Voynich manuscript

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderátor: Ježek

slavicekvac
Král
Příspěvky: 1791
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 1 time

Voynich manuscript

Nový příspěvek od slavicekvac »

Díval jsem se na ten manuscript, jen na obrázky, nehodlal jsem se trápit písmem a jazykem. Ajta, domnívám se, že jsem poznal hrad: Bellinzona Castlegrande.Jještě bez jedné věže, ale to by mohlo odpovídat. Souvisící krajina je taky dobře. Zkuste se na to mrknout, kdo děláte castelologii. Ve VM je to strana 168 f86r6. Moje úvaha je taky na autora manuscriptu: Leonardo da Vinci. Pergamen je z teletiny vyprodukován v letech 1404-1438. Leonardo žil 1452-1519. Bellinzonu držel v té době rod Sforza z Milána, neboli Leonardův zaměstnavatel. Rozhodně si myslím, že mohl Leonardo mít starší pergamen, aby na něj napsal tuhle kryptografickou záhadu, jemu by to docela sedělo. Jsem zvědav na odezvy.
Prohlédnul jsem dost odkazů a doplňuji souhrnný text mých názorů:
Ve Voynichově manuscriptu je leccos… Ale česká i anglická stopa na autora mi přijde zcela chybná. Nikdy jsem se s tím řešením nezabýval, ale pak jsem náhodně zjistil na rosettě vpravo nahoře, že je tam už zjištěný hrad Roncolo, což lze najít na netu. Jeho obrázek je zřejmě fakt. Tak jsem se snažil najít i další neurčené objekty. Našel: Je tam zcela jasně Bellinzona. Ještě bez jedné pozdější věže Torre Negro, je tam původní Torre Bianca. Ale jsou tam i hradby přes celé údolí, které už dnes neexistují. Jsou tam vlaštovčí i běžná cimbuří, jak se dochovala dodnes. Takže jestliže jsou tam dva hrady z doby Leonardovy, pak je myslitelné, že tato kruhová mapa definovaná sluncem v rohu je zájmem Leonarda za milánského pobytu, nejspíš druhého v pořadí. Jistě ještě někdo přijde na skutečné místo hradu, kde je vysoká věž na kopci s točitou cestou dokola skály. Jestliže je tato úvaha správná, pak autorství Leonardovo je vysoce pravděpodobné. A není dětské, třebaže kodex je datován uhlíkem na jeho dětská léta. Jenže kodex byl popsán jako čistý a klidně mohl být v majetku Leonardově, či jeho donátorů později. To by také umožnilo pochopit, proč je ve VM slunečnice, rostlina z Nového Světa. To už by tak zvídavý duch jako Leonardo klidně mohl léta po Kolumbově cestě vědět. Leonardovo autorství posiluje také frekveneční rozbor písma, který se blíží nejvíce staré latině. Jenže klidně to může být hovorová florentština, kterou Leonardo prokazatelně psal své zápisky. Ta má základ v latině, jako všechno v Itálii. Také Leonardovo autorství výrazně podporuje jeho sklon k experimentu v písmu, protože psal levou i pravou rukou a běžně psal zrcadlově. Když se podíváte na Leonardovy zápisky, tak srovnání písmen VM a Leonarda mě vede k němu velmi silně. Že je to ještě ve VM kryptograficky zakódováno, to je celkem zřejmé. Psal velmi ve zkratkách, což také není nic divného, pro kodexy už od středověku je to zcela normální, šetřili místem na drahém pergamenu. Cena VM kodexu byla jistě vysoká, byl z kůže telat. Zpracování bylo náročné a spotřeba zvířat taky. Ještě je zajímavý oddíl s ženami a vodou. Podle mne jde o vodohospodářský návrh projektu, kterým se Leonardo zabýval pro řeku Arno. Ve středověku i renesanci se běžně řeky jmenovaly i kreslily jako ženy. Příkladem jsou řeky při křtu v našem středověkém kodexu, ale i jinde. Ostatně tato praxe trvá, jak vidno na symbolice sloupu českých řek v Praze u Vltavy. Kresby jsou ve VM celkem jednoduché, ale Leonardo se při skicách a zápiscích s ničím příliš nemaloval, důležitý byl pro něj obsah.
Najít cestu rukopisu od Leonarda k Markovi Marci do Prahy by nemělo být až tak těžké.
Suma: Rosetta vpravo nahoře je mapa, ostatně další rosetty jsou asi taky mapy, třeba sopečné, mořské krajiny. Hrady jsou v zájmové oblasti Milána. Písmo se blíží Leonardovu z jeho prokazatelných poznámek. Nebyla vyzkoušena frekvence lidové florentštiny, která je Leonardovým rodným jazykem, který skutečně používal ve svých zápiscích.
Soudím, že autorem Voynichova rukopisu JE Leonardo da Vinci.
slavicekvac
Král
Příspěvky: 1791
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 1 time

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od slavicekvac »

Nové možnosti datování VM:
1) Obrázek Bellinzona Castel Grande na rozetě má obě věže Torre Bianca i Torre Negro. Má hradby Murata v plné délce přes celé údolí, historiky doložené. Má patrné cimbuří rovná i tzv. „vlaštovčí“.
2) Pozorovatel, autor obrázku, viděl Castel Grande jak byl postaven od Visconti, a opraven, dostavěn rodem Sforza ve druhé polovině století 15.
3) Autor obrázku viděl a maloval Castel Grande dříve, než byla destrukce hradeb Murata povodní v roce 1515, desturkce která nebyla nikdy obnovena. Zbytek hradeb Murata dosud stojí.
4) Uhlíková analýza VM a obrázek Castel Grande limitují vznik VM nejdříve 1400 a nejdéle 1515.
5) Pravděpodobnost vzniku textu je v době panování rodu Sforza v době od 1481 do 1500, kdy byl z Bellinzony vyhnán švýcarskou konfederací kantonů.
6) Pravděpodobnost autorství VM Leonarda da Vinci se tím výrazně zvyšuje. Jeho pobyt v Miláně od r. 1482 do r. 1499 plně umožňuje a ospravedlňuje vznik VM pro potřeby Sforzů.
7) Pro autorství VM Leonarda da Vinci svědčí jednoduché vizuální srovnání písma v Leonardových kodexech a VM. Důvod pro kryptografii VM mohl být z politických důvodů bojů mezi Sforzy, Francouzi a Švýcary v Lombardii.
8) Hypotézu autorství VM Leonarda da Vinci posiluje také písmo v jeho kodexech, kde psal levou rukou a také zrcadlově. Je žádoucí prověřit tuto techniku také ve VM.
9) Kodexy Leonarda da Vinci poskytují možnost srovnání jazyka frekvenční metodou. Kodexy jsou psány lidovou florentštinou, blízkou staré latině, která byla zjištěna frekvenční metodou jako nebližší jazyk pro VM. Použít v analýze kodexy Leonarda da Vinci je nutné pro jeho užívání zkratek, což frekvenci písmen také mění.
10) Pro určení abecedy a jazyka VM je možné uvažovat i zjištění jmen řek a vodních ploch v části VM s nahými ženami, podle mne symboly vodstev. Ztotožnění s vodami Lombardie a Alp může určit názvy a tím abecedu a jazyk VM.
11) Moderními metodami zpracovaný diagram noční oblohy na dobu pobytu Leonarda da Vinci v Miláně od r. 1482 do r. 1499 by mohl přinést potvrzení doby pořízení VM dosti přesně. Diagram by měl být pro pozorovatele noční oblohy v Lombardii, nejspíše v Miláně, a to od doby, kdy se Leonardo začal zabývat astronomií, to je v roce 1483. Také orientace autora obrázku noční oblohy VM na souhvězdí LEO svědčí o autorství Leonarda da Vinci. Pokud mapa noční oblohy VM bude souhlasit s časem a místem, to je Milánem (Lombardií) 1483-1499, pak budeme znát také autora VM.
slavicekvac
Král
Příspěvky: 1791
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 1 time

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od slavicekvac »

Rýsuje se možnost prokázat autora podle astronomických obrázků. Jestliže je pravda moje hypotéza o Leonardovi, pak místo pozorování oblohy autora VM je Milán 1483-1499. Planetárium Praha odhaduje počet snímků asi na 50 tis. :-) Lze to zjednodušit Zkouším to s programem Stallarium, což mi dohodil můj milý vnuk Ondra. Funguje to krásně, už se koukám na oblohu za doby Leonardovy v Miláně - souhvězdí LEO, a snad v reálném čase dojdu ke ztotožnění obrázku oblohy VM a noční oblohy za Leonarda. Což by šlo považovat za téměř stoprocentní průkaz VM autorství Leonardova. Ale nejdřív vysavač :-)
slavicekvac
Král
Příspěvky: 1791
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 1 time

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od slavicekvac »

Aktuální mínění o datování Voynich manuscript:

1) Uhlíková analýza fyzikálně datuje kodex na 1404-1438
2) Kodex byl popsán čistý, mohl být použit kdykoliv později.
3) Z obrázků VM plyne, že nemohl být napsán před Kolumbovými objevy, je v něm slunečnice, rostlina nového světa. VM byl tedy napsán a namalován po roce 1492.
4) V mapové části VM je jednoznačně Castel Grande Bellinzona. Je namalován včetně hradeb přes celé údolí, postavených za vlády Sforzů. Lodovico il Moro Sforza ovládá Bellinzonu od 1487 do 1494, kdy ji načas drží Karel VIII, pak opět Sforza. 1499 Bellinzonu ovládly švýcarské kantony. 1515 velká povodeň zničila podstatnou část hradeb přes údolí, které už nikdy nebyly obnoveny. Malíř VM hradby namaloval vcelku, pak je horním limitem napsání a namalování VM rok 1515.
5) Protože z daného renesančního období Lombardie lze obtížně nalézt osobu, která by podobný kodex napsala a namalovala, IMHO je tvůrcem kodexu Leonardo da Vinci. Tvrzení také podporuje jeho záliba v kryptografii, psaní levou rukou zrcadlově. Autorství Leonardovo podporuje také frekvenční analýza, kde nejbližším jazykem zjištění Jana Hurycha je středověká latina. Leonardo psal své kodexy ve staré florentštině, klonu staré latiny. Považuji za účelné srovnat frekvenční metodou Leonardovy kodexy a VM, dle mé hypotézy bude shoda zcela unikátní a může prokázat autorství. Jistě se mohou do frekvence promítnout i zkratky, hojně užívané v Leonardových kodexech, které se dají očekávat též ve VM.
6) Pokud jde o užitou šifru, při znalosti jazyka, kterým je VM napsán by mělo být zjištění abecedy dostupné. Část s vodami považuji za projekt odvodnění severu Itálie. Pak se názvy toků a jezer zřejmě dají ztotožnit a odvodit tak šifru textu VM.
7) Astronomická část podporuje autorství Leonardovo pro souhvězdí Leo, které je bez problémů viditelné v nočním pozorování v Lombardii pro zimní měsíce leden – únor bez použití dalekohledu. Testoval jsem obraz oblohy na roky Leonardova pobytu 1483-1499 v Miláně u Lodovica il Mora programem Stellarium. Je to období Leonardova zájmu o astronomii i jiné vědy.
8) Z uvedeného IMHO plyne, že VM není falzum, zvláště proto, že malíř falza by nemohl vidět hradby Castel Grande Bellinzona vcelku.

Jedna ze studií frekvenční analýzy v US vyústila v názor na autorství mladého Leonarda :-)
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3919
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 37 times
Been thanked: 13 times

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od Ježek »

Vypadá to, že je rozluštěno: https://www.tandfonline.com/doi/full/10 ... 19.1599566" onclick="window.open(this.href);return false;
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3919
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 37 times
Been thanked: 13 times

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od Ježek »

O rukopise ještě něco málo zde: https://plus.rozhlas.cz/v-jeho-jednani- ... ky-8678661" onclick="window.open(this.href);return false;
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3919
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 37 times
Been thanked: 13 times

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od Ježek »

Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
slavicekvac
Král
Příspěvky: 1791
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 1 time

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od slavicekvac »

Ježek píše: 20 kvě 2022 14:39 Vypadá to, že je rozluštěno: https://www.tandfonline.com/doi/full/10 ... 19.1599566" onclick="window.open(this.href);return false;
Prohlédnul jsem všechny příspěvky konference a nic nového. Několik pokusů o ztotožnění jazyka, nejzdařilejší na starou latinu. Respektuje užívání zkratek a ustálených idiomů. To je pokrok, ale není to řešení. Výše uvedené poznatky z reálií rukopisu jsou dosud jen zde ode mne a má je i Ostravská univerzita, disponující technikou na srovnávání textů. Nevím kam se dostali, ale navrhnul jsem jim, aby srovnali rukopis a rukopisy Leonardovy, psané starou florentštinou. Dokud to nebude, tak se to nepohne. Ale z příznaků, které jsem uvedl je velmi pravděpodobné, že je autorem Leonardo v milánském období, do pádu Sforzů. Hradby Belinzony a hvězdičky, taky hrady z Lombardie pro to svědčí silně. Ještě taky jsem přesvědčen, že je tam návrh opevnění Lombardie a to hrady podle jihoitalského, teď si nevzpomínám na jméno. Takový válec se 4 baštami. Zkusím ještě v nějakém čase rozlousknout ty nahé ženy, což si myslím, že je návrh vodohospodářských úprav pro řešení záplav v pádské nížině. Ještě jsem neudělal mapu vod pro Lombardii, snad se dopracuji. Pak by se dal udělat i malý slovník, přiřazením jmen například jezer v oblasti.
slavicekvac
Král
Příspěvky: 1791
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 1 time

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od slavicekvac »

Poslední zpráva. Jazyk odhadnut frekvenční metodou na starorománštinu. Já si pořád myslím, že stará florentština, jazyk Leonardův, je to pravé, a že to napsal jako kryptografii Leonardo.
MaureenBass

Re: Voynich manuscript

Nový příspěvek od MaureenBass »

Vaše myšlenky na Leonarda da Vinciho jako autora Voynichova rukopisu jsou zajímavé. Ani mě takový případ nenapadá

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot, Google Adsense [Bot] a 0 hostů