Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 26 úno 2021 16:03

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další

Byl støedovìký svìt agresivnìjší-krutìjší než dnes?
ano, jistì  33%  [ 6 ]
rozhodnì ne  67%  [ 12 ]
Celkem hlasů : 18
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Agresivita ve støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 05 zář 2006 12:27 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Obecnì se má za to, že støedovìk byl "dobou témìø zvíøecí". Že agresivita byla neodmyslitelnou souèástí tehdejšího neurvalého svìta. Ale bylo tomu opravdu tak? Není dnes svìt ještì víc agresivnìjší ve vìcech, kde by se støedovìký èlovìk nestaèil divit?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Agresivita, krutost...
UNREAD_POSTNapsal: 05 zář 2006 12:32 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Bez komentáøe-no comment!
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 05 zář 2006 13:21 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Domnívám se, že nikoliv. Dokonce si dovolím vyslovit pro nìkoho možná kacíøskou myšlenku. I støedovìké války vzhledem k použitým zbraním vè. palných "nebyly tak drastické" v porovnání s válkami minulého a tohoto století. A to již vùbec nemluvím o válce s teroristy a o válkách, které vedou teristi. Války, pøi nichž hynou nevinní lidé. V londýnském metru si troufám tvrdit s velkou mírou pravdìpodobnosti zemøeli i lidé, kteøí neschvalovali militantní politiku Tonyho Blaira vùèi Iráku...
Przemysl de Nyestieyky píše:
Obecnì se má za to, že støedovìk byl "dobou témìø zvíøecí". Že agresivita byla neodmyslitelnou souèástí tehdejšího neurvalého svìta. Ale bylo tomu opravdu tak? Není dnes svìt ještì víc agresivnìjší ve vìcech, kde by se støedovìký èlovìk nestaèil divit?

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 05 zář 2006 20:33, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 05 zář 2006 13:28 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Domnívám se, že nikoliv...
A co tøeba takhle jako støedovìký èlovìk vs. dnešní èlovìk? Mìl ve svém smýšlení víc pøirozené krutosti než dnešní bìžný obèan?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 05 zář 2006 14:02 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nevím, jak civil. Ale voják, ucítí-li pach krve smíšený s pudem sebezáchovy, je stejnì zbabìlý èi krutý ve všech dobách a je jedno, zda drží v ruce meè nebo automatickou pušku s laserovým zamìøovaèem...
Przemysl de Nyestieyky píše:
...A co tøeba takhle jako støedovìký èlovìk vs. dnešní èlovìk? Mìl ve svém smýšlení víc pøirozené krutosti než dnešní bìžný obèan?

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita, krutost...
UNREAD_POSTNapsal: 05 zář 2006 16:52 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Bez komentáøe-no comment!
Obrázek

I mistr tesaø se nìkdy utne...

Ze støedovìku taky pochází "citát": Zabte je všechny, Bùh si je roztøídí - pøi dobývání jednoho katarského mìsta. Na podrobnosti bych se musel podívat - kdo, kdy, kde. Ale to není tolik dùležité.
Støedovìk nebyl krutìjší než dnešní doba, ale syrovìjší. Rok neúrody mohl udìlat s lidmi cokoli, chasník mohl zabít souseda, feudál zabít poddaného, který se vzbouøil, poté, co nemìl na zaplacení. Díky existenèní nejistotì byl støedovìk, jaký byl. Objektivnì to ale posoudit nemohu, neznám míru kriminality ve støedovìku, vlastnì ani dnes. Nicménì støedovìk by se dal dìlit na 2 období a) èlovìk byl dùležitìjší než pùda (u nás do 12.-13. století) b) je tomu naopak. V prvním období (není to oficiální dìlení) nebyly tolik tendence zabíjet lidi, v druhém období už u nás byla silnì rozvinutá církev.
Církev ale nemohla vymítit agresivitu ve spoleènosti, pøes to mnoho, co se pokoušela "manipulovat". Zákaz kuše III. lateránský snìm 1137 (pokud se nepletu), boj za Krista v rytíøské kultuøe, køížové výpravy, jako snaha o vymýcení valek mezi køesťany.
Na støedovìku je dobrá jedna vìc, pokud se válèilo, zabití více ménì vždy znali svého vraha (nebo jeho erb). Dá se øíct, boj muže proti muži...
Žádné masové zabíjení - kulomety, kobercové nálety, koncentráky, jaderné hlavice. Støedovìk byl krutý bezdìky, aby pøežil, dnešní doba je krutá v tom, že vraždí ve velkym, naprosto cílenì a naprosto jednoduše a bezcitnì.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita, krutost...
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 13:14 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Žádné masové zabíjení - kulomety, kobercové nálety, koncentráky, jaderné hlavice. Støedovìk byl krutý bezdìky, aby pøežil, dnešní doba je krutá v tom, že vraždí ve velkym, naprosto cílenì a naprosto jednoduše a bezcitnì.

Opìt v této souvislosti musím pøipomenout terorismus, který je bohužel jednou z nejvìších bolestí života na této planetì v 21. st. Je právì o to horší, že všechny typy zbraní, které jsi uvedl mohou mít teroristé k dispozici. :!: :( Dále pak používají sofistikované prostøedky komunikace vè. mobilní pøes satelity. Je velice obtížné je odhalit zpravodajskými službami. (O to více oceòme nedávný zmaøený útok na civilní dopravní letouny...). A právì takøka permanentní ohrožení teroristickými útoky kdekoli na svìte èiní novovìk nesrovnatelnì krutìjší a surovìjší než støedovìk...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita, krutost...
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 13:28 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
...Je právì o to horší, že všechny typy zbraní...mohou mít teroristé k dispozici...Dále pak používají komunikace vè. mobilní pøes satelity...A právì takøka permanentní ohrožení teroristickými útoky kdekoli na svìte èiní novovìk nesrovnatelnì krutìjší...
Toto, èeho se držíte, je spíš stejná obava, jakou mìli støedovìcí obyvatelé z jiných vìcí. Proto bych ji vnièem ani nenadsazoval ke dnešku.
Ve støedovìku byl permanentní strach z cizích armád, ve váleèné dobì i z vlastních a neustále byl prostý èlovìk vystavován neúmìrnému stresu. Nebylo radno ani cestovat po setmìní a vùbec cesty dálkového obchodu byly vždy podnikány s rizikem pøepadení, èemuž "mìly" bránit strážní hrady.
I tehdy se nepøátelská vojska dorozumívala dálkovì. Nebyly sice mobily, ale pomocí strážných stanovišť a hrádkù, pomocí zvìdù... A taktéž støedovìk využíval všemožné druhy zbraní. Je snad støepina z teroristické nálože horší od rozštípnutí hlavy sekerou nebo vystøeleného oka kuší...? :?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita, krutost...
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 14:10 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Je snad støepina z teroristické nálože horší od rozštípnutí hlavy sekerou nebo vystøeleného oka kuší...? :?

Daleko horší, o to, o co je horší terorismus od války. Ve válce se tak nìjak se smrtí dá poèítat, pøí cestì v metru (tøeba) asi tìžko. Ve válce umírají vojáci, pøi terorismu nevinní. Ve støedovìku se tak nìjak ta smrt od ozbrojence dala èekat a dalo se jí bránit...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita, krutost...
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 15:15 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Ve válce se tak nìjak se smrtí dá poèítat, pøí cestì v metru (tøeba) asi tìžko...
Ve válce ale žiješ ve stresu ze dne na den. Ekologický chov dobytka je založen tom, že zvíøe vegetuje na èerstvém vzduchu, neposilòuje se žádnými antibiotikami, umìlými krmivy a pøedevším ani neví, že pùjde na smrt. Ta také nepøichází nijak drasticky ale rychle a okamžitì. Pokud bych to obraznì pøirovnal, tak teroristický zásah je bližší ekologickému chovu. :) Rozdíl mezi tím ještì je, že ve válce èlovìk neví, kdy válka skonèí a dožije-li se toho vùbec, a u teroristického zásahu ani netuší, že by mohl pøijít. Poèet obìtí bývá taky daleko nižší než v pøípadì války. (Nechci se však zastávat terorismu!!). Terorismus je však váleèný stav muslimských zemí a toho svìta okolo. Oni to tam zažívají již dlouhá desetiletí, kdežto my jsme dosud o tom jenom slyšeli, a do té doby nás to tolik nevzrušovalo. 8)
Ježek píše:
Ve válce umírají vojáci, pøi terorismu nevinní...
Jako znalec støedovìku jsi teď nepochybnì pøestøelil. Ve válce sice padne znaèný poèet obìtí z øad ozbrojených složek, ale válka se nikdy nevyhýbala nevinným. Ve støedovìku byly vypalovány celé vesnice a pøedhradí, ve svìtových válkách byl vìtší poèet týraných a pobitých z øad civilistù... ostatnì i terorismus není nic jiného než forma váleèné odpovìdi na politiku, akorátže ta nejzbabìlejší, jaká kdy v historii lidstva byla.
Ježek píše:
...ta smrt od ozbrojence se dala èekat a dalo se jí bránit...
A jak, pokud jde o poddaného, který zaplatil životem za vzpouzení se pánovi? Navíc poddaný ani nesmìl pøi sobì nosit zbraò za což by také okamžitì zaplatil životem...
Válka (potažmo i terorismus) je sama osobì forma chtíèe, chamtivosti a spekulace, vedlejším produktem je pak vždy krutost doprovázená agresivitou.
Ale co takhle krutost lidská, pokud z toho vymezíme válku a terorismus?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita, krutost...
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 15:45 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Ježek píše:
Ve válce umírají vojáci, pøi terorismu nevinní...
Jako znalec støedovìku jsi teď nepochybnì pøestøelil. Ve válce sice padne znaèný poèet obìtí z øad ozbrojených složek, ale válka se nikdy nevyhýbala nevinným.

Spíš sem mluvil o dnešní dobì, dejme tomu ve støedovìku byla válka horší pro nevinné to jo, ale vìtšinou celé vesnice pøed blížícím vojskem utekly. Když ne, vojsko vydrancovalo vesnici, obyvatele pochytalo a pøesídlilo k sobì Zatímco válka se snaží o znièení vojenské síly protivníka, terorismus se snaží pøedevším o vraždìní nevinných
Przemysl de Nyestieyky píše:
Ježek píše:
...ta smrt od ozbrojence se dala èekat a dalo se jí bránit...
A jak, pokud jde o poddaného, který zaplatil životem za vzpouzení se pánovi? Navíc poddaný ani nesmìl pøi sobì nosit zbraò za což by také okamžitì zaplatil životem...

Mohl utéct, pokusit se utéct, pøed bombou, nebo kobercovým náletem utýct nejde.
Przemysl de Nyestieyky píše:
Ale co takhle krutost lidská, pokud z toho vymezíme válku a terorismus?

Jak jsem øikal, spíš než vìdomá, "nevìdomá" z drsné a "primitivní" doby. Ale je naše doba vyspìlá, když zabíjí masovì? V tìhle oblastech jsme se moc daleko nedostali od té doby...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Rozøíznutí èlovìka vejpùl
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 15:51 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jistì pozoruhodným trestem je i pùlení èlovìka pilou: http://www.corkscrew-balloon.com/misc/torture/25.html
Po celé Evropì plošnì rozšíøená tortura za nejrùznìjší delikty... (obrázek spíš jak od Neprakty :roll: ).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 16:02 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
V cem si myslime, ze je nase doba lepsi? Snad mame jen vice moznosti, ale zda se mi, ze jich mame i vice pro pachani zla a rozhodne jsme pri tom dostatecne dumyslni. Pri cetbe knihy Historie trestu smrti jsem se dozvedela, ze nemecka armada na Ukrajine krizovala deti, to byl tusim rok 1940 nebo 41. A staci si jen poslechnout od lidi navrativsich se ze zemi byvale Jugoslavie, ze je jeste vic jak 10 let po valce vsude pritomna. Nebo si vezmeme Afriku, kde na vetsine mist, kde to jde valci mezi sebou kmeny, kde uci zabijet deti, protoze maji cisty mozek a pokud jim tam dostanou zlo, nebudou mit zabrany. Ja osobne si myslim, ze mame lepsi zakony, aspon v Evrope, kdyz uz nebudeme do problematiky zatahovat Afriku, kde je otazka, zda jiz prekrocili metu novoveku. Aspon v pripadech zenskych obrizek apod. Ted je ale otazka, zda se vzdy nenajde nekdo, kdo si to pravo nejak uzpusobi k obrazu svemu. Stredoveky clovek byl proste jiny, jinak myslel i konal nez my v dnesni dobe. Rozhodne bych ale nerekla, ze konal hur. Nekdy se bal Boha, mnohdy se ale nebal niceho. Jako nekteri ted.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Rozøíznutí èlovìka vejpùl
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 16:10 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Jistì pozoruhodným trestem je i [b]pùlení èlovìka pilou

Není tohle výmysl muslimù? Vím, že tohle dìlali køesťanùm na Balkánì, ale nevím, jestli je to "pøíèina nebo dùsledek"


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Porovnání...
UNREAD_POSTNapsal: 06 zář 2006 17:44 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
…Pokud bych to obraznì pøirovnal, tak teroristický zásah je bližší ekologickému chovu. Rozdíl mezi tím ještì je, že ve válce èlovìk neví, kdy válka skonèí a dožije-li se toho vùbec, a u teroristického zásahu ani netuší, že by mohl pøijít. Poèet obìtí bývá taky daleko nižší než v pøípadì války…

Przemysl de Nyestieyky píše:
...I tehdy se nepøátelská vojska dorozumívala dálkovì. Nebyly sice mobily, ale pomocí strážných stanovišť a hrádkù, pomocí zvìdù... A taktéž støedovìk využíval všemožné druhy zbraní. Je snad støepina z teroristické nálože horší od rozštípnutí hlavy sekerou nebo vystøeleného oka kuší...?

:?: :?: :?: :!: :!: :!: :( :( :(
Zdá se mi to snad?... Nešálí mì oèi?... U toho støedovìkého zpùsobu dorozumívání (v porovnání s tím, co používají teroristi) bych se musel usmívat, kdyby se nejednalo o tak brutálnì vážné téma...

Kategoricky a s nejvìtším možným dùrazem se musím ohradit proti tomu, co uvádíš ve svých pøíspìvcích Przemysle de Nyestieyky, v nichž "porovnáváš" støedovìkou bitvu s teroristickým útokem, nebo nìjakého lapku v temném lese s teroristou nesoucím na opasku celý arzenál bomb. Nechtìl jsem, ale musím pøitlaèit na pilu.
Zkus se byť jen na pouhý okamžik vžít do role otce, jehož syn vystudoval úspìšnì Harward a jako erudovaný ekonomický manažer sedí v kanceláøi budovy Svìtového obchodního centra v New Yorku. Jeho kariéra je velice úspìšná, plánuje svùj další život s pøítelkyní, mají se rádi a jeho otec je na nìj pyšný. Až do 11. záøí L.P. 2001. Tento den pøiletí s dopravním letadlem naloženým nevinnými cestujícími terorista a upálí vršek jednoho z dvojèat pøesnì v patøe, kde mìl kanceláø ten šťastný, schopný mladík, který nikdy mouše neublížil a mìl se svým týmem na starosti ekonomicko-obchodní instrumenty pomoci vyspìlých ekonomik rovníkové Africe. Parafrázoval jsem pøíbìh, který se skuteènì stal...
Terorimus je nejpodlejší, nejzáludnìjší, nejkrutìjší, nejsurovìjší, nejbrutálnìjší a zárovìò nejzbabìlejší vedení války proti civilizaci opírající se o køesťanské a demokratické hodnotové pilíøe. Války, která v dlouhých dìjinách lidstva nemá obdoby. Militantní islámský fundametalismus je v souèasné dobì nejvìtší hrozbou lidstva. To je axiom! A nechoď na mì už, prosím pìknì, napø. s vyhlašováním køíže na ochranu Božího hrobu v již ranných dobách støedovìku (které bylo doprovázeno, pøipouštím, rùznými excesy), nebo s jinými podobnými "argumenty". :!: ...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Porovnání...
UNREAD_POSTNapsal: 07 zář 2006 09:17 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
...Terorimus je nejpodlejší, nejzáludnìjší, nejkrutìjší, nejsurovìjší, nejbrutálnìjší a zárovìò nejzbabìlejší vedení války proti civilizaci opírající se o køesťanské a demokratické hodnotové pilíøe...
Odpovím spíše stroze. Ano, asi pìt pøíspìvkù nazpátek jsem se zmiòoval, že terorismus je ta nejzbabìlejší forma vedení války, jakou historie vùbec zná.
Ale už nìkolikrát jsem naznaèoval, že mi ani tak nejde o polemiku na téma válka-terorismus, jelikož je to téma široké a témìø ruku v ruce s obecnou a povrchní filosofií :? nic neøešící vztah ke støedovìku.
Evidentnì si však nerozumíme...
Mì šlo pøevážnì o srovnání a pøíklady krutosti støedovìkého èlovìka a dnešního.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Porovnání...
UNREAD_POSTNapsal: 07 zář 2006 11:43 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Mì šlo pøevážnì o srovnání a pøíklady krutosti støedovìkého èlovìka a dnešního.

Právì, že mnì taky...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Porovnání...
UNREAD_POSTNapsal: 07 zář 2006 12:00 
Offline
Zemanka

Registrován: 13 srp 2006 16:58
Příspěvky: 57
Bydliště: Ešonokrk
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Mì šlo pøevážnì o srovnání a pøíklady krutosti støedovìkého èlovìka a dnešního.

Právì, že mnì taky...

Krutost støedovìkého èlovìka a dnešního je v nìkterých pøípadech srovnatelná.
Napøíklad vražda studenky spáchaná naším obèanem jen proto,že žárlil.Krutost a zároveò i chladnost provedení je velmi podobné støedovìkému vraždìní.
Vrazi ve støedovìku si také nelámali hlavu s výèitkami svìdomí,taktéž tento souèasný vrah je naprosto chladnokrevný a pøi procesu nehne ani brvou.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: obyèejní lidé
UNREAD_POSTNapsal: 07 zář 2006 13:41 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Nemyslím, že obyèejní lidé ve støedovìku byli krutí, jednak nic nezmohli, jednak mìli strach z Božího hnìvu. To mìla šlechta také, ale založením kláštera mìli místo v nebi jisté. Šlechta a bojovníci témìø jediní zosobòovali krutost støedovìkého svìta. Duchovenstvo vùbec (nechybìly ovšem naøèení z vražd), rolnictvo a mìšťanstvo málo.
V dnešním svìtì strach z božího hnìvu neexistuje v takové míøe, dnes se mohou krutostí úèastnit všichni (všechny vrstvy).
Zatímco ve støedovìku byla krutost témìø na kaødodenním poøádku a nikdo to nezpochybòoval. Dnes se naše spoleènost skrývá za nálepkou vyspìlosti, humanity, liberálnosti, aby se èas od èasu nálepka strhla a vytryskla erupce krutosti - holokaust, rozpad Jugoslávie s masakrem ve Srebrenici etc. Nejsem dobrý poeta, ale doufám, že chápete...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: obyèejní lidé
UNREAD_POSTNapsal: 07 zář 2006 16:22 
Offline
Zemanka

Registrován: 13 srp 2006 16:58
Příspěvky: 57
Bydliště: Ešonokrk
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Nemyslím, že obyèejní lidé ve støedovìku byli krutí, jednak nic nezmohli, jednak mìli strach z Božího hnìvu. To mìla šlechta také, ale založením kláštera mìli místo v nebi jisté. Šlechta a bojovníci témìø jediní zosobòovali krutost støedovìkého svìta. Duchovenstvo vùbec (nechybìly ovšem naøèení z vražd), rolnictvo a mìšťanstvo málo.
V dnešním svìtì strach z božího hnìvu neexistuje v takové míøe, dnes se mohou krutostí úèastnit všichni (všechny vrstvy).
Zatímco ve støedovìku byla krutost témìø na kaødodenním poøádku a nikdo to nezpochybòoval. Dnes se naše spoleènost skrývá za nálepkou vyspìlosti, humanity, liberálnosti, aby se èas od èasu nálepka strhla a vytryskla erupce krutosti - holokaust, rozpad Jugoslávie s masakrem ve Srebrenici etc. Nejsem dobrý poeta, ale doufám, že chápete...

Ano chápu,vystihujete to pøesnì.Kdyby se lidé dnes nìèeho konkrétního báli,nemohlo by být tolik krutostí na svìtì.Viz.války....


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz