Admin - Ježek

Jan Škvrňák
Několik slov o zakladateli projektu ...

Student historie na FF MUNI v Brně.

Oblasti zájmu: České a polské dějiny od 11. do poloviny 13. století, raná šlechta, kolonisace, okrajově obrození a první republika.

Koníčky: Cestování, polská kultura, filmy, hudba, filosofie, poesie.

Názory a postoje: humanitní demokracie (svobody podmíněné skutečnými hodnotami, morálkou a odpovědností), orthodoxní ateismus, odpůrce EU (bratrství rovných a svobodných národů), totality, konsumu a globalisace. Často rebel, který si vysoce cení morálních hodnot (především křesťanských).aktualisováno 18.4. 2010