Archeolog vs. detektor aneb je mon spoluprce ? II. st

Autor: Koiko <(at)>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 27. 04. 2014

Po pedchoz domluv s panem archeologem jsme dnes vyrazili na dohledvn okol depotu slovanskch radliek. Rno jsem pijel ped archeo-depozit, kde ji kolega vykval, ponvad jsem ml asi deset minut zpodn kvli provozu na hlavn td v Teplicch. Vyrazili jsme hned na sedmou hodinu, abychom na msto pijeli akort pi rozednn.

Po pjezdu na lokalitu jsme vybalili potebn vci, no, tentokrte jsem byl j oven jak vnon stromeek, protoe jsem se doladil navc batohem a poln lahv. Asi po kilometr dlouh lun cest jsme peli do nletovch kovin. Cesta byla stran, ale vynahradil nm to hlas jelena v ji, jak lkal k sob lan. Ve voln prod jsem jej slyel takto naivo poprv. Nevm, jak by se zachoval, kdybychom mu veli do jit, a proto jsme malinko pozmnili smr. Pozdji byl slyet jet jednou, kadopdn jsme jej nijak nevyruili.

Nam pchodem na msto nlezu depotu jsme vybalili vci s tm, e zapnu detektor a zanu systematicky prohledvat okol metr po metru a na samotn vrchol hory. Nu co, ji mme podzim a tak se stala ta vc, e pad list, kter pokrylo kameny a tak samozejm dochzelo as od asu k nechtnm pdm a j se snail chrnit pedevm jednotku detektoru ped nrazem.

Nejvt pekvapen pro ns vak bylo, kdy jsem projdl okol pedchozch nlez, kde jsem dohledal trn, kter chybl u radliky z naeho pedchozho hledn, tud radost velik. Neekali jsme, e vbec nco dohledme a proto nae radost byla jet vt, kdy o kousek dle se ozval z detektoru dal signl. Po odkryt t vrstev kamen byla vidt dal radlika. Zavolal jsem hned kolegu a zaali jsme dokumentovat tento nlez.


Dohledn ulomenho trnu z prvnho hledn


Nov nlez radliky

Bohuel to bylo z archeologickho pohledu ve co bylo zajmav. Metr po metru jsme proli a na sam vrch hory a cestou padl u jen zavrac nok, asi stedovk heb, knoflk krupik z uniformy a vystlen nboje. Kadopdn, tato st lokality je ji pro ns nezajmav a pokud do budoucna bychom se do okol tto lokality vrtili, tak to bude z druh strany hory.


Probhajc akce v ternu


Zde je fotka nlez z dohledvn v okol nlezu depotu radliek

Zvrem bych chtl vem detektorm ci, i napsat - vm, budu se opakovat - pokud mte pochybnosti, i z njakho dvodu strach nlez odevzdat a je vle se zapojit a spolupracovat, mohu pedat kontakt na archeologa, kter je ochotn s detektori jednat naprosto oteven bez nijakch pedsudk pro steck kraj a Plzesko.