Projekt záchrany rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí

Jan Škvrňák
3. února 2004 byla v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí objevena rotunda sv. Václava, kterou považovali historikové i archeologové po 376 let za ztracenou. Badatelé ji v průběhu staletí hledali několikrát, ale vždy nakonec konstatovali, že zanikla beze stopy při budování jezuitského profesního domu.

Zmínka o rotundě na Menším Městě Pražském se poprvé se objevuje ve svatováclavské legendě „Oriente iam sole“ z poloviny 13. století. Podle ní se její vznik pojí se zázrakem při převozu těla sv. Václava ze Staré Boleslavi na Pražský hrad. Ve chvíli, kdy procházel průvod se světcovým tělem okolo vězení, byli božskou mocí vězni zbaveni svých okovů a vyvedeni ze žaláře. Na tomto místě byl pak zbudován kostelík sv. Václava.

V prosinci roku 2003 v rámci rekonstrukce budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí, bylo zahájeno vybírání zásypů v zazděném prostoru pod podlahou místnosti v prvním patře. Práce začaly komplikovat bloky zdiva, které památkáři nejprve označili za barokní sklepy, ale když se ukázalo, že nemají vchod, bylo jasné, že jde o krypty. Po vybourání krypt a opukového bloku se mezi zbylými konstrukcemi objevily tři části kruhového románského zdiva. Záhy bylo jasné, že se podařilo objevit pozůstatky zmizelé rotundy svatého Václava, která měla být podle zprávy z roku 1683 „stržena do základů“. Nalezená románská dlažba, foto: Khalil Baalbaki

Nejvýznamnějším objevem je pozůstatek původní románské podlahy, který uvedl rotundu sv. Václava mezi čelní památky románského umění v Čechách. Fragment tvoří 74 dlaždic tří tvarů složených do pěti řad, což představuje necelých 5% celkové plochy podlahy. Dlaždice náleží k nejstaršímu typu českých středověkých terakotových podlah. Nazývá se „vyšehradská“ podle podobného nálezu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě.

V letech 2004-2005 byla provedena první část archeologického průzkumu a akutní záchranné práce: zpevnění, ošetření nalezených historických konstrukcí a stavební úpravy nezbytné pro uchování historických terénů. Byly zajištěny základní klimatické podmínky. Stav a význam památky však vyžaduje, aby se co nejdříve dokončila konzervace a obnova, jinak hrozí její pokračující degradace až zánik.

Cílem projektu není jen záchrana památky, ale i její zpřístupnění. V první fázi organizátoři chtějí získat 800 tisíc korun, což je částka nutná pro záchranu památky. Pro to, aby rotunda mohla být zachována i pro příští dobu, by byl podle organizátorů potřeba dvojnásobek peněz. Jako nejvyšší cíl si dali shromáždění 2,4 miliónu, což je suma potřebná pro to, aby rotunda mohla být zpřístupněna veřejnosti. Projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy je spolufinancován z EHP fondů 2009–2014, programová oblast č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního dědictví, program CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

Většinu potřebných peněz by organizátoři chtěli získat z evropských zdrojů, přispět mohou ale i zájemci, které oslovuje historie či nadšení pro obnovu historického dědictví. Na oplátku mohou v románské stavbě nechat své poselství pro příští generace. Bližší informace jsou dostupné na speciálně vytvořené webové stránce www.nase-rotunda.cz.