Středověk
Dnes je: 20. 10. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Listinu v roce 1251 nemohl vydat Premysl Otakar I., ten uz nezil. (Hrabata z Hckeswagenu msto zbohatnut na kolonizaci padek rodu)
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Polsk djiny

  * Bitva u Lehnice (9.4. 1241)

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 11. 09. 2011 (17276 peten)

  Na zatku bezna 1241 pekroila armda Mongol polsk hranice, po srii vtznch bitev a dobytch mst mila pod vedenm Bajdara a Kaidua dl na zpad. Ml se jim postavit Jindich II. Pobon, vldce tehdy se vzmhajcho Slezska . Na zatku dubna Mongolov zaali oblhat Vratislav.

  Aktualisovan lnek

  Jindich Pobon nemohl potat s vraznj podporou ostatnch polskch knat. S Konrdem Mazovskm ho rozdlovaly napjat vztahy, velkopolt ryti zaujali obrann postaven na hranicch sv zem.

  Zkladem kesansk armdy bylo slezsk rytstvo, k nim se pipojili bojovnci z Malopolska (ale jejich poet vzhledem k pedchozm porkm nelze peceovat). Malopolskm a velkopolskm rytm velel bratr krakovskho vvody Sulislav. Bojovnkm v Hornho Slezska velel opolsk vvoda Mek, vlenky z Dolnho Slezska sm Jindich. Slezskho vldce podpoili tak Templi, d nmeckch ryt, uvdni jsou tak hornci ze Zlatch hor. Od jihu se blil s vojskem esk krl a vagr Jindicha Vclav I., kter byl v okamiku bitvy nejmn jednodenn pochod od bitevnho pole daleko.

  Mongolsk vojsko toc na Polsko bylo v sle jednoho tumenu (10 000 mu), bylo vak oslabeno pedchozmi boji, polt badatel potaj s osmi tisci protivnky Jindicha. Kesansk vojsko bylo zejm poetn slab (rzn odhady se li a o tisce, od 2000 po 8000), st byla ovem tvoena kvalitn tkou rytskou jzdou.

  Zahjen bitvy ze strany Jindicha by se v takovm ppad jevilo jako hloup a nerozvn, obecn se proto pijm, e slezsk vojsko bylo obkleno tm mongolskm, kter upustilo od oblhn Vratislavi. Upustilo od oblhn prv proto, aby dokzalo porazit ob kesansk vojska zvl᚝ ped jejich spojenm.  Bajdur a Kaidu, mongolt velitel, zvolili ji mnohokrt osvdenou taktiku - tok, zdnliv tk a tok zlohy.

  Prvn se s Mongoly stetl Boleslavv oddl, ale rychle se dostal pod silnou palbu, dostal se do obklen a utekl zpt do linie. V tu dobu bojoval u i zbytek kesansk armdy. Sulislavovi a Mkovi se podailo prolomit mongolskou linii v boji me proti mui. Koovnci zaali utkat a ryti je zaali pronsledovat. Najednou nkdo, nejspe z mongolsk strany zaal kiet: Bh, bh. Mek to nevidl jako trik a zaal ustupovat. Nato Jindich tvrd zatoil do mongolskch ad, kter ji zaaly definitivn utkat. Pro Evropany se to v tuto chvli vyvjelo velmi dobe, jene tk byl jen pedstran. Nastal rychl protitok mongolskch zlonch jednotek, kter zejm nebyl oekvn.

  Dodnes nejasn je pouit stelnho prachu Mongoly v tto bitv. Zmiuje se o nm a Jan Dugosz. Ryti byli brzo zlikvidovni. Templi bojovali proti asijskmu nebezpe a do konce, do poslednho ryte. Zabit byl jeden z poslednch Dpoltic Boleslav. Jin utekli. O tk se pokouel tak Jindich Pobon, byl ovem chycen, byla mu useknuta hlava. Tatai ji pot nabodli na kop a jako takovou vystavili obrncm Lehnice. Ti je zasypali sprkou p a ipek z ku. Nakonec hlava Pobonho skonila jako trofej Bata v Uhrch.

  Tatarsk vpd znamenal vyplenn zem, ktermi proli. Zd se ovem, e tyto ztrty byly relativn rychle smazny probhajc kolonisac.

  Po vtzstv Mongol u Lehnice zachvtil kesanstvo strach z dalho vvoje (jako reln povaoval tok na sv krlovstv i francouzsk Ludvk IX.) Mongolov hlsili, e dobyj celou Evropu a to bylo asto chpano jako trest za hchy.

  V nmeckch zemch se uvaovalo o kov vprav proti Mongolm. 19. kvtna se seli nmet pnov pod vedenm Konrda, syna Fridricha II. a vyhlsili kovou vpravu proti Tatarm. A nebyla poehnna papeem ehoem IX. (naopak byla ideologicky namena proti nmu v prv probhajcm boji mezi csaem a papeem), byla obecn pijata. Zhy se zaaly vybrat dary na podporu kik, ale pot, co se nepodailo nalzt vdce vpravy, se kici rozeli dom a vybran penze si mezi sebou rozdlili pni a biskupov.

  Pouit literatura
  Grabski, Andrzej F.: Najazd tatarski 1241 r. w opisach Europy Zachodniej. Mylenie ideologiczne a postrzeganie rzeczywistoci
  Jasiski, Tomasz: Strategia i taktyka wojsk polskich i mongolskich pod Legnic w wietle nowo odczytanych zapisek Jana Dugosza
  Korta, Wacaw: Problemy bitwy legnickiej i sta bada
  Szulc, Sawomir: Czy Mongoowie uzyli prochu w bitwie pod Legnic.
  emlika, Josef: Potky ech krlovskch.

  Diskuse: Koovn nrody, Mongolsk invase a esk zem, Bitva u Lehnice.

  Cel lnek | Komente: 2 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  jen  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha