Středověk
Dnes je: 19. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn
  Dnen vro:

  639 - mrt umr fransk krl Dagobert I.  
  1272 - ostatn Pemysl Otakar II. poddil poddan johanitskho du v echch vhradn zemskmu soudu v Praze  
  1343 - mrt zemel neapolsk krl Robert  
  1354 - ostatn Karel IV. osvobodil prask obchodnky od skch cel  
  1479 - mrt v Barcelon zemel aragonsk krl Jan II.  
  1479 - vro Ferdinand II. Aragonsk se ujal aragonskho trnu  
  1544 - narozen narodil se nejstar syn Kateiny Medicejsk, neduiv Frantiek II., budouc francouzsk krl  
  Pemyslovci

  * Zhada Znojemsk rotundy

  Vydno dne 07. 06. 2020 (4353 peten)

  Jedna z poslednch velkch zhad na historie. O jej vyeen se pokusila ji cel ada renomovanch historik i badatel-amatr, ale kad, kdo se o to zatm pokusil, si na n vylmal zuby. Nkterm se podailo pinst prlomov vklad uritho aspektu, jinm i pes pli fantaskn teorie podstatn detail, kter zprvu unikal pozornosti, pesto vechno ale dn z dosud publikovanch teori nepinesla uspokojiv een. Vdy se toti d nkter zdnliv objasnn tvrzen zpochybnit. A m vbec zhada znojemsk rotundy een? Opravdu zobrazuje genealogickou posloupnost Pemyslovc? Nebo je zobrazuje podle pln jinho kle? Nebo je to jen hka umleck tvorby, kter si pohrv s mylenm modernho lovka, tak odlinho od toho stedovkho?

  Cel lnek... | Autor: Wladislaus | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Arnot zPardubic nebyl tetm ...

  Vydno dne 10. 05. 2020 (3225 peten)

  I kdy m lucembursk obdob nikdy nepitahovalo, peetl jsem si monografii vnovanou prvnmu praskmu arcibiskupovi.1 Zajmalo m, jak si autorka poradila s pvodem arcibiskupova rodu a monmi dozvuky pedchoz ry.

  Cel lnek... | Autor: Petr Povoln | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * esk kroniky pozdnho stedovku

  Vydno dne 15. 03. 2020 (4349 peten)

  Psemn prameny, sjejich pomoc se lze piblit poznn minulosti, zpravidla rozliujeme na prameny edn (diplomatick) a vyprvc (narativn). Tento text pedstav ve strunosti esk vyprvc prameny pozdnho stedovku. Nejznmjmi a patrn nejatraktivnjmi prameny tohoto druhu jsou kroniky rozshlej texty, kter obsahuj chronologicky azen texty o historii, j autor asto hodnot a nkdy i dopluje o pepisy dleitch historickch dokument. Pokud se jedn o pouh popisn zaznamenvn udlost, nazv se text letopis.

  Cel lnek... | Autor: Jan Boukal | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Stedovk dnes

  * Prvo jako soust evropsk identity: Ke stetu Evropy a islmu

  Vydno dne 01. 03. 2020 (3294 peten)

  Nedvn migran krize a bezprostedn kontakt Evropy s islmem podntil svm zpsobem zjem o historii. Oily obrazy kik v boji s muslimy ve Svat zemi, st Evropan nhle nalezla svoje kesansk koeny. Historie dostvala za kol nalzt evropskou identitu. Jene historie nenabz hotov odpovdi na otzky, kter jsou aktuln zrovna tady a te a kter by navc vychzely pln vstc zadavateli. 1) Materilu ke zpracovn (historickho i aktulnho) se ale nabz dost, s nktermi tmaty se svm.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  esk djiny

  * esko-polsk boje o bytomskokozelsk knectv vletech 1281-1355

  Vydno dne 26. 05. 2019 (4782 peten)

  Knectv kozelskobytomsk vzniklo ke konci XII stolet vdsledku rozdlen knectv opolsko-ratiboskho1. Nezaujmalo pli velkou oblast, odpovdalo velikosti asi dvou velkch okres dnen doby. Knectv se nachzelo na hornm Slezsku a hraniilo s knectvmi: tnsko-ratiboskm na jihu, opolskm na severu, knectvm opavskm na zpad a se Zem krakovskou vMalopolsku (zem korunovace polskch krl). Vdjepisn literatue knectv bytomsko-kozelsk pinle krodov linii opolskch Piastovc2. Po poten politick nezvislosti se stalo knectv pedmtem polsko-eskho soupeen. Vdob rozpadu vpodstat kad knectv vedlo vlastn lokln politiku a uznvali vldu knectv krakovskho jen formln.

  Cel lnek... | Autor: Szymon Solak | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Rod z (Velkho) Veova

  Vydno dne 13. 01. 2019 (3964 peten)

  Podle kronike Dalimila patili mezi esk pny bojujcmi sBranibory tak dva vchodoet lechtici jmnem Mutina, odlien predikty ze Skuhrova a Veova. 1) Ktmto vtznm stetm mlo dojt nedaleko jejich sdla, vppad Mutiny Veovskho u Hoinvsi.2) Problmem je, e Mutinov nejsou doloeni vdiplomatickch pramenech a jejich existence je nejist. Tak een Dalimil napsal svoji verovanou kroniku kolem roku 1310, tedy piblin s ticetiletm odstupem. 3) August Sedlek a jeho nsledovnci kladou tyto udlosti piblin do potku 80. let 13. stolet a povauj za zajmav, e Dalimil spojil prv tyto boje skonkrtnmi msty ve vchodnch echch.4)

  Cel lnek... | Autor: Petr Povoln | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Stedovk dnes

  * ernot herci ve hrch o stedovku

  Vydno dne 18. 11. 2018 (5067 peten)

  Historick vda je pomrn stlm oborem se stabilnm okruhem tmat si stabilnm okruhem metod bdn. Obas se do n ale promtaj aktuln spoleensk jevy, co se d brt jako ohroen, nebo jako vzva, nebo jako obohacen. Ze zpadnho svta tak promlouv levicov/liberln proud zamen na ochranu menin veho druhu.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Evropsk djiny

  * Svat Olaf Viking, svtec, vn krl

  Vydno dne 23. 09. 2018 (8186 peten)

  Svat Olaf je nejznmj norsk svtec, tento bval vikinsk krl christianizoval Norsko. Njakou dobu po jeho smrti zaala bt prosazovna idea, e jakoto vn krl vldne Norm i nadle z nebes a aktulnm krlm jejich moc propjuje. To je souasn idea, kter se vztahuje i k eskmu kneti sv. Vclavovi. Takovto prost analogie jet nesta ke ztotonn vznamu obou vldc/svtc, okolnosti tto ideje se zejm li, jak uvidme. Podoba obou svtc ale pivd i k tomu, jak si byl sten podobn ran esk a ran norsk stt, nebo k tomu, jestli mohla fungovat i kulturn vmna obou zem.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Stedovk dnes

  * Neomedievalismus

  Vydno dne 02. 09. 2018 (4656 peten)

  Umberto Eco svm monumentlnm dlem oivil zjem o stedovk, inspiroval mnoh myslitele k pemlen o vlivu stedovku na dnesn spolenost, o novm stedovku, opakujcch se kulturnch jevech.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  index | 1-9 | nsledujc | Celkem 406 lnk

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha