Widukindova kronika v českém překladu

Viola
Konečně vyšla kronika saského kronikáře Widukinda Dějiny Sasů v českém překladu Kateřiny Spurné a Jakuba Izdného. Může tento překlad změnit náhled na rané české dějiny, zejména na události spojené s vládou a vraždou svatého Václava a nástupem Boleslava I.? Diskutujte s námi zde.

Anotace: Widukind z Corvey, saský kronikář a historik 10. století (asi

925–975), sepsal kroniku Res gestae saxonicae sive annalium libri tres

(Činy Sasů aneb tři knihy dějin), v níž vylíčil dějiny Sasů od

mytických počátků a dobytí nového teritoria až do své současnosti.

Widukind

se soustředí hlavně na dobu vlády Jindřicha I. Ptáčníka a Oty I.

Velikého a jeho zprávy představují mnohdy jediný dostupný zdroj

informací pro některé tehdejší události. Přestože se věnuje především

saským reáliím, nalezneme v jeho kronice i zmínky o Čechách. Historické

osobnosti Widukind popisuje vesměs pravdivě a dost spolehlivě, události

geograficky a historicky vzdálenější však již většinou opřádá

smyšlenkami.Odkaz na knihu zde.