Páni ze Strakonic

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Bavorové ze Strakonic

Unread post by Greywolf »

Bavorové ze Strakonic

Erbem Bavorù ze Strakonic byla modrá støela s èerveným støelištìm
na zlatém štítì. Klenotem byla køídla ve zlaté barvì.

Image
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
Guest

Unread post by Guest »

Dobrý den,

mám v exelu udìlán rodokmen Bavorù, ale nejde mi se vložit. Pøi kopírování se objeví je text a ne nakreslené èáry. Prosím o radu jak nejlépe to sem dostat :D

Vojtìch
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Køemže - staženo z webu obce

Unread post by duli »

První písemná zmínka o Køemži je z roku 1263, kdy patøíla Dubenským z Chlumu. V roce 1318 se páni Dubenští rozdìlili na dvì vìtve: chlumskou a køemežskou a Smil postavil na místì bývalé tvrze v Køemži hrad a jeho potomci se psali "Smilové z Køemže". Poslední z nich Jan Smil byl zajat Oldøichem z Rožmberka, roku 1447 popraven, když pøedtím Køemži na Janu Smilovi Oldøich vymámil. V roce 1451 prodal Oldøich z Rožmberka Køemži bratrùm Pøibíkovi a Oldøichovi z Chlumu a v roce 1547 pøešla do majetku rodu Èastolárù z Dlouhé Vsi. Roku 1678 pøipadla Zlatokorunskému klášteru a po jeho zrušení roku 1785 k panství Èeský Krumlov - rodu Schwarzenberkù. V roce 1863 byla Køemže povýšena na mìsto a užívala znaku pánù Dubenských z Chlumu.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Guest

Unread post by Guest »

Jan Smil z Køemže nebyl posledním èlenem rodu, byl jen posledním, který držel Køemži. Jan Smil mìl ještì dva syny. Pøibíka pøipomínán 1443 a Jiøíka 1444.

Vojtìch
Přibík z Pořešína

Unread post by Přibík z Pořešína »

add: POresinove nasel jsem tento erb ze Sedlacka barevne neznam ale odhaduji ze je to 15 stoleti podle klenotu

Image
Přibík z Pořešína

Unread post by Přibík z Pořešína »

Pratele potreboval bych pomoci s materialem ze dvou knih : Erbovnik od Myslivecka a Lexikon ceske slechty od Halady, potreboval bych jestli by byl nekdo tak laskav a ofotil mi pasaz o panech z Vitejovic a z Poresina. Tyto knihy jsou celkem nakladne na finance a kupovat je jen kvuli temto par strankam nema pro mne smysl diky vsem
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Pøibík z Poøešína wrote:Pratele potreboval bych pomoci s materialem ze dvou knih : Erbovnik od Myslivecka a Lexikon ceske slechty od Halady, potreboval bych jestli by byl nekdo tak laskav a ofotil mi pasaz o panech z Vitejovic a z Poresina. Tyto knihy jsou celkem nakladne na finance a kupovat je jen kvuli temto par strankam nema pro mne smysl diky vsem
Mùžu ti naskenovat Haladu .
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Petr z Malče »

Greywolf wrote:
Viola wrote: A co jejich vedlejší vìtve, napø. Benedové z Neètin?

Dìkuji za info a doufám, že se diskuse rozebìhne :wink: .
Vzhleden k tomu, že u výše uvedeného odkazu není uveden zdroj, nepovažuji ho za faktografický, ale spíše jako návod po èem se dívat a ne kde se dívat. Zajímavé ale je ...


... Benedové z Neètin téhož erbu, ale ve vladyckém stavu

... Pravdìpodobnou poboènou vìtví Bavorù ze Strakonic byli také vladykové z Vítìjovic

... Další asi poboènou vìtví Bavorù ze Strakonic, byli vladykové z Chlumu

... Další vìtví Bavorù, kteøí mìli s nimi asi spoleèného pøedka, byli páni z Újezda


Řekl bych,že páni z Vitějovic a z Újezda pochází od jednoho předka a tím byl Vernéř ze Srdova uváděný r1251.Snad je to tentýž jako Vernéř z Újezda jmenovaný v r1263 jehož pravděpodobnými syny byli Valkůn z Újezda(1279),Brum z Vitějovic(1279-1298) a Vernéř.Bohužel miroslav Svoboda v knize Páni ze Strakonic se vedlejším větvím úplně vyhnul.Proto bych rád věděl,co píše Simona Kotlárová.Tuhle knížku totiž nemám.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Viola »

Petr z Malče wrote:Bohužel miroslav Svoboda v knize Páni ze Strakonic se vedlejším větvím úplně vyhnul.Proto bych rád věděl,co píše Simona Kotlárová.Tuhle knížku totiž nemám.
Ahoj,

vítáme Tě tady a já bych se chtěla zeptat, jak hodnotíš knihu pana Svobody celkově.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:
Petr z Malče wrote:Bohužel miroslav Svoboda v knize Páni ze Strakonic se vedlejším větvím úplně vyhnul.Proto bych rád věděl,co píše Simona Kotlárová.Tuhle knížku totiž nemám.
Ahoj,

vítáme Tě tady a já bych se chtěla zeptat, jak hodnotíš knihu pana Svobody celkově.
K odpovědi na výše položenou otázku bych se taky přimlouvala, neboť jsem si knihu samozřejmě zakoupila, ale pro momentální zaneprázdnění ji ještě ani neotevřela... :(
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Viola »

elizabeth wrote:K odpovědi na výše položenou otázku bych se taky přimlouvala, neboť jsem si knihu samozřejmě zakoupila, ale pro momentální zaneprázdnění ji ještě ani neotevřela... :(
Fakt? Já pořád čekám, až bude v knihovně, páč se mi ji nechtělo kupovat.
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Petr z Malče »

Viola wrote:
Petr z Malče wrote:Bohužel miroslav Svoboda v knize Páni ze Strakonic se vedlejším větvím úplně vyhnul.Proto bych rád věděl,co píše Simona Kotlárová.Tuhle knížku totiž nemám.
Ahoj,

vítáme Tě tady a já bych se chtěla zeptat, jak hodnotíš knihu pana Svobody celkově.

Řekl bych,že hlavní větev je zpracovaná dobře.Kniha je poměrně přehledná,ale bohužel,to co mě zajímá nejvíc v ní chybí.Jedinou zachycenou vedlejší větví jsou páni z Blatné.Ostatní pan Svoboda považuje za rodiny služebných manů,které erb pouze převzaly od svých pánů.A této teorii se mi opravdu věřit nechce.Z celé řady edice NLN je tahle kniha zatím nejslabší(tedy pokud vynechám díl 7 který mě neoslovil spíše pro dobu kterou se zabývá).
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Viola »

Petr z Malče wrote: Řekl bych,že hlavní větev je zpracovaná dobře.Kniha je poměrně přehledná,ale bohužel,to co mě zajímá nejvíc v ní chybí.Jedinou zachycenou vedlejší větví jsou páni z Blatné.Ostatní pan Svoboda považuje za rodiny služebných manů,které erb pouze převzaly od svých pánů.A této teorii se mi opravdu věřit nechce.Z celé řady edice NLN je tahle kniha zatím nejslabší(tedy pokud vynechám díl 7 který mě neoslovil spíše pro dobu kterou se zabývá).
Díky za recenzi, mě zajímá v podstatě jen hlavní větev.
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Petr z Malče »

Pokud tě zajímá jen hlavní větev,tak budeš spokojená.Máš se nač těšit. :P
Germord

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Germord »

Jestliže kniha od M. Svobody Vám připadá slabá (nemyslím si to, i když má své mouchy /Ves Skoronice je označena na mapě jako Skorotice a ves Černice jako Černčice. Že nejde o tiskovou chybu (ty lze v textu také nalézti – např. s. 103 ochod místo odchod, s. 213 na řekou místo nad řekou, s. 308 DOURDÍK místo DURDÍK) dokazuje i text, kde lze znovu číst na straně 211 Černčice (a to hned 2x) a o tři strany dál Skorotice. Tutéž nepřesnost pak čtenář najde v rejstříku (Černčice, ves u Pořešína – s. 369, Skorotice, ves na Kaplicku – s. 382). Zajímavé je, že na straně 115 je ves Černice uvedena správně, avšak odkaz na ni v rejstříku chybí. Slabiny v historické geografii odhaluje autor i poznámkou v závorce, že ves kuriózního jména Sviníhlavy stále existuje (s. 210). Pravdou ovšem je, že zvídavý čtenář ji na současných mapách nenalezne, protože 1. ledna 1973 jako část obce Bujanov zanikla./), pak knihu S. Kotlárové nemá smysl ani otvírat, neboť se v ní hovoří o dokumentech, které neexistují.
Co se týče rádoby klientely Bavorů stejného erbu, je nápadné, že se koncetruje poblíž panství Pořešín, které prokazatelně patřilo Bavorům (Kamenný Újezd, Boršov, Křemže). I když písemné prameny dokládají vazby těchto lidí na Vítkovce, je tomu tak až po roce 1260, což lze vyložit tak, že zdejší území svým družiníkům věnoval Bavor I. a po jeho smrti 1260 vazba k Bavorům zanikla. To že unikl tento fakt písemným pramenům není nic na danou dobu neobvyklého. Koneckonců jen náhodou víme, že pořešínské zboží už jistě vlastnil Bavor II.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Viola »

Germord wrote:...pak knihu S. Kotlárové nemá smysl ani otvírat, neboť se v ní hovoří o dokumentech, které neexistují....
Ahoj,

vítáme Tě zde. :) Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad?
Germord

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Germord »

Král Otakar II. údajně veřejně uznal svého nelegitimního syna Mikuláše I. Opavského v roce 1260. Na listině měl svědčit Bavor II. Ovšem odkaz na listinu chybí (str. 45), protože neexistuje.
Další neexistující listina z r. 1284, potvrzující majetek Bavorů, o které v Bavorech erbu střely píše je na s. 105. Údajně by měla být v Praze v Národním archivu ve fondu Velkopřevorství maltézské. Ovšem tam (samozřejmě ji necituje) neexistuje.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Viola »

Germord wrote:Král Otakar II. údajně veřejně uznal svého nelegitimního syna Mikuláše I. Opavského v roce 1260. Na listině měl svědčit Bavor II. Ovšem odkaz na listinu chybí (str. 45), protože neexistuje.
No, to si moc nedovedu představit, že by taková listina existovala...
Tu knihu jsme řešili už před časem: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... 835#p28835
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... 847#p28847
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Petr z Malče »

Germord wrote:Jestliže kniha od M. Svobody Vám připadá slabá,nemyslím si to, i když má své mouchy ....
Napsal jse slabá z hlediska zpracování vedlejších linií rodu.Já je považuji za potomky Vernéře ze Srdova.Zpracování hlavní větve jsem hodnotil zcela kladně.Co se týče potomků Vernéře ze Srdova,pak za ně považuji pány z Pořešína,z Újezda,Štěkně a Drahonic.Pány z Kžemže a z Chlumu bych řadil k potomkům Albery ze Stropnice a Beneše z Chlumu.Tohoto Beneše bychom mohli považovat za synovce Bavora I ze Strakonic.Nebyl by však synem Bavorovy sestry,ale jménem neznámého bratra.
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Laurentius »

Kam se Smilem ze Smilenberka? Objevuje se na čelních místech na listinách Vítkovců. Potřeboval bych potvrdit nebo vyvrátit informaci, že Smilenberg je totožný s Křemží.