Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 28 lis 2020 23:14

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 úno 2007 13:16 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
Aha, no já to objednám a zabìhnu tam pro to osobnì :) ..
To je ta výhoda patricijských rodin :D ...horší to máme my venkovští šlechtici, hluboko v horách, kolem jen èerno-èerný lesy a do Pražských mìst tak den až dva na koni v bìhu. :(


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 úno 2007 13:34 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Viola píše:
Aha, no já to objednám a zabìhnu tam pro to osobnì :) ..
To je ta výhoda patricijských rodin :D ...horší to máme my venkovští šlechtici, hluboko v horách, kolem jen èerno-èerný lesy a do Pražských mìst tak den až dva na koni v bìhu. :(

Pìkný, pìkný... No ale i já jsem si tu cestu do Prahy musela pìknì prošlapat :D :D Mimochodem, teï mì napadlo, jak rychle jezdili lidi na koni? Vùbec nemám pøedstavu...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 úno 2007 14:51 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
...jak rychle jezdili lidi na koni?...
Dva a pùl uzle za sekundu :lol:
Myslím, že to už nìkde tady na foru taky padlo. V nìkterých pracech jsem na to už taky nìkolikrát narazil, ale ta má hlava dìravá, ta by ještì døív - než tam dorazí - zapomnìla kam vùbec jede... :D
Záleží také v jaké souvislosti - spìšný posel, dálková cesta, formanský vùz, vojenský pøesun koòmo....


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 úno 2007 14:54 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Dva a pùl uzle za sekundu :lol:
Myslím, že to už nìkde tady na foru taky padlo. V nìkterých pracech jsem na to už taky nìkolikrát narazil, ale ta má hlava dìravá, ta by ještì døív - než tam dorazí - zapomnìla kam vùbec jede... :D
Záleží také v jaké souvislosti - spìšný posel, dálková cesta, formanský vùz, vojenský pøesun koòmo....


Podle Vaòkové Jindøich stihl dojet z Prahy do Hradce svižným tempem za noc... Ale jestli je to pravda... 8)

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 úno 2007 18:40 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Svižným tempem by to stihnout mohl - bylo to po pohodlné zemské stezce (ostatnì copak nám nedává láska køídla?) :wink: To cestování je vošajslich,protže aspektù, které ovlivòovaly rychlost bylo moc: terén, stav cest, bezpeènost v dané oblasti, cestovní prostøedek, samotný cíl cesty a její úèel, vzdálenost nutná k pøekonání...(všechny tyto faktory se navíc v prùbìhu èasu mohou zásadnì mìnit). Takže prùmìrnou rychlost neurèíme ani s hodnì velkou rezervou :cry:

Já jsem se problematikou cestování nìjakou dobu zabýval v souvislosti se svou prací o odívání - rozlišoval jsem svrchní odìv v závislosti na zpùsobu cestování a roèní doby a tak jsem i nìco z toho vyzkoušel. Je to opravdu tak rùznorodé, že to nesnese prakticky pomìr (stejnou vzdálenost jsem ujel za jiný èas po širokých cestách, nebo lesem èi lesní pìšinou, jiné to je v létì, jiné za deštì nebo ve snìhu, musel jsem brát v potaz krmení, odpoèinek, atd. a to jsem to nekonfrontoval s rùznými druhy vozù, vynechal jsem vodní toky a tedy i možnost plavby. Navíc jsem sám velmi mizerný jezdec, takže jsem bìžnì zdržoval ostatní :lol: :lol: :lol: ).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 úno 2007 22:50 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
A což teprv šílený leè proslulý jezdec Jan L. :lol:

Ale vážnì - když pominu ty chudáky co se kodrcali vozem a budem mluvit o koních - tìch faktorù co musely tempo a tím potažmo ujetou vzdálenost ovlivòovat bylo (a je) spousta.
V první øadì jak dobrého mìl jezdec konì , jestli mohl po vìtší èást své cesty cválat, dlouhé klusání bolí,( fakt !) , poèasí a roèní období - ono to krásnì vypadá - konì øítící se bílou plání , ale ono jim to na snìhu klouže . Kopcovitá krajina, už zmínìné vodní toky, apod. tempo taky musely nutnì zpomalit.

No a jestli cestovaly i dámy - Vy budete urèitì vìdìt od kdy se používalo dámské sedlo, dost by mì to zajímalo, obdivuju každou , která v nìm dokáže jezdit èi dokonce skákat.

A , ale to už je moje domnìnka, pokud to nebylo nezbytnì nutné (viz výše zmínìní poslové ) pak asi zastávky na odpoèinek urèovali opravdu konì, kdo by si nechal schvátit svého oøe ...

K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 úno 2007 08:25 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
trochu jsem èekal, kdo mi nahodí s dámským sedlem :lol:
.... Nosítek a povozù využívaly nejèastìji ženy a dívky nebo starší a nemocní cestující, pro které by byla dlouhá jízda v sedle pøíliš nepohodlná a namáhavá. Pøesto jezdily ženy v sedle bìžnì a to jak obkroèmo, tak i bokem, jak to dokládají dobová vyobrazení. (Vyobrazení povozu, Luttrel psalter, Anglie, cca 1320-1340, Londýn, British Museum, nefoliováno. Vyobrazení dámy sedící zøetelnì obkroèmo London, British Library, Romance of the Saint, poè. 14. st., nefoliováno.
Iniciála „D“ s vyobrazením svaté rodiny – Panna Maria sedí na oslu zøetelnì bokem, Psautier de Lembert de Beque, konec 13. st., Francie, nefoliováno)
. Lze se domnívat, že až do nástupu tzv. burgundské módy (cca od konce 14. století) jezdily dámy bìžnì obkroèmo a to nejenom na dlouhé cesty, ale i ve slavnostních prùvodech. Burgundská móda pomìrnì zásadnì zasahuje do støihu dámských šatù a mimo jiné také prodlužuje do té doby "decentní" vleèku. To si vynutilo jiný posez v sedle (do té doby se spolehlivì užívala i široká rytíøská sedla "podobná" køeslùm), které vedlo až k usednutí bokem. První zmínky k dámskému sedlu jsem našel v Anglii konce 14. století v souvislosti se svatbou Anny Èeské (sestry Václava IV.) a anglického krále Richarda II. Anglièané zmiòují, že právì Anna s sebou pøinesla øadu módních novinek, mezi nimiž bylo i dámské sedlo (dodnes existuje prestižní britský dámský klub ježdìní v dámském sedle, jehož patronkou je britská královna - tento klub se odvolává tradicí právì na Annu :wink: ). Do té doby se posez bokem objevuje pøedevším na dobových vyobrazeních znázoròujících biblickou scénu: Útìk svaté rodiny z Egypta, kde jede Panna Marie na oslíku. Tam je ovšem její boèní posez dán tím, že oslík má nákladní sedlo (to je hranaté a vypadá jako schody – aby se na nìj daly uvazovat balíky a zavazadla – na tom by se obkroèmo sedìlo opravdu blbì :lol: ).

P.S. pøiznávám, že dokud mi kamarád neukázal to nákladní sedlo na mezka, tak jsem bádal nad tím, proè zrovna Panna Maria sedí bokem a napadalymì fantastické závìry (cudnost...), realita vìtšinou pøekvapí svou prototou (a já jsem si pøipadal jako dokonalý trouba...) :lol: :lol: :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 úno 2007 14:40 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Díky za informace o tom dámském sedle.

I u nás v Èechách je klub , kde se èlovìk (tedy žena , pánové by asi vypadali v takovém sedle divnì) mùže pøihlásit na kurz jízdy v dámském sedle vèetnì skákání.

Zas takový dobrý jezdec nejsem, abych se o to pokoušela ...

Vrtalo mì hlavou , jak se vlastnì Eliška Rejèka na koních prohánìla.

Když už jsme u tìch koní, bývalo pravidlem , že pání jezdili pouze na høebcích ?
V Dalimilovi je historka o tom jak Jan L. zase nìkam pospíchal a cesta byla zatarasená vozíkem nìjakého sedláka, co se tam zasekl. Jan nelenil, se svým konìm je odtamtud nechal vytáhnout. Nebyl by to ale on, kdyby pak toho svého drahoceného koníka sedlákovi nedaroval, protože kùò co tahal vozík se nehodí, aby nosil krále. Dalimil pak øíká, že sedlák dostal pìknou brùnu- což bych si já tedy pøeložila jako pìknou hnìdou kobylku .

Ale jinak všude èteme o váleèných oøích , høebcích , i podle dobových obrázkù bych si to tak myslela. Jenže na rychlé pøemísování je zase lepší rychlý menší kùò - tøeba i klisna. Tak jestli to nebylo pod rytíøskou úroveò jezdit na kobylkách ???

K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 úno 2007 21:52 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Je to pøedevším o movitosti, budeme-li mluvit o urozeném pánovi, pak mìl samozøejmì více koní pro rùzné úèely. Tìžký váleèný kùò (dextrion) se strojil a sedlal až pøed bitvou, aby byl èerstvý a do té doby se využíval rychlejší cestovní - výškový rozdíl mezi nimi byl znatelný, stejnì jako celková stavba (ostatnì váleèný kùò korouhevního pána nesl nejenom jezdce v plné zbroji – cca 110kg, ale sám byl také krytý velmi solidní zbrojí – cca 10-50kg). Protože váleèní konì byly cvièeni nejenom k tomu, aby zvládaly najíždìt (prorazit a projet skrz) do sevøených øad jezdectva a pìchoty a ustály drtivý náraz jezdcù na kopí, ale i k tomu, aby sami aktivnì bojovaly zuby a kopyty (když masa pìších jezdce zastavila a tísnila, zvedal se na povel jezdce kùò na zadní, „tanèil“ a bil plnou vahou – cca 700kg kopyty do pìšákù kolem sebe, aby vytvoøil prostor a rozdupal vše v dosahu). Traduje se, že váleèný kùò dokázal zuby zvednout pìšáka ze zemì a mrštit s ním o zem, až mu zlomil vaz (tak pøišel o svého podkoního vévoda d´Alencon – na stejném koni pak dle povìsti zkoušel Johanku z Arcu a ona ho snadno zvládla, tøikrát na nìm objela nádvoøí Chinonu a na pokyn srazila kopím nastavený štít – Francouzi to pokládají za jeden ze zázrakù, kterými Johanka pøesvìdèila francouzské rytíøe o svém poslání). Stejnì tak se traduje, že váleèní konì kolem sebe pøi souboji svých pánù kroužily a pøi tìsném kontaktu se vzájemnì kousaly (což se dokládá jako dùkaz jejich zuøivosti). Byly to prostì arogantní a velmi agresivní konì, kteøí znaly své postavení v hierarchii „stájí“ a obvykle prý nesnesly jiného jezdce, než byl jejich pán (jaká by ostatnì byla jejich bitevní hodnota, kdyby byly milí a pøátelští). Proto se domnívám, že to byly prakticky jenom høebci. Jenom pro pøíklad, uvádí se, že ve 14. století stál bìžný kùò cca 250 grošù a váleèný kùò 2 500 grošù (tuto zmínku lze brát jenom jako orientaèní).

Ale vrátím-li se zpìt, nemyslím že by bylo pod "rytíøskou èest" jezdit na kobylkách, jenom se domnívám, že k boji se nehodily - ovšem boj nebyl zdaleka jedinou èinností urozených mužù :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 úno 2007 21:56 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Maršálek píše:
zvedal se na povel jezdce kùò na zadní, „tanèil“ a bil plnou vahou – cca 700kg kopyty do pìšákù kolem sebe, aby vytvoøil prostor a rozdupal vše v dosahu).

Tohle je dokázané? Zvl᚝ ten kùò zadních...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 úno 2007 22:12 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Maršálek píše:
zvedal se na povel jezdce kùò na zadní, „tanèil“ a bil plnou vahou – cca 700kg kopyty do pìšákù kolem sebe, aby vytvoøil prostor a rozdupal vše v dosahu).

Tohle je dokázané? Zvl᚝ ten kùò zadních...


Spolehlivì :wink: Váleèný kùò býval i výraznì tìžší, pokud myslíš tohle a to že se bìhem boje na pokyn stavìl na zadní a bil kolem sebe kopyty byla bìžná praxe - je to jediný zpùsob, jak se jako jezdec vysekáš z uzavøeného prostoru, když tì tísní pìšáci, jinak tì strhnou z konì, nebo stáhnou sudlicemi dolù a rozsekají. Ostatnì to s úspìchem využívalo jezdectvo po celou dobu své úèinnosti. Ještì naše vojenská pøíruèka pro jezdectvo z 50-tých let na obrázcích názornì ukazuje jak sekat šavlí pøi dopadu konì ze zadních na všechny ètyøi, aby byl sek co nejúèinìjší :wink:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:35 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Katerina píše:
A což teprv šílený leè proslulý jezdec Jan L. :lol:

K.


Janovi udajne trvala Praha - Pariz 14 dni.:)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:38 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
acoma píše:
Katerina píše:
A což teprv šílený leè proslulý jezdec Jan L. :lol:

K.


Janovi udajne trvala Praha - Pariz 14 dni.:)


Takže pøi 1000 km vzdálenosti rychlost cca 70 km/h... Patrnì jenom ve dne, ne? :(

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:42 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Viola píše:
Takže pøi 1000 km vzdálenosti rychlost cca 70 km/h... Patrnì jenom ve dne, ne? :(

To je ta úsmìvná historka, kdy chtìl být Král cizinec na Vánoce v Paøíži?
Ale zdá se mi to nereálné, 70km za den, navíc, jestli jel s doprovodem. Je to vùbec možné?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Naposledy upravil Ježek dne 18 úno 2007 21:46, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:43 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Ježek píše:
Maršálek píše:
zvedal se na povel jezdce kùò na zadní, „tanèil“ a bil plnou vahou – cca 700kg kopyty do pìšákù kolem sebe, aby vytvoøil prostor a rozdupal vše v dosahu).

Tohle je dokázané? Zvl᚝ ten kùò zadních...


údajnì se ve støedovìku provozovala koòská "vysoká škola nad zemí" - vzpínání, výskoky, kopání a to pøedevším s koòmi fríského plemene (klidní, dobøe ovladatelní a nelekaví). :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:44 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Ježek píše:
Viola píše:
acoma píše:
Katerina píše:
A což teprv šílený leè proslulý jezdec Jan L. :lol:

K.


Janovi udajne trvala Praha - Pariz 14 dni.:)


Takže pøi 1000 km vzdálenosti rychlost cca 70 km/h... Patrnì jenom ve dne, ne? :(

To je ta úsmìvná historka, kdy chtìl být Král cizinec na Vánoce v Paøíži?
Ale zdá se mi to nereálné, 70km za den, navíc, jestli jel s doprovodem. Je to vùbec možné?


Doprovod byl údajnì vybírán podle toho, jací byli Janovi prùvodci jezdci. Pomalejším zkrátka ujel.:)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Turnaje
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:52 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Ještì k turnajùm - na turnajích byli konì údajnì se zátìží cca 100 kg jezdce (až 15 kg pøilba, nìjaká hmotnost rytíøe, nìjaká hmotnost brnìní) a 15-20 kg døevcem (z topolu èi jasanu) na krátké trati schopni vyvinout rychlost 25-35 km v hodinì. Vznikaly tak pìknì tìžké úrazy, dají se srovnat s dnešním úrazem motocyklisty, který v rychlosti 50-70 km narazí hlavou do pevné pøekážky. Výsledná kinetická energie asi stokilového jezdce se zhruba dvacetikilovym drevcem je pri narazu cca 918 newtonu.

Obrázek

ilustrace z rukopisu Manesse

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 11 bře 2007 19:53, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Turnaje
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:55 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
acoma píše:
Ještì k turnajùm - na turnajích byli konì údajnì se zátìží cca 100 kg jezdce (až 15 kg pøilba, nìjaká hmotnost rytíøe, nìjaká hmotnost brnìní) a 15-20 kg døevcem (z topolu èi jasanu) na krátké trati schopni vyvinout rychlost 25-35 km v hodinì. Vznikaly tak pìknì tìžké úrazy, dají se srovnat s dnešním úrazem motocyklisty, který v rychlosti 50-70 km narazí hlavou do pevné pøekážky. Výsledná kinetická energie asi stokilového jezdce se zhruba dvacetikilovym drevcem je pri narazu cca 918 newtonu.


Páni, kdepak jsi to vyèetla?? :P

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 úno 2007 21:57 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
V jedné takové tajné knize,autor je specialista na oblièejovou chirurgii. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 úno 2007 07:55 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
:lol: :lol: :lol: døevec cca 2-3 kg, což je ovšem pøi jeho délce 3-4 m solidní váha, držíš-li døevec prakticky v jedné ètvrtinì jeho délky :wink:
Tìžký kbelcový helm, užívaný na první srážku na kopí - bìžný pro turnajký tjost má cca 4-5kg (helmice ve tvaru kbelíku zakrývající celou hlavu a dosedající na ramena jezdce), menší hrncová helmice, která kryje jenom hlavu má cca 2,5-3kg. Šlap s hledím a kroužkovým závìsem kryjícím ramena a krk (špièatá helmice, bìžnì zdobená chocholem) má cca 3kg. Tìžká celokroužková zbroj odpovídající dobì Záviše z Falkenštejna (vèetnì helmice, štítu, meèe) má cca 25 kg a tìžká zbroj odpovídající dobì Jindøicha z Lipé ve stejném rozsahu (novinkou jsou ranné plátové doplòky) je výraznì lehèí - cca 20 kg.

Nedávno jsem se takhle na dotaz známého vážil v plné zbroji a postupnì jsem pak na váhu házel další èásti zbroje - má paní ze mì mìla dìsnou bžundu, protože mi to všechno padalo z váhy a tak mi nakonec nezbylo, než se postupnì obléknout a vážit to na sobì (nejlepší byl døevec - bydlím v paneláku) :lol: :lol: :lol:
P.S. protože už to bylo v pozdní noèní dobì, pøišel na mì soused a když mì vidìl, zaèal blbnout se mnou :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz