Hrad Litice

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Hrady, Vydáno dne: 14. 11. 2005

Jeden z Orlických hradů leží na vysokém zalesněném kopci. Přesto ani z nejvyšší věže není rozhled do širého okolí, kolem jsou vidět pouze svahy dalších kopců. Zdá se, že hrad je tu skryt, tak, aby nebyl nikdy dobýván. Je to trochu paradox.

Hrad založili členové rodu Drslaviců někdy na konci 13. století. Jméno získal podle stejnojmenném hradu Drslaviců, který ležel v centru jejich panství u Plzně. V roce 1304 získává hrad královská koruna, přesně Václav II. od Půty z Potštejna, který byl považován za zakladatele. Nedlouho zůstává v královských rukách. Je zastaven Jindřichu z Lipé v roce 1316. V následujících 50 letech je zastavován a střídá se mezi pány z Lipé a Lichtemburka.

Stabilnější majitel přišel před rokem 1371, hrad získává Boček z Kunštátu. V rodu zůstává velmi dlouho. Jeho pravnukem je český král Jiří z Poděbrad, drží od Litice od roku 1427, jeho poručníkem je Heralt z Kunštátu. V držení rodu zůstává do roku 1495, kdy je jeho syn hrad nucen prodat. Kupujícím je Vilém z Pernštejna, hrad ale ztrácí důležitost díky sousednímu Potštejnu. Jaroslav z Pernštejna díky neúspěchy v hospodaření opět hrad prodává. Mezi lety 1556-1562 často střídá majitele. V posledním datu ho kupují páni z Bubna a přesouvají odsud sídlo panství do Žamberka. Hrad upadá, v roce 1652 je již polozbořený, využívají se některé hospodářské budovy. Posledními významnými majiteli jsou Parishové, drží hrad od 1815 do roku 1948, kdy Litice zabavuje stát a drží ho dodnes.
Původní jádro na vrcholku kopce se do dnešních dní nezachovalo, přestavěno bylo v druhé polovině 14. století na dva protilehlé paláce. Dnes existuje pouze jeden, z druhého jen skromné zbytky zdí. Hrad do dnešní doby přestavěl Jiří z Poděbrad, byla to jeho jediná výstavba hradu za jeho královského života. K čelnímu paláci přistavěl čtverhrannou věž. Interiéry měli klenbu, jedna místnost sloužila jako kaple. Do věže se chodilo po můstcích z pater paláce. Palác měl oproti dnešku ještě jedno patro, patrně dřevěné. Starší dřevěné ohrazení bylo nahrazeno kamenným. Na vstupní straně byla vybudována ještě další hradba. Toto opevnění obsahuje 2 bašty, jednu chránící bránu. Západní nároží hned vedle brány je vybaveno střílnami. Vstupní brána je masivní obdélníková stavba, která má jak vjezd, tak i branku pro pěší. Na čelní straně brány jsou dvě desky s reliéfy. Vpravo jsou dvě sedící postavy nad sebou, pod nimi lidská hlava. Nad brankou je český, moravský, hornolužický a erb poděbradských s nápisem, kdo nechal v roce 1468 věž postavit. Celkově je tato poděbradská přestavba hodnocena v době nastupujícího dělostřelectva jako průměrná, až podprůměrná.

Mnoho informací o hradu, vstupném, okolí a dalším nabízejí internetové stránky hradu: http://hrad.litice.sweb.cz/ ; fotogalerie zde