Středověk
Dnes je: 19. 09. 2019  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.

22.03.2019: 2 osoby
Pidn prask biskup Budivoj a Hroznata z Knova

08.04.2018: Prask biskup
Posledn komente
 • Pedstava, e klter Porta Coeli le na cest z Brna do Blanska neme pijmot ani dt, kter dos . . . (Konstancie Uhersk)
 • Jet s moj enou, kterou jsem te pochoval, jsme na Nkle byli. Z dohldky jsem vidl toto: uvnit . . . (Podvren zhada Veligradu. Stinn strnky amatrskch samizdat )
 • Syn se setkal s programtorem neuronovch st, ili cosi na hran uml inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities nadje pro historii?)
 • Tento tden jsem doshl nejvt sledovanosti tto studie na Akademia EDU z historickch studi celk . . . (Pilba knete Vclava svatho)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jev ponkud elov, v n je dle mho skromn . . . (Neomedievalismus)
 • Sociln st a ostatn


  Hrady

  * Hrad Lipnice

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 24. 08. 2005 (3962 peten)

  Lipnice nad Szavou, jeden z naich nejvtch gotickch hrad u ns, byl postaven ve stejnojmenm msteku, stojc na skalnatm temeni kopce.

  Hrad Lipnice byl zaloen nkdy na potku 14. stolet. V roce 1314 je uvdn purkrab Bernard, v roce 1316 1. znm majitel Raimund z Lichtenburka. Za ti roky hrad prodv ehnkovi z Draic, pohled na hrad - palc, kaple ktermu je hrad zabaven Janem Lucemburskm a dalm majitelem se stv nejvy marlek Jindich z Lip. Pnm z Lip hrad pat a do roku 1370, kdy opt pat korun. Za est let je hrad zastaven pnm z Kunttu a Podbrad. Dalm majitelem hradu je Vt z Landtejna. Po smrti jeho syna pechz hrad do dren pbuznho eka z Vartenberka, kter byl zastnce husitstv a na hrad dal svtit husitsk kn. V roce 1425 hrad zskv Oldich z Romberka, jemu hrad zabr tborsk hejtman Jan Smil z Kreme. Roku 1436 hrad kupuje Mikul Trka z Lpy. Jeho rod dr hrad (s pestvkou 1561 - 1594) a do roku 1634, kdy je v Chebu zavradn posledn Trka. Hrad je konfiskovn a Lipnici za 2 roky zskv dstojnk Matou z Verniru. Hrad v letech 1645 - 8 obsadili vdov, kte odtud podnikaj loupen vpravy do okol. Lipnice po ticetilet vlce u chtr a mn majitele. 1869 hrad vyhoel. Rekonstrukce se Lipnice dokala od roku 1969.
  palc, Samson a vrtnice Na sevrozpadn stran piblin obdlnkovho hradu stoj Thurnovsk palc, kter oividn nevznikl najednou. Star je jihozpadn st, vystupujc z hradu. Zbytek palce byl postaven nedlouho pot, je podlnou zd rozdlen na dva dly, ve vnj polovin jsou obytn mstnosti, ve vnitn (u ndvo) je velk sl. K palci na vchodn stran pilh mohutn v, nazvan Samson, v jejm suternu se nachz studna. Hned vedle je tzv. vrtnice, kudy se dnes na hrad pichz. Hradby dle pokrauj a k jihovchodnmu rohu, kde byla brna a mohutn lichobnkov plochostrop v. Zachovala se jen sten. V tomto mst hrad kon a psmo hradeb se st zpt k palci. Pi hradbch a lichobnkov vi stoj dal palc s rozmry 40 x 20 metr, je pistavn v pozdn gotice. Palc soused s kapl svatho Vavince, m tverhranou lo (bl v v pli hradeb) a vystupujcm presbyteriem do ndvo. K hradu pat jet pedsunut bata Kenovka, na severovchod a zbytky opevnn.
  Hrad Lipnice je velmi zajmav architektonick dlo, mon jeden z nejhezch eskch hrad. Je z nj vhled na okol eskomoravsk vrchoviny. Na hrad vystupuj hudebn skupiny, ermsk a divadeln skupiny, konaj se tady kulturn akce.
  Pouit literatura: PhDr. Tom Durdk: Encyklopedie eskch hrad

  Cel lnek | Komente: 1 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Z  >>
  PotSttPSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha