Česká středověká literatura (2. díl)

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Umění, Vydáno dne: 21. 05. 2006

Od 13. století je česká literatura na výrazném vzestupu, pomalu vytlačuje latinu a na vrcholu je za vlády Karla IV; kdy je Praha s univerzitou jedním z kulturních a mocenských center celé Evropy. Autory se stávají nejenom kněží, ale i šlechta a měšťanstvo, pochopitelně to vede k nárůstu světské literatury.

Zastaralý článek

Z 13. století se nám dochovaly lyrické duchovní skladby: Píseň Ostrovská, Kunhutina modlitba. Obě jsou česky. Z latinské tvorby to jsou legendy hlavně o svatém Václavu, Prokopovi, Kateřině, apokryfy o Jidášovi. Vycházejí hlavně ze Zlaté Legendy.
Další významné období literatury, ale především v němčině na našem území je za vlády Přemysla Otakara II. a Václava II ; souvisí s vnější kolonizací, rytířskou kulturou a minnesängry. Ulrich z Etzenbachu píše Alexandreidu, epos o Alexandru Velikém, k němu je zde připodobňován Přemysl II. Obkopen minnesängry je na svém dvoře Václav II; samotnému jsou mu připisovány 3 milostné písně. Nejenom král, ale i vyšší česká šlechta má své dvorní básníky. Pro pány z Lichtemburka přepisuje Tristana a Isoldu Heinrich von Freiberg.
Zhruba v první třetině 14. století je napsána latinská Chronicon Aulae Regiae známější pod názvem Zbraslavská kronika. Sepsali ji dva opaté Zbraslavského kláštera Ota (do r. 1314) a Petr Žitavský (do r. 1338). Kronika vyzdvihuje a oslavuje zakladatele tohoto kláštera Václava II; ale i jeho otce Přemysla. Zvláště Petr svým uměleckým slohem vytváří z kroniky významné dílo.
14. století je ale věkem hlavně české literatury. Literatura se laicizuje a více píší představitelé necírkevních vyšších vrstev. Jedním z prvních významných českých děl je Kronika tak řečenáho Dalimila, která není historicky věrná. Napsána je česká Alexandreida (dochovalo se asi 3500 veršů z 9000), autorem je někdo z vyšší české šlechty a jsou zobrazeny české poměry. Během Karlovy vlády je napsáno několik kronik, žádná nedosahuje věhlasu Kosmovy nebo Zbraslavské. František Pražský popisuje události do vlády Václava I. do roku 1353, Beneš Krabice z Weitmile od roku 1283. Přibík Pulkava z Radenína dopsal od počátků dějin svoji kroniku do roku 1330, než mohl dopsat vládu Karla, zemřel. Císař si do Čech pozval Itala Jana Marignolu, aby on napsal české dějiny s důrazem na Karlovu návaznost na Přemyslovce, novou interpretaci českých dějin, kdy vláda Karla IV. je vvrcholením českých dějin. Marignola vycházel z Kosmy a Kristiána, ale české prostředí a poměry neznal, pokus dopadl dost neslavně, kroniku pojmenovanou Chronica Boemorum, dovedl do roku 1283.
I Karel vytvořil několik děl, především Vitu Caroli, Život Karlův. Dílo má dvacet kapitol, popisuje život Karla od 30. let do roku 1346. Prvních 14 kapitol napsal sám (o sobě mluví v 1. osobě obou čísel), posledních 6 napsal zřejmě někdo jiný. Sám napsal nepřijatý zákoník Majestas Carolina, dále Korunovační řád český a Řád požehnání královny. Z duchovní literatury sepsal legendu o sv. Václavu a Morality císaře Karla IV. Důležité pro čekou literaturu je jeho založení univerzity.
Z duchovní literatury jsou důležité legendy: Legenda o sv. Prokopu (důraz na sázavský klášter) a Legenda o sv. Kateřině. Také duchovní písně: Buoh všemohúcí, Jezu Kriste, ščedrý knězě a Otep Myrhy.
V 70. a 80. letech je kompletně do češtiny přeložena Bible, po založení univerzity je přeloženo mnoho důležitých děl. Mandevillův cestopis (Vavřinec z Březové), Milion, Trojánská kronika (příběh o dobývání Tróje). Bartoloměj z Chlumce zvaný Klaret píše Vokabulář gramatický, Bohemář a Glosář, 1. latinsko-český slovník.
Z nejvýznamější světské lyriky Závišova píseň, Dřěvo se listem odievá, Ztratilať sem milého. Do epiky patří: Štilfríd a Bruncvík (vypráví o původu českých symbolů, lva a orlice), německy psaný Oráč z Čech Jana ze Žatce a z něj vycházející Tkadleček (Tkadleček přijde o ženu). Důležitá je satirické a didaktické básnictví, žákovská poezie, spory. Mezi neznámější spory patří: Podkoní a žák, Svár vody s vínem a Spor duše s tělem. Významný satirik byl Smil Flaška z Pardubic, který napsal Novou radu (zvířata zde radí svému králi, lvu. Ve skutečnosti jde o rady Václavu IV.) a Radu otce synovi. Satira Desatero kazanie božie ukazuje, jak je Desatero porušováno společností, Satiry o řemeslnících a konšelích kritizují řezníky, kováře, pekaře, sladovníky, lazebníky, ševce a konšele.
V tomto období se rozvíjí světské drama, vznikající z duchovního, hrajícího se v kostelech (Hra veselé Magdaleny) Z Her tří Marií vzniká naše první světské drama Mastičkář z poloviny 15. století. Použit je lidový jazyk s vulgarismy a germanismy. Mastičkář prodává na tržiští Mariím masti.
Použitá literatura: Jaroslav Čechura: České země v letech 1310-1378; Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin 1; Literatura pro 1. ročník gymnázií; Kateřina Engstová: Marignolova kronika jako obraz představ o moci a postavení českého krále, v MHB 6.

Diskuse: Středověká čeština.