Gotpold

Petr Povolný
Zvolený pražský biskup 1169

Byl zvolen pražským biskupem, ale zemřel nevysvěcen jen o několik týdnů později 10. března 1169.1 Biskupský stolec, možná až rok a půl neobsazený, mu zajistilo příbuzenství s královnou Juditou Durynskou.2 Před svým zvolením zastával opatský úřad v Sedlci, u dnešní Kutné Hory, nejstarším cisterciáckém konventu na našem území. Nevíme, jak dlouho tento úřad vykonával, ale díky ztrátě klášterního archivu je prvním doloženým opatem. Prý velice schopný a zbožný muž, měl patřit mezi významné osoby náležející ke dvoru druhého českého krále Vladislava (jako kníže Vladislav II.).3 Pokud je to alespoň částečně pravda, mohli se Gotpoldovi schopnosti projevit při správě a stabilizaci nedávno založeného kláštera. Obsazení nejvyššího církevního úřadu v zemi cizincem, byť zdomácnělým, jistě nepotěšilo příslušníky českého duchovenstva, ale nemuselo být pouze důsledkem nepotismu.4


  1. Novotný Václav: České dějiny 1.2, Praha 1913, s. 966. ↩︎

  2. Novotný Václav: České dějiny 1.2, Praha 1913, s. 967. Datování jeho nástupu do úřadu přijímá i Josef Žemlička: Čechy v době knížecí, NLN, s. 210, 263, 320. ↩︎

  3. Charvátová Kateřina: Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách I., Karolinum 2013, s. 142, 175, 183, 208. ↩︎

  4. Žemlička Josef: Přemyslovci; jak žili, vládli, umírali. NLN 2005, s. 180-181. ↩︎