradu. Stinn strnky amatrskch samizdat )
 • Syn se setkal s programtorem neuronovch st, ili cosi na hran uml inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities nadje pro historii?)
 • Tento tden jsem doshl nejvt sledovanosti tto studie na Akademia EDU z historickch studi celk . . . (Pilba knete Vclava svatho)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jev ponkud elov, v n je dle mho skromn . . . (Neomedievalismus)
 • Sociln st a ostatn


  Evropsk djiny

  * Boj o investituru II. (1077-1122)

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 29. 08. 2005 (6036 peten)

  Pokoenm v Canosse se ukzala posice papee ehoe jako hlavy kesanstva jako silnj oproti mskonmeckmu krli Jindichovi IV. Boj o investituru ovem pokraoval dle...

  Zastaral lnek

  Pot, co pape odpustil Jindichovi, vzbouenci proti krli ho obvinili ze zrady a zvolili si protikrle Rudolfa z Rheinfeldenu, vbskho vvodu. V Nmecku sice zaala domc vlka, ale jedin instrument, kter eho mohl proti krli pout byl soud. A na to protistrana nepistoupila.

  V Canosse Jindich slbil, e se rozhodnut papee podrob, ale to se nikdy nekonalo, proto v roce 1080 v m na synod Jindicha opt sesadil. Brzy umr protikrl Rudolf, oposice vol za protikrle nevznamnho Hemana ze Salmu, Jindichovi to uvoluje ruce k zsahu proti ehoi. V ervnu v Brixenu byl za protipapee prohlen arcibiskup ravennsk Wibert, pijal jmno Kliment III.

  Jindich ml svho papee, kter by ho korunoval na csae, uspodal mskou jzdu (300 eskch jezdc nechyblo), chtl se vypodat s neptelskm papeem. Na jae 1081 vstoupil do Itlie a zaal oblhat m, kter mu neotevel brny, m byl dobyt v roce 1084, ale eho se opevnil na Andlskm hrad. Nastolen byl Kliment III. a korunovn jm Jindich IV. eho podal o pomoc normanskho vvodu Roberta Guiscarta, ten m obsadil, ale vyplenil takovm zpsobem, e i eho uprchl. V roce 1085 umr.

  Za ti roky (1088) byl zvolen papeem Ota z Ostie, stoupenec reformy, pape Urban II. On pomalu zskval stoupence papestv ztracen ehoem, pomohlo mu vyhlen I. kov vpravy v roce 1095.

  Dal djstv boje o investituru nastalo po smrti Jindicha (1106), krlem se stal jeho stejnojmenn syn, papeem byl Paschal. Jindich V. se nehodlal vzdt investitury a pape v Troyes (1107) exkomunikoval nmeck biskupy.

  V roce 1110 pithl krl do ma, po nespnm jednn papee unesl a nechal se jm korunovat. Po smrti Paschala zvolil v roce 1118 svho papee. Ke kompromisu dolo a v roce 1122. Vyslanci novho papee Kalixta II. uzaveli 23. z konkordt ve Wormsu. Krl se vzdal prva investitury, uznal kanonick volby a svobodu svcen. Na opltku se pape uznal, e volby skch biskup a opat se maj konat v ptomnosti krle, jen pot zvolenmu ped vlastnick prva. Obma stranami bylo uznno, e biskup m povinnost vi crkvi i i.

  Pouit literatura:
  kolektiv autor: Djiny Nmecka
  Christopher Brooke: Evropa stedovku v letech 962 - 1154
  Vratislav Vanek: Vratislav II.

  Diskuse:Zahranin politika Vratislava II.

  Souvisejc lnky:
  Bitva u Mailberku (12.5. 1082) (19.08.2012)
  Boj o investituru I. (1075 - 1077) (29.08.2005)
  Cel lnek | Komente: 2 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Z  >>
  PotSttPSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha