Vydali jsme sborník prací o Přemyslu Otakarovi II.

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Web, Vydáno dne: 09. 12. 2014

kolektiv autorů: Přemysl Otakar II. Osudové ženy a zlomové okamžiky, Zlín-Prštné 2014, 168 s., vydání první, ISBN 978-80-7490-042-6Vážení příznivci tohoto projektu a zájemci o středověk,

při příležitosti výročí bitvy na Moravském poli v roce 2008 se na tomto portálu objevil poprvé nápad vydat soubor vlastních článků k tomuto tématu. Po několika letech příprav, samotného sepsání článků, jejich pečlivých korektur a grafického zpracování můžeme nabídnout široké veřejnosti výsledek naší činnosti. Každý z článků přináší nové poznatky podložené výzkumem nebo alespoň neotřelý pohled na již probranou problematiku.

Sborník na 168 stranách v 9 článcích a s předmluvou profesora Libora Jana popisuje zlomové okamžiky krále Přemysla Otakara II. a také zajímavosti ze života některých osob z jeho okolí. Konkrétně se více dočtete o jeho otci, králi Václavu I., odboji mladého kralevice proti němu, jeden článek je věnován opomíjené první manželce Markétě Babenberské. Zjistíte, jak to bylo s "oficiální" Přemyslovou milenkou Anežkou, která bývá řazena k rakouským Kuenringům, a jestli opravdu do tohoto rodu patří. Další část knihy je věnována samotné bitvě na Moravském poli a tomu, co se dělo po ní - s ostatky padlého krále i s Českým královstvím. Pohled archeologa nabídne článek o středověké vsi.

Cena knihy je jen 149 Kč plus případné poštovné.

Tento záměr je prakticky od počátku do konce řešen svépomocí, proto ani distribuce není založena na žádné ze sítí velkých knihkupectví. Možné je osobní předání v Praze či v Brně, po domluvě případně i v jiných městech, nebo zaslání poštou. V případě zájmu o sborník mne prosím kontaktujte na mail: jan.skvrnak@gmail.com

Anotace (úryvek z textu prof. Jana):

Poslední dvě desetiletí přinesla nepochybné oživení zájmu o českou historii, čemuž odpovídá nárůst počtu popularizačních časopisů či vyšší frekvence televizních diskusí. Kromě moderních dějin se takovému zájmu těší také období přemyslovských králů 13. století, nepochybně doba, kdy hrálo soustátí vedené domácí českou dynastií velmi důležitou roli v dějinách středověké římsko-německé říše a vlastně celé střední Evropy. Také na internetu se zájemci o toto období (ale i jiná) propojují a vedou spolu obsáhlé a často velmi zasvěcené diskuse. Vlastně zájem o určité období a konkrétní problémy tak pohání amatéry k hlubšímu poznání a studiu historických věd. Právě studie tohoto sborníku jsou svědectvím a zhmotněním takového zájmu. Jsou dílem účastníků diskusí na stránkách historického fóra www.e-stredovek.cz.

Z obsahu:

Václav I.
Povstání kralevice Přemysla
Markéta Babenberská
Anežka Palcéřík a exkurz k Přemyslovým nemanželským dětem
Středověká ves doby velké transformace
Bitva na Moravském poli
Bitva Na Moravském poli ve světle soudobých kronik
Dlouhá poslední cesta pátého krále
Důsledky bitvy na Moravském poli