Středověk
Dnes je: 18. 09. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Listinu v roce 1251 nemohl vydat Premysl Otakar I., ten uz nezil. (Hrabata z Hckeswagenu msto zbohatnut na kolonizaci padek rodu)
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Koltejna

  Zpt

  Hynek z Koltejna

  il(a): ped 1420 - +7.9.1427

  Popis:
  esk lechtic, husitsk vojevdce.

  Hynek z Koltejna byl pslunkem lechtickho rodu pn z Valdtejna. Jeho genealogick zaazen je vak stle diskutabiln a dokonce ani nen zcela jednoznan, zda-li Henk z Koltejna (1401-1409), je tout osobou nebo pmo otec Hynkv?

  Ve vtin ppad se psval (Hynko de Colsstain, Hynkone de Kolssteyn) po svm sdle, hradu Koltejnu v Jesenkch (dnen Brann) a stejn jej nazvaly i dobov prameny vetn kronik. Na Koltejn ale nejsp pli asu netrvil a setrvval zde pouze pleitostn, nebo byl pli vojensky a aktivn politicky zaneprzdnn po celch echch i za hranicemi.

  Jak napovdaj jihlavsk poprav knihy, astnil se Hynek pravdpodobn i innosti pedhusitskch bojovch druin, kde zskval potebn vlen zkuenosti. Le prvn zmnkou o nm zstv z roku 1420, kdy byl ptomen v panskm poselstvu ve Vratislavi (Wrocaw). S nabdkou esk koruny polskmu krli byl na polsko-litevsk misi celkem tikrt. Za svou kariru se stal hejtmanem Jarome, Litomic (1421), Prahy nebo Slanho (1425). V letech 1423-1424 se dvakrt astnil vojenskho taen na Moravu. astnil se tm vech vznamnch obleen a dobvn, vetn Vyehradu r. 1420, nebo naopak nespnho obleen hradu v Most (1426). Jeho jmno figuruje jak v zemskm landfrdu (1422), tak o dva roky dve v manifestu proti Zikmundovi. Roku 1422 byl v Praze spolu s Janem ikou a dalmi zvolen do pansk rady devatencti rozsudch. O rok pozdji byl na svatohavelskm snmu jmenovn za jednoho ze 12. zemskch sprvc. Nkolikrt ikoval sv vojsko spolen s ikou, jindy se krtce dostal dajn i do sporu s nm. Roku 1425 musel na nedlouho dokonce elit tokm tborit. Dokonce na nj byl spchn nespn atentt. Zavrenm jeho kariry byla ast v jedn z nejvznamnjch vtznch bitev sv doby u st (nad Labem) roku 1426.

  Jako jeden z nejvrnjch ptel Korybutovch, po jeho zajet, se za kadou cenu prosazoval o jeho vysvobozen, netuc, e je vznn na nkdejm jeho rodovm Valdtejn. Proto byl mezi tmi, kte v Koln roku 1427 osnovali pepaden Prahy a pedn j do moci Zikmundovi. Po vyzrazen se jim to vak stalo osudnm a Hynek byl pobl Staromstskho nmst v dom u Slona zavradn lotrem Makovcem, jak jej nazvaj kroniky, (Janem Makovcem z Mrunic) kterho Hynek nedlouho pedtm osvobodil od ibenice.

  pxs

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Z  >>
  PotSttPSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30    

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha