Cesta Marca Pola (1269 - 1295)

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Evropské dějiny, Vydáno dne: 18. 09. 2005

Marco Polo byl prvním evropským cestovatelem v pravém slova smyslu. Podnikl cestu z Benátek až do Číny a napsal o tom cestopis - Million. Jeho pravdivému vyprávění, ale nikdo nevěřil a zemřel jako lhář a snílek.

Zastaralý článek

Marco Polo, pozdější autor cestopisu, se narodil v roce 1254 v rodině benátského obchodníka. Cestovatelé byli i jeho otec Niccolo a strýc Mateo, ti vlastnili "firmu" v Konstantinopoli s pobočkami na Krymu. Tam se také v roce 1260 vydali a šli dál za obchodem po stezce do Mongolska. Kvůli politické situaci (Černého moře se zmocnili Janované a vypukla válka v Mongolsku) v roce 1261 se nemohli vrátit domů. Tři roky žili v středoasijské Buchaře. LP 1265 se dostali ke dvoru mongolského chána Kubilaje (Kublajchána). přístav očima středověkého autora Kubilaj se velmi zajímal o evropskou kulturu a poslal přes cestovatele dopis papežovi, ve kterém žádal o vyslání evropských učenců. Cesta zpět trvala 3 roky.
Další výpravy se dočkal i patnáctiletý Marco, výprava byla doprovázena dvěmi doktory teologie, kteří ovšem utekli, dostala mnoho darů pro chána. Cesta přes horské plošiny a pohoří Asie trvala 4 roky, do Pekingu se dostali v roce 1275. Kublaj je velkoryse přijal a všichni se stali státními úředníky. Marca, který se rychle naučil mongolsky a persky, si velmi oblíbil. Mladý Polo se seznámil s vyspělou civilizací, používající papírové peníze, dokonalý system poslů, využívající uhlí, petrolej. Polo v úřadu inspektora procestoval téměř celou rozsáhlou mongolskou říši, strávil zde 17 let.
Všichni Polové už mysleli na návrat do Evropy, Kubilaj chtěl dále využívat jejich služeb. K návratu domů Polové využili svatbu chánovy dcery s perským vládcem. Po moři cestovali jižně z Číny okolo zadní Indie. Polo později ve své knize popsal bohatství Filipín, Jávy, Cejlonu, Indie. Z Cejlonu flotila pokračovala do Persie. Celá plavba trvala 2 roky. Z města Hormuz, kde přistáli se vydali po souši konečně do Evropy. Do Benátek se dostali v roce 1295. Později po návratu byl v jakési námořní bitvě mezi Janovany a Benátčany zajat a strávil ve vězení tři roky.
Během svého nedobrovolného pobytu v ve vězení nadiktoval svoje vzpomínky spoluvězni Rusticienovy de Pise. Tak vznikl cestopis Milion. Propuštěn byl v roce 1299, žil do roku 1324, živil se dál jako obchodník.
V Milionu popisuje tamější poměry, geografii. Kniha se setkala s velkým úspěchem, ale čtenáři nevěřili předloženým faktům.
Použitá literatura: Kolektiv autorů: Doba hradů a rytířů