Hrad Strádov

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Hrady, Vydáno dne: 24. 08. 2005

Jeden z stovky neznámých českých hradů. Tento se nachází v okresu Chrudim, přímo v CHKO Železné hory a navíc v přírodní rezervaci Strádovské peklo, tudíž je tam přístup značně omezen. Leží na ostrohu nad řekou Chrudimkou.

Hrad byl založen někdy v první polovině 14. století, tehdy měl ještě patřit králi. Strádov byl součástí panství, do kterého patřily i nedaleké Nasavrky, proto má dějiny téměř totožné. Ale popořádku. Zmínky o hradu začínají v okamžiku, kdy král Karel IV. daroval Nasavrky i Strádov (celé panství) pohled od východupříteli Janu Očkovi z Vlašimi, což byl v té době olomoucký biskup. Stalo se tak někdy po roce 1354. Hrad brzy přechází do rukou pánů z Chlumu, konkrétně Jaroše z Chlumu, ten založil klášter sv. Jakuba naproti Strádovu a uvedl do něj mnichy z podlažického kláštera. Po něm se připomíná jeho syn Jindřich Lacenbok z ze Strádova (1382). V letech 1397 - 1405 spravoval košumberské panství, jako poručník Jana, Viléma, Diviše a Beneše z Chlumu. Hrad byl později prodán Janu Blehovi z Lipky, který se poté píše Jan ze Strádova.
Tento šlechtic, poté co byl upálen Jan Hus, podepsal stížný list kostnickému sněmu. Až do roku 1421 byl hrad ušetřen hrůz Husitské revoluce. Pražané přitáhli ke Chrudimi, vtrhli do města, zničili dominikánský klášter a mnichy zabili (běžná scéna Husitských válek). Poté vojsko táhlo k Podlažicím, Práčovu a Strádovu, kde zničili zdejší kláštery. Jan ze Strádova se účastnil tažení Husitů, možná byl i jeden z vůdců, protože část vojska, které se vypravovalo za hranice se nazývalo Strádovští.čelní hradba Hrad s okolím zastavil za 600 kop grošů Aleši z Bítovan, Benešovi z Křivého a svému synovi Janovi. Druhou část statků zdejších (jižně od Slatiňan) zastavil za 400 kop grošů Alešovi z Bítovan a Vitkovi z Talmberka rovněž za 400 kop gr.
Toto území potom velmi často měnilo majitele, ale Strádov byl pravděpodobně za husitských válek pobořen, v roce 1457 je uváděn jako zbořený.
Hrad byl neveliký, měl zhruba sedmiúhelníkový půdorys. Z hradeb se dochovala část obloukové hradby na severní straně. Dále se zachovala část čelní budovy. Ze zadní budovy(směrem k řece) dochovaly pouze terénní nerovnosti. Z jižní strany je příkop, přes který vedl padací most.
Jihozápadně od hradu bylo rozsáhlé předhradí, opevněné hradbou, branskou věží a příkopem. U věže stála čtverhranná budova. Dále zde byly konírny, stáje, hospodářská stavení a ubytování čeledínů. Do součastné doby se zachovaly z předhradí pouze zbytky studně a sklepení.
Zřícenina je většinu roku nepřístupná, ale je z ní pěkný pohled na Chrudimku. Nedá se ale říct, že by na hrad byl dobrý pohled z cesty.
Použitá literatura: Alois Klaus: Nasavrky. Obraz místopisný i historický