Středověk
Dnes je: 17. 09. 2019  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.

22.03.2019: 2 osoby
Přidán pražský biskup Budivoj a Hroznata z Knířova

08.04.2018: Pražský biskup
Poslední komentáře
 • Představa, že klášter Porta Coeli leží na cestě z Brna do Blanska nemůže přijmot ani dítě, které dos . . . (Konstancie Uherská)
 • Ještě s mojí ženou, kterou jsem teď pochoval, jsme na Nákle byli. Z dohlídky jsem viděl toto: uvnitř . . . (Podvržená záhada Veligradu. Stinné stránky amatérských samizdatů )
 • Syn se setkal s programátorem neuronových sítí, čili cosi na hraně umělé inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities – naděje pro historii?)
 • Tento týden jsem dosáhl největší sledovanosti této studie na Akademia EDU z historických studií celk . . . (Přilba knížete Václava svatého)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jeví poněkud účelová, v níž je dle mého skromné . . . (Neomedievalismus)
 • Sociální sítě a ostatní


  Rejstřík osob

  Újezdu

  Zpět

  Mikulᚠz Újezdu

  Žil(a): poč. 13. st - 1258

  Popis:
  Původ jednoho z pražských biskup lze hledat v nešlechtické rodině z Újezda (bývalá vesnice pod Petřínem).

  Poprvé je doložen jako arcijáhen na závěti Hrabišice Kojaty v roce 1227 jako svědek, poté v roce 1238, kdy je členem pražské kapituly.

  V roce 1240 je Mikulᚠzvolen pražským biskupem a zdá se, že byl kuriálním (reformním) kandidátem nikoli člověkem krále Václava I. Mikulᚠz Újezda nebyl pomazán na biskupem štaufským metropolitou v Mohuči, ale samotným papežem Řehořem IX. 29. května 1241, do Čech se vrátil na konci července. Mikulᚠ(podle svědečných řad královských listin) s králem příliš nespolupracoval.

  V roce 1245 Mikulᚠnavštívil lyonský koncil, který řešil spíše boj proti Fridrichovi II. Než vnitřní problémy církve. Když byl v návaznosti nato zvolen německý protikrál Jindřich Raspe, Mikulᚠ(natož pak král Václav), ho neuznal. 13. srpna 1246 byl proto Mikulᚠsuspendován a dán do klatby. Interdiktem byla stižena záhy i česká diecése, když se Mikulᚠodmítl podílet na boji kurie s králem Václavem I. o obsazení olomouckého biskupství.

  Biskup se aktivně účastnil povstání mladého Přemysla (v pozadí tohoto sporu byl i souboj mezi císařstvím a papežstvím a tak lze snad vysvětlovat i zapojení Mikuláše). Posledního července 1248 byl ve sv. Vítu zvolen králem Přemysl, Mikulᚠbyl poté v čele poselstva k Václavovi I. na Zvíkov, které mu mělo oznámit jeho sesazení. Není známo, kdy přesně, zda ihned na Zvíkově, nicméně Mikulᚠbyl starším králem zajat, propuštěn byl až v březnu následujícího roku. Po svém propuštění již povstalce nepodporoval. Okolnosti nejsou známy a lze jen spekulovat, co za tím stálo. Kál se biskup za domácí válku, kterou pomohl rozpoutat nebo se musel vzdát pod nátlakem Václava I. nebo byly důvody jiné?
  V srpnu 1249 byl již v čele procesí, které vítalo Václava I. v Praze a společně s olomouckým biskupem Brunem korunoval Václava I. králem.

  K roku 1251 se zachovala informace, že Mikulᚠzbavil pro „různé prohřešky“ prebendy pražského kanovníka Bartoloměje.

  V roce 1250 dal papež Mikuláši pokyn, aby našel symbol, znak špitálnického bratrstva Anežky Přemyslovny, o dva roky později biskup vybral červenou hvězdu a kříž.

  V 50. letech biskup vítal řadu významných duchovních osobností Evropy. V roce 1254 to byl neapolský biskup Bernard, v roce 1256 papežský legát Petr (který byl v Praze přepaden a oloupen – kvůli tomu byly v červenci zrušeny mše do té doby, než m욝ané neslíbili, že se podobné incidenry nebudou opakovat). Poslední návštěvu představoval kolínský arcibiskup Konrád, který se v Praze vyskytoval v červenci 1256.

  K duchovní správě se zachovalo daleko méně informací – máme obecnou zmínku o tom, že světil oltáře, kostely (sv. Kryštof v Týně) i kněží. Konkrétně víme, že ve sv. Vítovi v Praze posvětil kapli sv. Michala (1252), získal nové varhany (1256) a nechal opravit „nebesa“ (1257).

  S jeho episkopátem se váže požár biskupské residence na Hradě a přesun dvora do míst u tehdejšího Juditina mostu. V posledních letech episkopátu Mikuláše z Újezdu byla zřejmě vytvořena stálá biskupská kancelář.

  V pozdější kronice Františka Pražského je Mikulᚠlíčen jako lakomý člověk, t.ř. Dalimil zase píše, že se po něm biskupem stal Jan štědrý.  Dotazy, diskuse, vyjádření k rejstříku (odkaz na fórum)

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Září  >>
  PoÚtStČtSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha