Olomoučtí biskupové a arcibiskupové

Greywolf
Od založení biskupství až po současnost

Olomoucké biskupství

Jan I. 1063 - 1085

Vezel 1088 - 1091

Ondřej I. 1091 - 1096

Petr I. (?)1097 - 1104

Jan II. 1104 - 1126

Jindřich Zdík 1126 - 1150

Jan III. 1150 - 1157

Jan IV. 1157 - 1172

Dětleb 1172 - 1181

Pelhřim 1181 - 1186

Kaim 1186 - 1194

Engelbert. 1194 - 1199

Bavor(Jan V.) 1199 - 1201

Robert 1201 - 1240

Vilém 1240 - 12451

Konrád z Friedberka 1240 - 12472

Bruno z Schauenburku 1245 - 1281

Dětřich 1281 - 13023

Jan VI. Holý z Valdštejna 1303 - 1311

Petr II. 1311 - 1316

Konrád I. 1316 - 1326

Jindřich Berka z Dubé 1326 - 1333

Jan VII. Volek 1334 - 1351

Jan VIII. Očko z Vlašimi 1351 - 1364

Jan IX. ze Středy 1364 - 1380

Petr III. “Jelito” 1381 - 1387

Jan X. 1387

Mikuláš z Riesenburka 1387 - 1397

Jan XI. Mráz 1397 - 1403

Lacek z Kravař 1403 - 1408

Konrád II. z Vechty 1408 - 1413

Václav Králík z Buřenic 1413 - 1416

Jan XII. Železný 1416 - 1430

Konrád III. ze Zvole 1430 - 1434

Pavel z Miličína 1434 - 1450

Jan XIII. 1450 - 1454

Bohuslav ze Zvole 1454 - 1457

Protáz (Protas) Černohorský z Boskovic 1458 - 1484

Jan Filipec z Prus 1484

Jan XIV. Vitic 1478 - 1489

Jan XV. Borgia 1493 - 1497

Stanislav I. Thurzo 1496 - 1540

Bernard Zoubek ze Zdětína 1540 - 1541

Jan XVI. Dubravius 1541 - 1553

Marek Khuen z Olomouce 1553 - 1565

Vilém Prusinovský z Víckova 1565 - 1572

Jan XVII. Grodecký 1572 - 1574

Tomáš Albín z Helfenburka 1575

Jan XVIII. 1576 - 1578

Stanislav II. Pavlovský 1579 - 1598

František z Dietrichštejna 1599 - 1636

Jan XIX. Arnošt z Plattenštejna 1636 - 1637

Leopold I. Vilém 1637 - 1662

Karel I. Josef 1663 - 1664

Karel II. z Lichtenštejna 1664 - 1695

Karel III. 1695 - 1710

Wolfgang hrabě Schrattenbach 1711 - 1738

Jakub Arnošt z Lichtenštejna 1738 - 1745

Ferdinand Julius hrabě Troyer 1745 - 1758

Leopold II. Fridrich hrabě z Egkhu 1758 - 1760

Maxmilián hrabě z Hamiltonu 1761 - 1776

Olomoucké arcibiskupství

Antonín Theodor hrabě Colloredo - Waldsee 1777 - 1811

Maria Tadeáš hrabě Trauttmansdorff 1811 - 1819

Rudolf Jan 1819 - 1831

Ferdinand Maria hrabě Chotek 1831 - 1836

Maxmilián Josef svobodný pán Sommerau-Beckh 1836 - 1853

Bedřich z Fürstenberka 1853 - 1892

Theodor Kohn 1892 - 1904

František Saleský Bauer 1904 - 1915

Lev Skrbenský z Hříště 1916 - 1920

Antonín Cyril Stojan 1921 - 1923

Leopold Prečan 1923 - 1947

Josef Karel Matocha 1948 - 1961

Josef Vrána 1973 - 19874

František Vaňák 1990 - 1991

Jan Graubner 1992 - 2022

Josef Nuzík 2024 - dodnes5


  1. Sesazen ↩︎

  2. Protibiskup, nakonec se zřekl úřadu ↩︎

  3. Mylně uváděn jako Dětřich z Hradce https://www.researchgate.net/publication/340061528_Puvod_olomouckeho_biskupa_Detricha_aneb_priklad_stredovekeho_nepotism ↩︎

  4. administrátor ↩︎

  5. Od roku 2022 jako administrátor ↩︎