Bznat z Lomnice a Macek (Maček) řečený Mnich

Šlechtické rody i jednotliví šlechtici. Šlechtická kultura, heraldika, genealogie, ...

Moderátor: elizabeth

Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4009
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 56 times
Been thanked: 18 times

Re: Bznat z Lomnice a Macek (Maček) řečený Mnich

Nový příspěvek od Ježek »

Z zemských desek krnovských Maček, měšťan z Opavy, manžel Benigny z Útěchovic (Uciechowice v Polsku, 2 km severně od Opavy) k roku 1411, k roku 1420 Maček Krb z Jakubovic (Jakubowice v Polsku, skoro vedle) se vzdává dvoru tamtéž bratru Duchoňovi Krbovi.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4009
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 56 times
Been thanked: 18 times

Re: Bznat z Lomnice a Macek (Maček) řečený Mnich

Nový příspěvek od Ježek »

Překlad listiny z r. 1312 (H. Krmičková, P. Peňáz, v katalogu výstavy o Pánech z Boskovic:

My, Fridrich z Linavy, Mikuláš mladší, vévoda, Old­řich z Boskovic, Gozvin, Friduš a Vintíř z Brandýsa a Macek řečený Mnich, chceme zněním této listiny dát na vědomí všem, že na základě náležitého rozsudku nahlížíme královskou laskavost a shovívavost, kte­rou nám nejosvícenější pán, pan Jan, jasný král čes­ ký a polský, prokázal, a to tím, že tento náš pan král
všechny přečiny, kterých jsme se do dnešního dne dopustili na něm, jeho zemích a jejich obyvatelích jak my, tak naši služebníci a stoupenci, milostivě odpus­til a laskavě prominul jak nám, tak i řečeným služeb­níkům a stoupencům.

Řečenému panu králi jsme se zavázali tím, že jsme slo­žili přísahu beze vší lsti a klamu, a slíbili jsme, že mu budeme vždy věrně sloužit jako našemu pánu, nikdy od věrnosti a služby jemu neustoupíme, nýbrž budeme mu poslušní a věrní, tak jako jiní urození páni jsou mu věr­ní, poslouchají jej a podřizují se mu, a že se vůči němu nebo jeho zemím a jejich obyvatelům nedopustíme žádných dalších přečinů a nezpůsobíme mu naprosto žád­nou škodu, bezpráví nebo újmu, ani se o to žádným způ­sobem nepokusíme, nýbrž budeme se budoucně chovat v každém ohledu pokojně a mírně. A kdyby snad došlo k tomu- kéž se to nestane! - že bychom my nebo někdo jiný z nás proti onomu našemu panu králi nebo jeho
zemím nebo jejich obyvatelům spáchali nějaké přečiny, pak si kvůli tomu onen náš pan král nebo jeho morav­ský hejtman předvolá pachatele takových přečinů, aby se k němu osobně dostavili, a jestliže ve lhůtě dvou týd­nů, pokud budou pobývat v zemi, nebo ve lhůtě čtyř týdnů, budou-li mimo zemi, počínaje dnem onoho předvolání, se ti, kdo by byli obviněni z takových pře­činů, dostaví před řečeného našeho pana krále anebo jeho výše zmíněného hejtmana a rozumně se z těchto obvinění očistí, budou zbaveni těch obvinění a nevin­
ní. Kdyby se však na základě toho předvolání nedosta­vili, anebo by se dostavili, ale nebudou se moci očistit nebo prokázat svou nevinu, stanou se zločinci a poru­šiteli vlastního slibu a všechny jejich statky, jak movité, tak i nemovité, připadnou bez omezení řečenému naše­mu panu králi, aby s ním naložil tak, jak se mu zlíbí.

Především však já, Fridrich, dobrovolně a svobodně a pod danou přísahou věrnosti slibuji, že jako poku­tu za zmíněné přečiny předám své hrady, totiž Rači­ce a Drahuš, urozenému muži, panu Filipovi z Falken­štejna, a přenechám mu je ihned a bez jakýchkoliv odkladů a překážek. Pan z Falkenštejna bude mít ty hrady nejprve osm dní v držení, aniž by je ničil,
a během těchto osmi d ní budu mít možnost volně odnést z těchto hradů vše, co odnést budu moci, po oněch osmi dnech však řečený pan z Falkenštejna ty hrady zničí a zboří.

Slibujeme pak, že všechny výše zmíněné skutečnosti i každou jednotlivě pevně dodržíme, naplníme a nedo­tknutelně zachováme a že proti nim ani proti žádné jed­notlivé z nich nebudeme nikdy postupovat ani jednat, což jsme stvrdili svou osobní přísahou, takže pokud by snad došlo k tomu, že v celku nebo v části nezachováme to, co je výše uvedeno, anebo budeme v jakémkoliv smy­slu jednat v rozporu s tím, budeme označeni za bezectné a dopustíme se zločinu křivé přísahy a všechny naše statky, jak je řečeno výše, připadnou onomu našemu panu králi. Jako svědectví té věci jsme dali sepsat tuto listinu a stvrdit ji přivěšením našich pečetí.

Dáno v Brně 20. července léta Páně 1312.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4009
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 56 times
Been thanked: 18 times

Re: Bznat z Lomnice a Macek (Maček) řečený Mnich

Nový příspěvek od Ježek »

Tak já nakonec nevím,

ten Monachus je na listině Mutiny z roku 1320 (chybí datum), většinou ve společnosti lidí z regionu - vyjímka je Jindřich II. z Lipé, který se píše podle Rychvaldu.

Zároveň je purkrabí Hradce nad Moravicí nějaký Přech, který v únoru vydává listinu zcela určitě na Opavsku
https://sources.cms.flu.cas.cz/src/inde ... 0&page=244
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Common Crawl Bot a 1 host